بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهــآیی یـعنی : دیگـه هیشـکی رخـتخوابـتو بـرای خواب امـاده نکنــه  ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را وقتی فهمیدم که بعد از  نگاه به مخاطبان گوشی فهمیدم هیچکدام از آنها  منتظر تماس من نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین ک از این همه موضوع "اس ام اس تنهایی" رو انتخاب میکنم... دلیل قانع کننده ایه واسه اثبات تنهاییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اونقدر دلت میگیره که به خدا هم  میـــــــــــــــــــگی  " خــــــــــــــــــــــــــــــــــدا تورو خــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز تو را دوست دارم... شاید او را دوست داشته باشی ولی به من یاد دادی که به چه کسانی اعتماد کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــدونی آلـــــن ،گاهـی وقـتــــا همــــون آدمــــی که هیـــچکـــس فکــــرشــــم نمیـــکـنه . . .  کـــــاری میـــــکــــنه کـــه هیـــچکـــس فکــــرشـم نمیــــکـــنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادت باشه.... وقتى واسه كسى همه كس شدى... اون كس بعد از تو خيلى بى كسه... يا براى كسى همه كس نشو ... يا اگه شدى ... به فكر بى كسى هاش هم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این معما نیست این خود منم یه جسم نوزده ساله یه احساس سه ساله یه روح هشتاد ساله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دلتنگ کسی میشی که لیاقت نداره. این بزرگترین درد عشقای یه طرفه س.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسي ميداند که تو در پيله تنهايي خود تنهايي؟؟؟ چه کسي ميداند که تو در روزنه فردايي؟؟ پيله ات را بگشا تو به اندازه پروانه شدن زيبايي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيسسسس!تهديدم نکن!من غرورمو با هيچي عوض نمي کنم!ديگه عزيزتر از عشقم که چيزي نيست..من اونم به غرورم فروختم...! لعنتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ام ﻃﻌﻨﻪ ﻧﺰن اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ + ﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که درکنارت بودم و طولانی بودن آن را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم حالا که دلتنگتم زمان ایستاذه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکم ولی میخندم... به قول فروغ: «شهامت میخواهد سرد باشی و گرم بخندی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎل ِ ﺷﻬﺮ ِ ﻗﺼّﻪ ی ِ ﺑﭽّﻪ ﮔﯽ ﻫﺎ ﺳﺖ … دﻧﯿﺎی ِ آدم ﺑﺰرگ ﻫﺎ … ﻓﻘﻂ ﺟﺎدّه دارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــاش ...!! کــــاش هنـــــــوزم همـــه رو ۱۰ تـــا دوستــــــ داشتیـــــم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهــآیی یـعنی : دیگـه هیشـکی رخـتخوابـتو بـرای خواب امـاده نکنــه  ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را وقتی فهمیدم که بعد از  نگاه به مخاطبان گوشی فهمیدم هیچکدام از آنها  منتظر تماس من نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین ک از این همه موضوع "اس ام اس تنهایی" رو انتخاب میکنم... دلیل قانع کننده ایه واسه اثبات تنهاییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اونقدر دلت میگیره که به خدا هم  میـــــــــــــــــــگی  " خــــــــــــــــــــــــــــــــــدا تورو خــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز تو را دوست دارم... شاید او را دوست داشته باشی ولی به من یاد دادی که به چه کسانی اعتماد کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــدونی آلـــــن ،گاهـی وقـتــــا همــــون آدمــــی که هیـــچکـــس فکــــرشــــم نمیـــکـنه . . .  کـــــاری میـــــکــــنه کـــه هیـــچکـــس فکــــرشـم نمیــــکـــنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادت باشه.... وقتى واسه كسى همه كس شدى... اون كس بعد از تو خيلى بى كسه... يا براى كسى همه كس نشو ... يا اگه شدى ... به فكر بى كسى هاش هم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این معما نیست این خود منم یه جسم نوزده ساله یه احساس سه ساله یه روح هشتاد ساله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دلتنگ کسی میشی که لیاقت نداره. این بزرگترین درد عشقای یه طرفه س.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسي ميداند که تو در پيله تنهايي خود تنهايي؟؟؟ چه کسي ميداند که تو در روزنه فردايي؟؟ پيله ات را بگشا تو به اندازه پروانه شدن زيبايي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيسسسس!تهديدم نکن!من غرورمو با هيچي عوض نمي کنم!ديگه عزيزتر از عشقم که چيزي نيست..من اونم به غرورم فروختم...! لعنتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ام ﻃﻌﻨﻪ ﻧﺰن اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ + ﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که درکنارت بودم و طولانی بودن آن را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم حالا که دلتنگتم زمان ایستاذه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکم ولی میخندم... به قول فروغ: «شهامت میخواهد سرد باشی و گرم بخندی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎل ِ ﺷﻬﺮ ِ ﻗﺼّﻪ ی ِ ﺑﭽّﻪ ﮔﯽ ﻫﺎ ﺳﺖ … دﻧﯿﺎی ِ آدم ﺑﺰرگ ﻫﺎ … ﻓﻘﻂ ﺟﺎدّه دارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــاش ...!! کــــاش هنـــــــوزم همـــه رو ۱۰ تـــا دوستــــــ داشتیـــــم