بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر را به خاطر مهر مادریش دوست دارم شمع را به خاطر از خود گذشتگی اش گل را به خاطر زیبایی اش و تو را بدون آن که بدانم چرا به اندازه تمام دنیا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای طپش قلبم را می شنوی که فریاد می زند دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را یک روز تو را هر روز گل را تا وقت پژمردن تو را تا وقت مردن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از بی مثالی دوست دارم تو را از بس زلالی دوست دارم اگرچه شاخه ای از گل ندارم تو را با دست خالی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که روش با پیاز داغ نوشته : دوست دارم فرشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل از ته دل دوستت دارم بدون دلیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم ( دوستت دارم پرانتز را نبستم بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجایی مهم اینکه هر جا هستی دوست دارم مهم نیست تا ابد با هم نباشیم مهم اینکه تا ابد دوست دارم مهم نیست قسمت چیه مهم اینکه قسمت شد دوست داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها تفسیر دوست داشتن است پس به سکوتم اعتماد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد پس با تمام سکوتم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه من هم زنم زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال دوستت دارم ای خیال لطیف دوستت دارم ای امید محال فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانت را می بویند ، مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره پس بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم باورت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه مهربانی حضور یک کـَـس که یکتا است دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد ترا در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر را به خاطر مهر مادریش دوست دارم شمع را به خاطر از خود گذشتگی اش گل را به خاطر زیبایی اش و تو را بدون آن که بدانم چرا به اندازه تمام دنیا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای طپش قلبم را می شنوی که فریاد می زند دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را یک روز تو را هر روز گل را تا وقت پژمردن تو را تا وقت مردن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از بی مثالی دوست دارم تو را از بس زلالی دوست دارم اگرچه شاخه ای از گل ندارم تو را با دست خالی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که روش با پیاز داغ نوشته : دوست دارم فرشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل از ته دل دوستت دارم بدون دلیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم ( دوستت دارم پرانتز را نبستم بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجایی مهم اینکه هر جا هستی دوست دارم مهم نیست تا ابد با هم نباشیم مهم اینکه تا ابد دوست دارم مهم نیست قسمت چیه مهم اینکه قسمت شد دوست داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها تفسیر دوست داشتن است پس به سکوتم اعتماد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد پس با تمام سکوتم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه من هم زنم زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال دوستت دارم ای خیال لطیف دوستت دارم ای امید محال فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانت را می بویند ، مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره پس بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم باورت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه مهربانی حضور یک کـَـس که یکتا است دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد ترا در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم