بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ میشه واست ،نیستی انگار نیست حواسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـی … ازت نـمیگـذرم نـه به خــاطر خـودم ، به خـاطر مــادرم کـه بـعد از رفـتـنت تـمام لـحظه های بیـقراری و دلتـنگی مــنو یــواشکی پـشت در اتــاقم گریه کــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی دلتنگی هایم به من بدهکاری . . . وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شدی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به همه ی روزهای هفته محتاجم به تمام ساعت هایش . . . باتمام جزئیاتش . . . تابگویم درنبودنت چقدر دلتنگتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﺍﺳـــﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺫﺭﻩ ﺍﯾﯽ ﺗﻼﺵ ﻧﮑﻨﻪ . . . ﯾﮏ ﻟﺤـﻈﻪ ﺩﻟﺘﻨـﮕﯽ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩﯾـﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟ ” اخوان ثالث “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی ساده ترین حرف ها اشکت را در میاورد . . . یاد تو جای خود دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ، پیچیده نیست . . . یک دل . . . یک آسمان . . . یک بغـض . . . و آرزوهای ترک خورده ! به همین سادگی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم . . . تنگ نشو برایش . . . مگر نشنیدی جمله ی آخرش را ! “ چیزی بینمان نبوده ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند نخند دلم در  سینه میلرزد . . . آخر میداند از این پس دلتنگ میشود اما نمیلرزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ ک می شود بلند میخندد چون بیاد می آورد روزی بود ک نه دل میبست نه دلتنگ میشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته دل به دل راه دارد ؟! اگر این طور است پس چرااااااا او هم مثل مـــن دلتنگ نمی شود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ . . . ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ؛ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ؟ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـر به ســــرم نذار سر بر شانه ام بگذار . . . دلتـنگــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان / حتی شده تا نیمه ی این راه بمان دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست / نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای توکه نه ولی برای اون که فکرمیکردم تویی . . . تنگ شده . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ میشه واست ،نیستی انگار نیست حواسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـی … ازت نـمیگـذرم نـه به خــاطر خـودم ، به خـاطر مــادرم کـه بـعد از رفـتـنت تـمام لـحظه های بیـقراری و دلتـنگی مــنو یــواشکی پـشت در اتــاقم گریه کــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی دلتنگی هایم به من بدهکاری . . . وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شدی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به همه ی روزهای هفته محتاجم به تمام ساعت هایش . . . باتمام جزئیاتش . . . تابگویم درنبودنت چقدر دلتنگتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﺍﺳـــﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺫﺭﻩ ﺍﯾﯽ ﺗﻼﺵ ﻧﮑﻨﻪ . . . ﯾﮏ ﻟﺤـﻈﻪ ﺩﻟﺘﻨـﮕﯽ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩﯾـﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟ ” اخوان ثالث “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی ساده ترین حرف ها اشکت را در میاورد . . . یاد تو جای خود دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ، پیچیده نیست . . . یک دل . . . یک آسمان . . . یک بغـض . . . و آرزوهای ترک خورده ! به همین سادگی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم . . . تنگ نشو برایش . . . مگر نشنیدی جمله ی آخرش را ! “ چیزی بینمان نبوده ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند نخند دلم در  سینه میلرزد . . . آخر میداند از این پس دلتنگ میشود اما نمیلرزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ ک می شود بلند میخندد چون بیاد می آورد روزی بود ک نه دل میبست نه دلتنگ میشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته دل به دل راه دارد ؟! اگر این طور است پس چرااااااا او هم مثل مـــن دلتنگ نمی شود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ . . . ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ؛ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ؟ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـر به ســــرم نذار سر بر شانه ام بگذار . . . دلتـنگــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان / حتی شده تا نیمه ی این راه بمان دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست / نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای توکه نه ولی برای اون که فکرمیکردم تویی . . . تنگ شده . . .