بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری عجیبی است دلتنگی . . . آرام... آرام... آرام را "ناآرام"میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم از بازار یک بغض تازه بخر نه مثل اینهایی که دارم نه مثل اینهایی که هر روز می شکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم " دلتنگتم " نـگـو تکراریست.... شـــایـد روزی نـباشم تا تکــرارش کنــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دلتنگی قشنگ ترین هدیه ی عشقه حالا من با این هدیه ی قشنگ تو چیکار کنم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یه سر کبریت دلم برات تنگ شده،کوچیکه ولی دنیا رو به اتیش میکشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقي ميكنددرسيرك باشي يادرخانه؟؟! خنده ات كه تلخ باشد،دلت كه خون باشد،توهم دلقلي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشهايم كه جفت ميشود،دلم هواي رفتن ميكند،من بيقرار تو ميشوم،بي آنكه فكركنم،آيا تو دلتنگ من هستي يا نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگهاهرگز گریه نمیکنند اماگاهئ چنان دلتنگ میشوند که برفراز بلندترین قله دردناک ترین زوزه هارامیکشد گرگتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی دلم میخواد برم بزنم تو گوش دنیا بگم درسته تو بزرگی  اما نه به اندازه خدا پس ساکت بشین سرجاتو با آدما بازی نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفاً وقتي مى خواى دروغ بگى ، فقط روي خلاّقيتِ خودت حساب باز کن و اصلاً درصدي جا براي خَريت من نذار !! چون ته تهش به این نتیجه میرسی‌ که خر خودتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوب می دانم سیگار برایم ضرر دارد،این تویی که نمی دانی نفس هایم بی تو برایم ارزش ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از دوری تو چیزی جز دلتنگی به اندازه دریاها ،نگاهی تاریک همچون شب های بدون مهتاب و لحظه هایی که ثانیه به ثانیه میگذرند نیست .پس ای دوست بشنو صدای دلتنگی مرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و امشب همه سراغ تو را خواهند گرفت عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم! پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا انقدر دلتنگشم که حدواندازه نداره؛احساس میکنم شدم ایوب زمانه ویارم شده یوسف گمگشده؛یوسفم کی میای پیشم دیگه سوی برای چشمام نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميشود دستم را بگير!؟ دارم به يادت... مي افتــــــــــم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشه.... با صدای دست فروشه دوره گرد هم گریه میکنی... 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری عجیبی است دلتنگی . . . آرام... آرام... آرام را "ناآرام"میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم از بازار یک بغض تازه بخر نه مثل اینهایی که دارم نه مثل اینهایی که هر روز می شکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم " دلتنگتم " نـگـو تکراریست.... شـــایـد روزی نـباشم تا تکــرارش کنــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دلتنگی قشنگ ترین هدیه ی عشقه حالا من با این هدیه ی قشنگ تو چیکار کنم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یه سر کبریت دلم برات تنگ شده،کوچیکه ولی دنیا رو به اتیش میکشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقي ميكنددرسيرك باشي يادرخانه؟؟! خنده ات كه تلخ باشد،دلت كه خون باشد،توهم دلقلي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشهايم كه جفت ميشود،دلم هواي رفتن ميكند،من بيقرار تو ميشوم،بي آنكه فكركنم،آيا تو دلتنگ من هستي يا نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگهاهرگز گریه نمیکنند اماگاهئ چنان دلتنگ میشوند که برفراز بلندترین قله دردناک ترین زوزه هارامیکشد گرگتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی دلم میخواد برم بزنم تو گوش دنیا بگم درسته تو بزرگی  اما نه به اندازه خدا پس ساکت بشین سرجاتو با آدما بازی نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفاً وقتي مى خواى دروغ بگى ، فقط روي خلاّقيتِ خودت حساب باز کن و اصلاً درصدي جا براي خَريت من نذار !! چون ته تهش به این نتیجه میرسی‌ که خر خودتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوب می دانم سیگار برایم ضرر دارد،این تویی که نمی دانی نفس هایم بی تو برایم ارزش ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از دوری تو چیزی جز دلتنگی به اندازه دریاها ،نگاهی تاریک همچون شب های بدون مهتاب و لحظه هایی که ثانیه به ثانیه میگذرند نیست .پس ای دوست بشنو صدای دلتنگی مرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و امشب همه سراغ تو را خواهند گرفت عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم! پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا انقدر دلتنگشم که حدواندازه نداره؛احساس میکنم شدم ایوب زمانه ویارم شده یوسف گمگشده؛یوسفم کی میای پیشم دیگه سوی برای چشمام نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميشود دستم را بگير!؟ دارم به يادت... مي افتــــــــــم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشه.... با صدای دست فروشه دوره گرد هم گریه میکنی...