بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم بی تو مرگ است آنهم مرگی غمگین است تـــا بمـیـــرم غـــم و غصـــه دائمـــاً در کمین است زنـــده ماندم تا به امروز چون تـــو هستی وجـــودم در آغوشــت گر بمیرم مرگــم خوابـی شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها یکم جرات داشتن … گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن : ببین ؛ دلم واست تنگ شده ، واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسه دیگه ....باز شروع نکن وقتی قراره تهش بشه 3 نقطه.... حرفی که نمی تونی بزنی رو لطفی کن شروعش نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از نامردی هایت دلم نمیگیرد نه که بیخیال شده باشم ، نه........... ضربه اولی که به دلم زدی کاری بود....... تمام وجودم را بی حس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب! قایق دیگر جوابگو نیست،کشتی باید ساخت!!! اینجا مثل من زیاد است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم ! دلتــــــــــــــــنـــــ ـــــگ هـر کـس جـای مـن بـود می برید اما مـن هنـوز می دوزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند.... باز هم بی صدا دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی تا حالا تو همون لحظه که پیش عشقش بوده بازم دلتنگش بوده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرده ، کسی نیس دستامو بگیره ،  بیخیال میزارمشون تو جیبم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد،کودکی که یواشکی دفترخاطرات مراخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست! دلتنگی توست که به لرزه انداخته چهارستون دلم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در عادلانه ترين دادگاه مجازات شوي باز هم گناه كاري (قلبم شكست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگیش مونده تنم،این همه راه اومدم،دوباره ندیدمت،بدم اومد از خودم.منو تو دو خط موازی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ما به درد هم نمیخوریم ولی هیچگاه نفهمیدی من تورا برای درد هایم نخواستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرچه تلخی بود امتحان کردیم ولی هیچ چیز تلختراز ندیدنت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رها از زمان ! تنها به تو می اندیشم... اهنگ های تکراری! خاطرات تکراری! و اشک های تکراری! تکرار در بودن تو که هیچگاه تکراری نمی شود ! این بی نهایت من است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم بی تو مرگ است آنهم مرگی غمگین است تـــا بمـیـــرم غـــم و غصـــه دائمـــاً در کمین است زنـــده ماندم تا به امروز چون تـــو هستی وجـــودم در آغوشــت گر بمیرم مرگــم خوابـی شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها یکم جرات داشتن … گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن : ببین ؛ دلم واست تنگ شده ، واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسه دیگه ....باز شروع نکن وقتی قراره تهش بشه 3 نقطه.... حرفی که نمی تونی بزنی رو لطفی کن شروعش نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از نامردی هایت دلم نمیگیرد نه که بیخیال شده باشم ، نه........... ضربه اولی که به دلم زدی کاری بود....... تمام وجودم را بی حس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب! قایق دیگر جوابگو نیست،کشتی باید ساخت!!! اینجا مثل من زیاد است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم ! دلتــــــــــــــــنـــــ ـــــگ هـر کـس جـای مـن بـود می برید اما مـن هنـوز می دوزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند.... باز هم بی صدا دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی تا حالا تو همون لحظه که پیش عشقش بوده بازم دلتنگش بوده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرده ، کسی نیس دستامو بگیره ،  بیخیال میزارمشون تو جیبم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد،کودکی که یواشکی دفترخاطرات مراخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست! دلتنگی توست که به لرزه انداخته چهارستون دلم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در عادلانه ترين دادگاه مجازات شوي باز هم گناه كاري (قلبم شكست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگیش مونده تنم،این همه راه اومدم،دوباره ندیدمت،بدم اومد از خودم.منو تو دو خط موازی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ما به درد هم نمیخوریم ولی هیچگاه نفهمیدی من تورا برای درد هایم نخواستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرچه تلخی بود امتحان کردیم ولی هیچ چیز تلختراز ندیدنت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رها از زمان ! تنها به تو می اندیشم... اهنگ های تکراری! خاطرات تکراری! و اشک های تکراری! تکرار در بودن تو که هیچگاه تکراری نمی شود ! این بی نهایت من است...