بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر ما نیست که روی حرف هایمان نمی مانیم ما روی زمینی زندگی میکنیم که هر روز خودش را دور میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببـــیــــــن این اسمش دلــــــه ! اگر قرار بــــــود بفهمه که فاصله یعنی چــــــــی اگر قرار بــــــود بفهمــــه که نمیشــــه … میشد مغــــــــز ! دلـــــه .. نمی فهمــــــه … ! خواستم اطلاع بدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه! هوای دلم عجیب برایت گرفته! من و آسمانی از حرف های نگفته! راستی جسارت نباشد تو کی می آیی؟!؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" با تنها گذاشتنم تشابه نامزد و نامرد را نشانم دادی... ای کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ، به همه کس بگويم ... پس خاکش ميکنم زير چهره ي خنـدانم... تا همه فکر کنند نه دردي دارم و نه قلبي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در آسمان سکوتت تکه ابری بودم تا برای همه دلتنگی هایت می باریدم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــروز بـه آنهایــی مــی اندیشم ، کـه روی شانـه هایـم گریـه کردنـد .. امــا وقتــی نوبـت بـه مـن رسیـد ، شانـه خالــی کردنـد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی کفش هم تنگ باشد . . . زخم میکند ... . . . وای به وقتی که دل تنگ باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشام پره اشکه بدجوری بغض گرفتم دارم اهنگ بیت اخریگانه روگوش میکنم دلم براش تنگیده یه ساله گوشیش خاموشه خدایا .....................تاکی بهش فک کنمومنتظرش باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا عده ای یه جوری زیر آبی میرن که دلت میخواد بهشون بگی :من نگاه نمیکنم بیا بالا یه نفسی بکش لااقل خفه نشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنیاست ! بخند! آدمک مرگ همین جاست ! بخند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال آغوشت،یک لحظه هم دست از سرم بر نمیدارد بی انصاف هر شب به خوابم نیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا لبهام خنده از یادشون رفته وقتی اون بود حتی با فکرش لبخند روی لبهام خونه میکرد فکر کنم با رفتنش حافظه لبهامو پاک کرده حالا دیگه یادشون رفته که قبلا چطور میخندیدند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه بی انصاف من که چیزی نگفتم تقصیر چشمهام بود تورو با اون دیدن ... چرا پس تو منو ول کردی؟من که مقصر نبودم تقصیر چشمهام بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم حالا که رفتی بهت بگم رفتنت آرومم کرد....چون فهمیدی که باید بری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دامان بهاران گل به گل پزمرده شد باغبان دیگر به فروردین ندارد رغبتی.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر ما نیست که روی حرف هایمان نمی مانیم ما روی زمینی زندگی میکنیم که هر روز خودش را دور میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببـــیــــــن این اسمش دلــــــه ! اگر قرار بــــــود بفهمه که فاصله یعنی چــــــــی اگر قرار بــــــود بفهمــــه که نمیشــــه … میشد مغــــــــز ! دلـــــه .. نمی فهمــــــه … ! خواستم اطلاع بدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه! هوای دلم عجیب برایت گرفته! من و آسمانی از حرف های نگفته! راستی جسارت نباشد تو کی می آیی؟!؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" با تنها گذاشتنم تشابه نامزد و نامرد را نشانم دادی... ای کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ، به همه کس بگويم ... پس خاکش ميکنم زير چهره ي خنـدانم... تا همه فکر کنند نه دردي دارم و نه قلبي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در آسمان سکوتت تکه ابری بودم تا برای همه دلتنگی هایت می باریدم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــروز بـه آنهایــی مــی اندیشم ، کـه روی شانـه هایـم گریـه کردنـد .. امــا وقتــی نوبـت بـه مـن رسیـد ، شانـه خالــی کردنـد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی کفش هم تنگ باشد . . . زخم میکند ... . . . وای به وقتی که دل تنگ باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشام پره اشکه بدجوری بغض گرفتم دارم اهنگ بیت اخریگانه روگوش میکنم دلم براش تنگیده یه ساله گوشیش خاموشه خدایا .....................تاکی بهش فک کنمومنتظرش باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا عده ای یه جوری زیر آبی میرن که دلت میخواد بهشون بگی :من نگاه نمیکنم بیا بالا یه نفسی بکش لااقل خفه نشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنیاست ! بخند! آدمک مرگ همین جاست ! بخند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال آغوشت،یک لحظه هم دست از سرم بر نمیدارد بی انصاف هر شب به خوابم نیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا لبهام خنده از یادشون رفته وقتی اون بود حتی با فکرش لبخند روی لبهام خونه میکرد فکر کنم با رفتنش حافظه لبهامو پاک کرده حالا دیگه یادشون رفته که قبلا چطور میخندیدند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه بی انصاف من که چیزی نگفتم تقصیر چشمهام بود تورو با اون دیدن ... چرا پس تو منو ول کردی؟من که مقصر نبودم تقصیر چشمهام بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم حالا که رفتی بهت بگم رفتنت آرومم کرد....چون فهمیدی که باید بری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دامان بهاران گل به گل پزمرده شد باغبان دیگر به فروردین ندارد رغبتی.....