بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم این تعارف نیست زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد تو را در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست دارید حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود در کنار او که هستید احساس امنیت می کنید حتی با شنیدن صدایش ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت  که حرف هایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفس ها نیست زندگی تعداد لبخند های کسانیست که دوستشان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمی کنم جز برای مهربانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم  رازیست که در میان حنجره ام دق می کند وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ای گل کماکان دوست دارم به قدر ابر و باران دوست دارم کجا باشی کجا باشم مهم نیست تو را تا زنده هستم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند و باز هم دوستم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به حال به شالیزار نگاه کردی؟ میدونی چقدر ساقه ی برنج توشه؟ نمیدونی که میدونی تو هر ساقه چند تا دونه برنجه؟ نمیدونی که من تورو به اندازه ی همه ی برنج های یک شالیزار بزرگ دوستت دارم تو اینم نمی دونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در قبیله مان پیغام دوستت دارم را با دود به هم می رسانیم نمی دانم آن سو تکه چوبی برای تو هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را ساعتی محبت را روزی و عشق را لحظه ای اما تو را برای همیشه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم این تعارف نیست زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد تو را در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست دارید حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود در کنار او که هستید احساس امنیت می کنید حتی با شنیدن صدایش ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت  که حرف هایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفس ها نیست زندگی تعداد لبخند های کسانیست که دوستشان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمی کنم جز برای مهربانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم  رازیست که در میان حنجره ام دق می کند وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ای گل کماکان دوست دارم به قدر ابر و باران دوست دارم کجا باشی کجا باشم مهم نیست تو را تا زنده هستم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند و باز هم دوستم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به حال به شالیزار نگاه کردی؟ میدونی چقدر ساقه ی برنج توشه؟ نمیدونی که میدونی تو هر ساقه چند تا دونه برنجه؟ نمیدونی که من تورو به اندازه ی همه ی برنج های یک شالیزار بزرگ دوستت دارم تو اینم نمی دونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در قبیله مان پیغام دوستت دارم را با دود به هم می رسانیم نمی دانم آن سو تکه چوبی برای تو هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را ساعتی محبت را روزی و عشق را لحظه ای اما تو را برای همیشه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی