بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده فیلممان رانشان میدهی.. جدایی من ازتوهیچ اسکاری ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاخداهم احس تنهایی میکند.ودوست داردکه دادبزندکه تنهایم.... مثل..قول هولاهواحد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها که کوهی از غم و اندوه  می فشارد سینه ام را  ورق میزنم کهنه دفتر عشقمان را  ورنگ تازه ای می بخشم به جلد خاطراتش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَخـمْ هـايـْم را بـِه خـُودتـــْ نــگـيـر . . . انــْـدازهے ايـטּ حـَرفــْـ هـا نيستـﮯْ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دووم نمیارم انقدر کشیدم که اگه به خوشبختی برسم بگم دیگه دیره .نمیخواااااااااااااااااام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که حداقل خودت میدونی از اول چی بودی که وقتی ازت میپرسم تو اینجوری بودی؟؟؟ جوابت میشه آره از اول همین گوهی بودم که میبینی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان با من که من صدای خسته در بادم/در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم/نمیدانم چرا غمها نمیدانند که من سلطان غمهایم/بیا با من باش که من بی تو تنهای تنهایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خوابی که تو توش نباشی  تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلأ در هوا نیست… در آغوش من است که خالى شده از تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام و همه ی لغت نامه هایم! هیچکدام از واژه ها مترادف "دلتنگی" نمی شوند... امثال دهخدا ها هم میدانستند "دلتنگی" معنا ندارد، "درد" دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب سپهری درجشن تولدیکسالگی فرزندش....  فرزندم!یک پاییز.یک بهار.یک زمستان ویک تابستان رادیدی.ازاین پس زندگی تکراری است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون روز که با یه دختر دیدمش شبش پیشم بود حال و روزمو میفهمید کاش فرداش که تب کردم نرفتم دانشگاه سراغمو میگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به نفسم بگو برگرده بدون اون نفسم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد به من درس محبت یاد می داد مرا از یاد برد آخر ولی من بجز او عالمی را بردم از یاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز بعد 5 سال دوست دارم منتظرتم تو رو خدا برگرد اگه حال و روزمو ببینی خودت برمیگردی میدونم دلت خیلی نازکه  برگرد فقط نگاهم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیزی دیگری را روایت میکند .  بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند .  قلب من با هر صدا ٫ با هر تپش ٫ با هر سکوت .  غرق در خون ٫ یک نفس دارد دعایت میکند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده فیلممان رانشان میدهی.. جدایی من ازتوهیچ اسکاری ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاخداهم احس تنهایی میکند.ودوست داردکه دادبزندکه تنهایم.... مثل..قول هولاهواحد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها که کوهی از غم و اندوه  می فشارد سینه ام را  ورق میزنم کهنه دفتر عشقمان را  ورنگ تازه ای می بخشم به جلد خاطراتش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَخـمْ هـايـْم را بـِه خـُودتـــْ نــگـيـر . . . انــْـدازهے ايـטּ حـَرفــْـ هـا نيستـﮯْ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دووم نمیارم انقدر کشیدم که اگه به خوشبختی برسم بگم دیگه دیره .نمیخواااااااااااااااااام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که حداقل خودت میدونی از اول چی بودی که وقتی ازت میپرسم تو اینجوری بودی؟؟؟ جوابت میشه آره از اول همین گوهی بودم که میبینی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان با من که من صدای خسته در بادم/در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم/نمیدانم چرا غمها نمیدانند که من سلطان غمهایم/بیا با من باش که من بی تو تنهای تنهایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خوابی که تو توش نباشی  تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلأ در هوا نیست… در آغوش من است که خالى شده از تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام و همه ی لغت نامه هایم! هیچکدام از واژه ها مترادف "دلتنگی" نمی شوند... امثال دهخدا ها هم میدانستند "دلتنگی" معنا ندارد، "درد" دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب سپهری درجشن تولدیکسالگی فرزندش....  فرزندم!یک پاییز.یک بهار.یک زمستان ویک تابستان رادیدی.ازاین پس زندگی تکراری است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون روز که با یه دختر دیدمش شبش پیشم بود حال و روزمو میفهمید کاش فرداش که تب کردم نرفتم دانشگاه سراغمو میگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به نفسم بگو برگرده بدون اون نفسم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد به من درس محبت یاد می داد مرا از یاد برد آخر ولی من بجز او عالمی را بردم از یاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز بعد 5 سال دوست دارم منتظرتم تو رو خدا برگرد اگه حال و روزمو ببینی خودت برمیگردی میدونم دلت خیلی نازکه  برگرد فقط نگاهم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیزی دیگری را روایت میکند .  بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند .  قلب من با هر صدا ٫ با هر تپش ٫ با هر سکوت .  غرق در خون ٫ یک نفس دارد دعایت میکند . . .