بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا يك مرگ بدهكارم و هزار آرزو طلبكار خسته ام يا طلبم را بده يا طلبت را بگير....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرادی ندارد این شبها که من تورا آه میکشم تو در آغوش دیگری نفس عمیق بکش تا دیوانه ترش کنی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که باشی خسته میشوند،مردمانی که اگر نباشی میگویند:بی معرفتی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغت را از "قاصدک" که می گیرم ، تابی خورده و در دل ابرها، گم می شود. غصه‎ام می گیرد. می دانم ، شرم دارد از اینکه "خبر" دهد رفتنت، همیشگی بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به من میگی ترک کن این سیگار لعنتی را به تو قول میدم به زودی ترک کنم این خود لعنتی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم... مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ ها خورده اند، دیگر نگران داس ها نیستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چي دلت خواست بگو اما نگو كه ميري،نگو هواي عشق رو از نفسهام ميگيري،هر چي دلت خواست بگو خونه خرابم نكن من خود انتظارم نقش بر ابم نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيدا كن مرا شايد آشنا باشم با تو پيدا كن مرااا،آشنا كن مرا با قلب مهربونت بيدار كن مرااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرين شده اندوهم يا كه از نسل گلي سبزه ميان كوهم تو همان آدمك چوبي پيمان شكني كه فقط لايق آتش زدني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امآלּ از ایـטּ بوے پآییز و آسمآטּ ابرے ! که آבم نــہ خـ ُـودش میـבآنـב בرבش چـ ـےـست و نــہ هیچکـَس בیگرے... فَقَط میدانـے کـِـہ هَر چـِـہ هوآ سَرבتَـر میشوـב בلت آغـ ـوش گرمترے میخوآهـב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلمـ مسـפֿـره اے بہ نامـ "زنـבگـے" با بازیگر مزפֿـرفـے بہ نامـ "مـלּ" از کارگرבاטּ פֿــوبـے بہ نامـ "פֿــבا" واقعا بعیـב بوב ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا هربار به خودم میگم فراموشت میکنم ولی باز میای جلو چشام رژه میری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...  از سنگینی لحظه ها  از سکوت بی اختیار از هر آنچه در لبخندم تلخ میگردد  اندک امیدی در دلم باقیست  شاید برگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"درونم غوغاست"... ساده ميشكنم بايك تلنگركوچك اينگونه نبودم... "شدم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت هر روز " تو " باشی و " من " بی آنکه " ما " باشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند زمستان نیاید! سردی نبودنت، کافیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا يك مرگ بدهكارم و هزار آرزو طلبكار خسته ام يا طلبم را بده يا طلبت را بگير....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرادی ندارد این شبها که من تورا آه میکشم تو در آغوش دیگری نفس عمیق بکش تا دیوانه ترش کنی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که باشی خسته میشوند،مردمانی که اگر نباشی میگویند:بی معرفتی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغت را از "قاصدک" که می گیرم ، تابی خورده و در دل ابرها، گم می شود. غصه‎ام می گیرد. می دانم ، شرم دارد از اینکه "خبر" دهد رفتنت، همیشگی بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به من میگی ترک کن این سیگار لعنتی را به تو قول میدم به زودی ترک کنم این خود لعنتی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم... مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ ها خورده اند، دیگر نگران داس ها نیستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چي دلت خواست بگو اما نگو كه ميري،نگو هواي عشق رو از نفسهام ميگيري،هر چي دلت خواست بگو خونه خرابم نكن من خود انتظارم نقش بر ابم نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيدا كن مرا شايد آشنا باشم با تو پيدا كن مرااا،آشنا كن مرا با قلب مهربونت بيدار كن مرااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرين شده اندوهم يا كه از نسل گلي سبزه ميان كوهم تو همان آدمك چوبي پيمان شكني كه فقط لايق آتش زدني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امآלּ از ایـטּ بوے پآییز و آسمآטּ ابرے ! که آבم نــہ خـ ُـودش میـבآنـב בرבش چـ ـےـست و نــہ هیچکـَس בیگرے... فَقَط میدانـے کـِـہ هَر چـِـہ هوآ سَرבتَـر میشوـב בلت آغـ ـوش گرمترے میخوآهـב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلمـ مسـפֿـره اے بہ نامـ "زنـבگـے" با بازیگر مزפֿـرفـے بہ نامـ "مـלּ" از کارگرבاטּ פֿــوبـے بہ نامـ "פֿــבا" واقعا بعیـב بوב ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا هربار به خودم میگم فراموشت میکنم ولی باز میای جلو چشام رژه میری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...  از سنگینی لحظه ها  از سکوت بی اختیار از هر آنچه در لبخندم تلخ میگردد  اندک امیدی در دلم باقیست  شاید برگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"درونم غوغاست"... ساده ميشكنم بايك تلنگركوچك اينگونه نبودم... "شدم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت هر روز " تو " باشی و " من " بی آنکه " ما " باشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند زمستان نیاید! سردی نبودنت، کافیست...