بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــــن روزها اگرقرآن هم بخوانی برایت حرف میسازند!!!! گــــــــویا با خدا رابطه داری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــــچگاه فکر نمیکردم اینقدر گران قیمت باشم..... به هرکس رسیدم... "مـــــــــــرا"فروخت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق من در فراقت اشکها ریختم و از ترس رفتن تو بیخواب شدم و بخاطر تو از لذت خوردن آب و غذا گذشتم....غم تو مرا رنج زده و بیمار کرده است و تلاش رسیدن به تو مرا خسته و زمین گیر کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه بحث میکنم نه توضیح میخوام نه توضیح میدم نه دنبال دلیل میگردم فقط میبینم ، سکوت میکنم و !...فاصله میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ڪــہ را عــزیــز داشــتـم بــہ פֿــدا سـپــردҐ دسـتـاטּ פֿــدا را تـرجـیــح داد و . . . رفــت ، رفــــت ، رفــــــت (!) ڪـاش ڪــسـے مــرا بــہ פֿــدا مـے سـپــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است.داشتن بعضی ها تنهاترت میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلت وسعت دریاهارا داشت وقتی که پاسخی برای نگاهت نداشتم......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــــــــــک های نیامدنت روی گونه هایم ماسیـــــد.... نبوس!!! نمک گیر می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرگرد... چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند.... حتی"غـــــــــبار"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتــــــــــرهم که بازکنی....بی فایده است... خیس خجالت میشوی...زیرباران خوبیهایم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برفها همه آب شدن.... مثل دل من.... براي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد پُشت میله ها باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن وقتی که آرزوهایت در حبس باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پایم انقدر اهسته به گوش میرسد که همه را ناشنوا کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکــــس تو را به سقف آسمان سنجاق می‌کنم حال که این روزها از فرط دلتنگی چشمانم مدام رو به آسمان است بگذار تو در قاب چشمانم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به همه چیز شک دارم!!! وقتی تو به دوست داشتن من یقین داشتی و بی بهانه رفتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه هرجا که میرم حس نگاهت با من این دل بیطاقتِ من قیده تورو نمی زنه بذار یبار نگات کنم از جونو دل‌ صدات کنم هرچقدر دلتنگی‌ دارم هدیه به اون چشات کنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــــن روزها اگرقرآن هم بخوانی برایت حرف میسازند!!!! گــــــــویا با خدا رابطه داری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــــچگاه فکر نمیکردم اینقدر گران قیمت باشم..... به هرکس رسیدم... "مـــــــــــرا"فروخت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق من در فراقت اشکها ریختم و از ترس رفتن تو بیخواب شدم و بخاطر تو از لذت خوردن آب و غذا گذشتم....غم تو مرا رنج زده و بیمار کرده است و تلاش رسیدن به تو مرا خسته و زمین گیر کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه بحث میکنم نه توضیح میخوام نه توضیح میدم نه دنبال دلیل میگردم فقط میبینم ، سکوت میکنم و !...فاصله میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ڪــہ را عــزیــز داشــتـم بــہ פֿــدا سـپــردҐ دسـتـاטּ פֿــدا را تـرجـیــح داد و . . . رفــت ، رفــــت ، رفــــــت (!) ڪـاش ڪــسـے مــرا بــہ פֿــدا مـے سـپــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است.داشتن بعضی ها تنهاترت میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلت وسعت دریاهارا داشت وقتی که پاسخی برای نگاهت نداشتم......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــــــــــک های نیامدنت روی گونه هایم ماسیـــــد.... نبوس!!! نمک گیر می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرگرد... چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند.... حتی"غـــــــــبار"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتــــــــــرهم که بازکنی....بی فایده است... خیس خجالت میشوی...زیرباران خوبیهایم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برفها همه آب شدن.... مثل دل من.... براي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد پُشت میله ها باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن وقتی که آرزوهایت در حبس باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پایم انقدر اهسته به گوش میرسد که همه را ناشنوا کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکــــس تو را به سقف آسمان سنجاق می‌کنم حال که این روزها از فرط دلتنگی چشمانم مدام رو به آسمان است بگذار تو در قاب چشمانم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به همه چیز شک دارم!!! وقتی تو به دوست داشتن من یقین داشتی و بی بهانه رفتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه هرجا که میرم حس نگاهت با من این دل بیطاقتِ من قیده تورو نمی زنه بذار یبار نگات کنم از جونو دل‌ صدات کنم هرچقدر دلتنگی‌ دارم هدیه به اون چشات کنم