بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیهوده سوختم.. درست مثل یک سیگار روشن وسط لبهای کسی که سیگاری نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل که هیچ... صوراسرافیل هم بیدارش نمی کند... بخت بخواب رفته ما را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما... گرچه واژه محترمانه ایست... ولی... تو شدن... لیاقت می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــرچـــه هســـتي بـــاش ... امـــا كـــــــــاش... نه جز ايـــنم آرزويـــي نيـــســـت هـــــرچــه هـــســـتـــي بــاش امـــا بــــــــــاش.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ شده... نمیدونم اون کجاست و چیکار میکنه... نمیدونم هنوز تو فکر منه یا... خیلی دلم براش تنگ شده... فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب برات چه سخته وقتی غریبه باشی / وقتی عزیزی داری ولی پیشش نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل… این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقتو تو حق من امشب تموم کردی رفیق گرفتی از من دستای عشقمو نامرد ، نارفیق دارم میبینم اون روزو نه اون تورو بخواد نه تو نه راه برگشت واسه من ، نه راه جبران واسه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي مرض عجيبيست،آدم را ارام ارم...نا ارام ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است! گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه هستی ت را آتــــــــــــــــــش می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتــنــگي هايــم بــه تــورفتــه انــد.. آرام ميـــ ـ ـ آينـــد... درسيــنــه ميـــ ـ ـ نشــيـنـنـد... ديـــگرنميــــ‌ ـ رونــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر ریزش قطره های سرد و ریز باران دلم چه کودکانه آرزو میکرد گرمی آغوشت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم یه دنیا خاطرس هرعکس تو من نمیتونم ترکت کنم کاملا برعکس تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا مث منن بدون طرفش رفته و نامردی کرده ولی هنوز دلت تنگ میشه براش اینجاست که باید گفت مرده شور این دلو ببرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی نیستی... خدا میداند،چقدر به صورتم آب پاشیدم... لعنتی... این کابوس آنقدر واقعی است که از خواب بیدار نمیشوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیهوده سوختم.. درست مثل یک سیگار روشن وسط لبهای کسی که سیگاری نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل که هیچ... صوراسرافیل هم بیدارش نمی کند... بخت بخواب رفته ما را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما... گرچه واژه محترمانه ایست... ولی... تو شدن... لیاقت می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــرچـــه هســـتي بـــاش ... امـــا كـــــــــاش... نه جز ايـــنم آرزويـــي نيـــســـت هـــــرچــه هـــســـتـــي بــاش امـــا بــــــــــاش.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ شده... نمیدونم اون کجاست و چیکار میکنه... نمیدونم هنوز تو فکر منه یا... خیلی دلم براش تنگ شده... فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب برات چه سخته وقتی غریبه باشی / وقتی عزیزی داری ولی پیشش نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل… این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقتو تو حق من امشب تموم کردی رفیق گرفتی از من دستای عشقمو نامرد ، نارفیق دارم میبینم اون روزو نه اون تورو بخواد نه تو نه راه برگشت واسه من ، نه راه جبران واسه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي مرض عجيبيست،آدم را ارام ارم...نا ارام ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است! گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه هستی ت را آتــــــــــــــــــش می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتــنــگي هايــم بــه تــورفتــه انــد.. آرام ميـــ ـ ـ آينـــد... درسيــنــه ميـــ ـ ـ نشــيـنـنـد... ديـــگرنميــــ‌ ـ رونــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر ریزش قطره های سرد و ریز باران دلم چه کودکانه آرزو میکرد گرمی آغوشت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم یه دنیا خاطرس هرعکس تو من نمیتونم ترکت کنم کاملا برعکس تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا مث منن بدون طرفش رفته و نامردی کرده ولی هنوز دلت تنگ میشه براش اینجاست که باید گفت مرده شور این دلو ببرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی نیستی... خدا میداند،چقدر به صورتم آب پاشیدم... لعنتی... این کابوس آنقدر واقعی است که از خواب بیدار نمیشوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟