بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنی زسرمستی نکن، آنکه میخندد غمش بی انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جمع گریان کجا میروم کجا بایدت باز پیدا کنم تویی! می نهند به تابوت و خاک منم! می برندم تماشا کنم چه بی چشم وروی است دنیای دون  بده خاک بر فرق دنیا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز یکی رد میشه از تو خیالم با خیالش خوب میشه حالم نمیدونم هنوز شاید عاشقشم... قلبم، داره تند میزنه دیگه خیلی تپش داره پاهام، چرا سمتی که تو میری خیلی کشش داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونای نم نم باز دوباره داره توی چشمام می باره تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقد دل تنگ کسی میشوی که اگر خودش بفهمد . از نبودنش خجالت میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دلتنگ ک نه...محتاج صدای توام...باور کن این یکی دیگر شعر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار آمد اما… بهار من نيامد و من هنوز توى هواى سرد زمستانم سر ميكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی باران،شبی آتش،شبی آیینه و سنگم... شبی از زندگی سیرم،شبی با مرگ می جنگم... تو آتش می شوی بر خرمن احساس تنهاییم... تو را با هر نفس می بویم اما باز دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایت... عکس هایت... خاطرات دیروزت... همه هستند ولی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چه پر توقع میشوم... توقع دوست داشته شدن! توقع مهم شمرده شدن! . . . توقع فراموش نشدن! کم توقع که باشی زندگی زیبا تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نکن آدم برفی من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی: یک شب دل ات بماند روی دستت و نفهمی چطور میتوانی … بدون او آرامش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به پایان دلتنگی می اندیشم آن نهایتی که تورا برای همیشه خواهم داشت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺨﺖ دل دادی ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺳﺎده دل ﺑﺮداﺷﺘﯽ دل ﺑﺮﯾﺪن ﻫﺎت ﻋﻠﺖ داﺷﺖ ، " دﻟﺒﺮ داﺷﺘﯽ ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم پراندمت نازنین! وقتی با حرف هایم بهت بال دادم حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنی زسرمستی نکن، آنکه میخندد غمش بی انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جمع گریان کجا میروم کجا بایدت باز پیدا کنم تویی! می نهند به تابوت و خاک منم! می برندم تماشا کنم چه بی چشم وروی است دنیای دون  بده خاک بر فرق دنیا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز یکی رد میشه از تو خیالم با خیالش خوب میشه حالم نمیدونم هنوز شاید عاشقشم... قلبم، داره تند میزنه دیگه خیلی تپش داره پاهام، چرا سمتی که تو میری خیلی کشش داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونای نم نم باز دوباره داره توی چشمام می باره تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقد دل تنگ کسی میشوی که اگر خودش بفهمد . از نبودنش خجالت میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دلتنگ ک نه...محتاج صدای توام...باور کن این یکی دیگر شعر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار آمد اما… بهار من نيامد و من هنوز توى هواى سرد زمستانم سر ميكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی باران،شبی آتش،شبی آیینه و سنگم... شبی از زندگی سیرم،شبی با مرگ می جنگم... تو آتش می شوی بر خرمن احساس تنهاییم... تو را با هر نفس می بویم اما باز دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایت... عکس هایت... خاطرات دیروزت... همه هستند ولی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چه پر توقع میشوم... توقع دوست داشته شدن! توقع مهم شمرده شدن! . . . توقع فراموش نشدن! کم توقع که باشی زندگی زیبا تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نکن آدم برفی من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی: یک شب دل ات بماند روی دستت و نفهمی چطور میتوانی … بدون او آرامش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به پایان دلتنگی می اندیشم آن نهایتی که تورا برای همیشه خواهم داشت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺨﺖ دل دادی ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺳﺎده دل ﺑﺮداﺷﺘﯽ دل ﺑﺮﯾﺪن ﻫﺎت ﻋﻠﺖ داﺷﺖ ، " دﻟﺒﺮ داﺷﺘﯽ ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم پراندمت نازنین! وقتی با حرف هایم بهت بال دادم حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی