بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم که بشوئی پاک نمی شود رنگ حسرت لب هات در اندوه گفتن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولو دروغ چه زیباست دوستت دارم چه قدر مثل مسیحاست دوستت دارم شروع وسوسه ی سوختن شد و بی شک کلام آخر دنیاست دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را چون موج دریا دوست دارم چو گل همقدر دنیا دوست دارم تک اندر وادی مهر و محبت جدا از کل غم ها دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون تورا دوست دارم هر کجا هستم ، باشم عشق تو همراه من است قلب من جای تو شد قلب تو مال من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من خسته و تنهام باز می گم دوستت دارم اگه من اسیر غم هام باز می گم دوستت دارم اگه آشنای دردم ندارم یه همزبونی گل باغ آرزوهام باز می گم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها میگن اگه به معشوقت  زیاد بگی دوستت دارم اون زود تو را از یاد می بره و به کس دیگری عشق می ورزد ولی من به تو اطمینان دارم پس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم بدار نه برای سرگرمیت دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در خزان زندگیم دوستم بدار ولی هرگز نگو دوستت دارم دوستم بدار همانگونه که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است درست مثل همین باران … که بی سوال … فقط می بارد … آرام … شمرده شمرده … فقط می بارد … چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام می کنم از روی مهربانی سلام می کنم از روی شادمانی سلام می کنم تا جان دارم که خواننده این سلام را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای خوشبختـــــــی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه نا پیداست من به پایان  دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو مــاه را دوســت داری مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از دال تا میم بگویم بگذار بگویم که دوستت دارم دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تـــــو نوشتن کمی از خود می نویسم این منم که دوستت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم که بشوئی پاک نمی شود رنگ حسرت لب هات در اندوه گفتن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولو دروغ چه زیباست دوستت دارم چه قدر مثل مسیحاست دوستت دارم شروع وسوسه ی سوختن شد و بی شک کلام آخر دنیاست دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را چون موج دریا دوست دارم چو گل همقدر دنیا دوست دارم تک اندر وادی مهر و محبت جدا از کل غم ها دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون تورا دوست دارم هر کجا هستم ، باشم عشق تو همراه من است قلب من جای تو شد قلب تو مال من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من خسته و تنهام باز می گم دوستت دارم اگه من اسیر غم هام باز می گم دوستت دارم اگه آشنای دردم ندارم یه همزبونی گل باغ آرزوهام باز می گم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها میگن اگه به معشوقت  زیاد بگی دوستت دارم اون زود تو را از یاد می بره و به کس دیگری عشق می ورزد ولی من به تو اطمینان دارم پس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم بدار نه برای سرگرمیت دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در خزان زندگیم دوستم بدار ولی هرگز نگو دوستت دارم دوستم بدار همانگونه که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است درست مثل همین باران … که بی سوال … فقط می بارد … آرام … شمرده شمرده … فقط می بارد … چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام می کنم از روی مهربانی سلام می کنم از روی شادمانی سلام می کنم تا جان دارم که خواننده این سلام را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای خوشبختـــــــی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه نا پیداست من به پایان  دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو مــاه را دوســت داری مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از دال تا میم بگویم بگذار بگویم که دوستت دارم دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تـــــو نوشتن کمی از خود می نویسم این منم که دوستت دارم