بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتى یاد غریبه هایی که مرا درک کردند وتاسف برای آشنایان غریبی که مرا در هم شکستند!...***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای او و اوها بودن چه بی طاقتی...  اول مرا تمام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله میگم هرکی درک کرد باهاش همدردم . . . . . عجب دردیست درد ''دلتنگی''....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید<شما> کلمه ی قشنگی باشه ولی <تو>شدن لیاقت میخواهد///////

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است .......................وبیا تا برایت یگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پست را سکوت می کنم تو بنویس ! . . . تــــــــو بنویس . . . ... . ...از دلتنگی هایتــــــ ، از دردهایتــــــ ، از هرچه دلتـــــ می گوید ! . . . بنویس برایـــــــــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! ازت دلگیرم.گفته بودی حق انتخاب داری.....پس چرا انتخابم کنارم نیست؟؟!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید!!!!! غرورم را زیر پایش گذاشتم!!!! بازم نرسید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز در قلبم برای همیشه پلمپ شد به جرم دوست داشتن های بی مورد ! لطفا دیگر سراغ آن نیایید حتی با مجوز رسمی از عقل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی پیش رو دارم : بعد از رفتنت باید زنده بمانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم همان وقتی که سرم به عشق گرم بود زندگی را دستکاری کردند وگرنه... نه وقتِ رفتنِ تو بود نه پایانِ من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال عزیزانم آگه شوم؟! امروز که دلتنگی را بهانه کردم اما فردا را چه کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غزلی سرود ؟ عاشق شده بود زیر باران رفت ساخت پوسید آدم که نکشته بود...عاشق شده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برای عزیز " یادتان باشد دلتنگ شدن جزئی از فرآیند فراموشی است مگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که می دانید با او آینده ای ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میروم... باورکن میروم.. اما... دلم برای به جهنم گفتن هایت تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... مثل عکسی در اعلامیه ترحیم... که لبخندش دیگران را می گریاند....!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتى یاد غریبه هایی که مرا درک کردند وتاسف برای آشنایان غریبی که مرا در هم شکستند!...***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای او و اوها بودن چه بی طاقتی...  اول مرا تمام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله میگم هرکی درک کرد باهاش همدردم . . . . . عجب دردیست درد ''دلتنگی''....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید<شما> کلمه ی قشنگی باشه ولی <تو>شدن لیاقت میخواهد///////

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است .......................وبیا تا برایت یگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پست را سکوت می کنم تو بنویس ! . . . تــــــــو بنویس . . . ... . ...از دلتنگی هایتــــــ ، از دردهایتــــــ ، از هرچه دلتـــــ می گوید ! . . . بنویس برایـــــــــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! ازت دلگیرم.گفته بودی حق انتخاب داری.....پس چرا انتخابم کنارم نیست؟؟!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید!!!!! غرورم را زیر پایش گذاشتم!!!! بازم نرسید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز در قلبم برای همیشه پلمپ شد به جرم دوست داشتن های بی مورد ! لطفا دیگر سراغ آن نیایید حتی با مجوز رسمی از عقل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی پیش رو دارم : بعد از رفتنت باید زنده بمانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم همان وقتی که سرم به عشق گرم بود زندگی را دستکاری کردند وگرنه... نه وقتِ رفتنِ تو بود نه پایانِ من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال عزیزانم آگه شوم؟! امروز که دلتنگی را بهانه کردم اما فردا را چه کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غزلی سرود ؟ عاشق شده بود زیر باران رفت ساخت پوسید آدم که نکشته بود...عاشق شده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برای عزیز " یادتان باشد دلتنگ شدن جزئی از فرآیند فراموشی است مگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که می دانید با او آینده ای ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میروم... باورکن میروم.. اما... دلم برای به جهنم گفتن هایت تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... مثل عکسی در اعلامیه ترحیم... که لبخندش دیگران را می گریاند....!!