بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است... وهر سازی که میبینم، بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم.. ببینیم آسمان هر کجا ، آیا همین رنگ است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم یا بیدارم ،لمس تنت خواب نیست این روشنی از توست، بگو از آفتاب نیست بگو که بیدارم بگو که رویا نیست بگو که بعد از این ،جدایی با ما نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم راروی هم میگزارم تا تورا تصور کنم اما خط خطی های  دل شکسته ام حتی مجال خیالت راهم بمن نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنـــــــگم....... دل تنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا ک نمیـــــــدانم محبتهایــــــش توهــــــــم من بــــــــــــود!!!! یا تــــرحم او؟؟!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تاوان دلتنگیمو میدم کنار تو به آرامش رسیدم بیا دنیامو زیبا کن دوباره خدایا از تو زیباتر ندیدم تقدیم به عشقم افشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ، مثل مادری بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته یه عزیزی تو زندگیت فوت کنه و تو بخوای شمارشو از تو گوشیت پاک کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــــــــــــــا برم نمی گردانی؟!! یک طرفم ســـــــــــــــــــرخ شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! یاخیلی برگردون عقب یابزن بره جلو، اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگیهایم به من بدهکاری ، وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه نبودنت گریست،بگذار بداند هر آنچه خواست همیشه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه رابطه ای بین نبودنت بارنگ هابود...؟ دلتنگت که میشدم زندگیم سیاه میشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سبز ترين واژه ي ملموس غغروبم کاش در اين وسعت سبز يک نفر درد مرا ميفهميد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن خاطرات کسی که تو را دور زد حالم خوب است اما گذشته ام درد می کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است... وهر سازی که میبینم، بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم.. ببینیم آسمان هر کجا ، آیا همین رنگ است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم یا بیدارم ،لمس تنت خواب نیست این روشنی از توست، بگو از آفتاب نیست بگو که بیدارم بگو که رویا نیست بگو که بعد از این ،جدایی با ما نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم راروی هم میگزارم تا تورا تصور کنم اما خط خطی های  دل شکسته ام حتی مجال خیالت راهم بمن نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنـــــــگم....... دل تنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا ک نمیـــــــدانم محبتهایــــــش توهــــــــم من بــــــــــــود!!!! یا تــــرحم او؟؟!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تاوان دلتنگیمو میدم کنار تو به آرامش رسیدم بیا دنیامو زیبا کن دوباره خدایا از تو زیباتر ندیدم تقدیم به عشقم افشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ، مثل مادری بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته یه عزیزی تو زندگیت فوت کنه و تو بخوای شمارشو از تو گوشیت پاک کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــــــــــــــا برم نمی گردانی؟!! یک طرفم ســـــــــــــــــــرخ شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! یاخیلی برگردون عقب یابزن بره جلو، اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگیهایم به من بدهکاری ، وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه نبودنت گریست،بگذار بداند هر آنچه خواست همیشه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه رابطه ای بین نبودنت بارنگ هابود...؟ دلتنگت که میشدم زندگیم سیاه میشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سبز ترين واژه ي ملموس غغروبم کاش در اين وسعت سبز يک نفر درد مرا ميفهميد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن خاطرات کسی که تو را دور زد حالم خوب است اما گذشته ام درد می کند