بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دلتنگ نباش... خدای من! انگار به آب می گویند خیس نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تکراريست ...صبح هم ماجراي ساده ايست ..گنجشکها بيخودي شلوغش ميکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهـل پنهـان کـاری نیستـم اعتـرافـ میکـنم : دل ِ کـســـی را نـــسوزانـدم حـالـا یکـی ...یکـی ... یکـی ، دلـم را میـسوزانـند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش! کاش هرگرنمیگفتم کاش! کاش خداکاش رانمی ساخت کاش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراشکار ماهري شدم بسکه تو نيامدي و من براي دلم بهانه تراشيدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب نبودنت را به گریه نشستم  و  دست خیالت اشکهای مرا پاک می کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده یکی رو خیلی خیلی دوستت داشته باشی که وقتی می یاد پیشت قلبت این قدر تند بزنه که به سختی بتونی حرف بزنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم راشکستن شما میدانید چرا..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرسیده به بعض از خاطه ها میباید نوشت: آهسته بیاد بیاورید... خطر ریزش اشک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال درخت سروی را دارم که سال ها در برابر طوفان های سهمگین ایستاد اما  وقتی دل به نسیمی داد شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست، خیالت هست،خاطراتت هست،فقط کمی جای تو خالیست،نمی آیی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است.. مزاحمت نمی شوم..  اما بدان حرارت سرگرمی هایت مرا می سوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا پاپتی میخواند...! آنکه کفشهایم در راهش پاره شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی بــَـرآے تـــــــو… نــِمـیـدآنـم چـِـطـور مـیگـُذَرد…! امــآ بــــرآے مــن… اِنـْگــآر… خَـنـجـَر بـَـر گـَلـویـَم گــُذاشـتـہ انـد… امــآ نـِمـیـبُـرنـد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبینم یه وقت ناراحت از من بری یه گوشه بغض کنی مگه من مردم که بهم میگی دیگه غریبو داغونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم نفسی فرصت دیدن داریم،تا ته کوچه فقط حق دویدن داریم،نشکندپشت دل مازغم حادثه ها،مثل یک بید فقط حق خمیدن داریم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دلتنگ نباش... خدای من! انگار به آب می گویند خیس نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تکراريست ...صبح هم ماجراي ساده ايست ..گنجشکها بيخودي شلوغش ميکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهـل پنهـان کـاری نیستـم اعتـرافـ میکـنم : دل ِ کـســـی را نـــسوزانـدم حـالـا یکـی ...یکـی ... یکـی ، دلـم را میـسوزانـند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش! کاش هرگرنمیگفتم کاش! کاش خداکاش رانمی ساخت کاش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراشکار ماهري شدم بسکه تو نيامدي و من براي دلم بهانه تراشيدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب نبودنت را به گریه نشستم  و  دست خیالت اشکهای مرا پاک می کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده یکی رو خیلی خیلی دوستت داشته باشی که وقتی می یاد پیشت قلبت این قدر تند بزنه که به سختی بتونی حرف بزنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم راشکستن شما میدانید چرا..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرسیده به بعض از خاطه ها میباید نوشت: آهسته بیاد بیاورید... خطر ریزش اشک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال درخت سروی را دارم که سال ها در برابر طوفان های سهمگین ایستاد اما  وقتی دل به نسیمی داد شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست، خیالت هست،خاطراتت هست،فقط کمی جای تو خالیست،نمی آیی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است.. مزاحمت نمی شوم..  اما بدان حرارت سرگرمی هایت مرا می سوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا پاپتی میخواند...! آنکه کفشهایم در راهش پاره شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی بــَـرآے تـــــــو… نــِمـیـدآنـم چـِـطـور مـیگـُذَرد…! امــآ بــــرآے مــن… اِنـْگــآر… خَـنـجـَر بـَـر گـَلـویـَم گــُذاشـتـہ انـد… امــآ نـِمـیـبُـرنـد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبینم یه وقت ناراحت از من بری یه گوشه بغض کنی مگه من مردم که بهم میگی دیگه غریبو داغونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم نفسی فرصت دیدن داریم،تا ته کوچه فقط حق دویدن داریم،نشکندپشت دل مازغم حادثه ها،مثل یک بید فقط حق خمیدن داریم.