بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضــی وقـتـا ⇣  بـعـضـ ـیـا ⇣  یـه پـسـتـایـی مـیـذارن ⇣  که دوسـت داری زیرش بنویـسـی⇣  تـو که خـودت یکـی از اونایـی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرم  هوووف دینگ دینگ شما یک پیام دارید: دوست دارم عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت برای همه شاد و خرم است اردیبهشت من است که اردی جهنم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود … نه با دوست … نه با دشمن … بلکه با خودت … و چه ” بزرگت میکند ” آن سیلی که خودت میزنی به صورتت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی... یادت هم نباید باشد.... به آتش میکشم دلی را که با شنیدن نامت... به«لرزه»بیفتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکم نکن بشین دوباره روبروم یه بغضی مونده تو گلوم بذار بگم از آرزوم نذار بریزه آبروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی که طولانی میشه معیار دوست داشتن هم عوض میشه: یهو میبینی اون آدم گلدون شمعدونی گوشه اتاقشو با کل دنیا هم عوض نمیکنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دادم به او حلالش باد... غیر آن دل که مفت بخشیدم... فروغ فرخزاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که باید باشه توی زندگیم، خــدا جلو اسمش یه تیک زده کار من اینه که روی بقیه ضربدر بزنم كه می زنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیــخـواســتم بــا خــنــده هــات دنـیـامــو بـسـازم نــشـد کـه بــشه... ولــی بــا خـنـده هــات رویــاهــامــو مــیـسـازم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند:آخرخنده گریه است!!!!!!بهانه ای جورکن بخندم ....بغض عجیبی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــــــه وقتــــــایی  یــــــــــــه لحظــــــاتی در زندگیــــــت پیشـــــــ میــــــاد که یـــــــاد می گیری  دیگــــــه هیچ کسی رو از تـــــــه دلت  دوســــــت نداشـــــــته باشـــــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم داد نزنید...! تو مغزم یه سری چیزارو به زور خوابوندم اگر بیدار شن { درد } دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــــا غـــــــــــــروب سنگ تمام میگذارد برای دلتنگـــــــــــی هــــــــایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو انقدر خوبی...پس چرا بعضی از بندهات انقدر بدن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او بَـــر نـخــواهَـد گَــشــــــت ، بـہ خــواب هآ بـــگویــیـــد بــــــــے خـیــآل شَــونـد . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضــی وقـتـا ⇣  بـعـضـ ـیـا ⇣  یـه پـسـتـایـی مـیـذارن ⇣  که دوسـت داری زیرش بنویـسـی⇣  تـو که خـودت یکـی از اونایـی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرم  هوووف دینگ دینگ شما یک پیام دارید: دوست دارم عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت برای همه شاد و خرم است اردیبهشت من است که اردی جهنم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود … نه با دوست … نه با دشمن … بلکه با خودت … و چه ” بزرگت میکند ” آن سیلی که خودت میزنی به صورتت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی... یادت هم نباید باشد.... به آتش میکشم دلی را که با شنیدن نامت... به«لرزه»بیفتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکم نکن بشین دوباره روبروم یه بغضی مونده تو گلوم بذار بگم از آرزوم نذار بریزه آبروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی که طولانی میشه معیار دوست داشتن هم عوض میشه: یهو میبینی اون آدم گلدون شمعدونی گوشه اتاقشو با کل دنیا هم عوض نمیکنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دادم به او حلالش باد... غیر آن دل که مفت بخشیدم... فروغ فرخزاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که باید باشه توی زندگیم، خــدا جلو اسمش یه تیک زده کار من اینه که روی بقیه ضربدر بزنم كه می زنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیــخـواســتم بــا خــنــده هــات دنـیـامــو بـسـازم نــشـد کـه بــشه... ولــی بــا خـنـده هــات رویــاهــامــو مــیـسـازم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند:آخرخنده گریه است!!!!!!بهانه ای جورکن بخندم ....بغض عجیبی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــــــه وقتــــــایی  یــــــــــــه لحظــــــاتی در زندگیــــــت پیشـــــــ میــــــاد که یـــــــاد می گیری  دیگــــــه هیچ کسی رو از تـــــــه دلت  دوســــــت نداشـــــــته باشـــــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم داد نزنید...! تو مغزم یه سری چیزارو به زور خوابوندم اگر بیدار شن { درد } دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــــا غـــــــــــــروب سنگ تمام میگذارد برای دلتنگـــــــــــی هــــــــایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو انقدر خوبی...پس چرا بعضی از بندهات انقدر بدن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او بَـــر نـخــواهَـد گَــشــــــت ، بـہ خــواب هآ بـــگویــیـــد بــــــــے خـیــآل شَــونـد . .