بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگم که دلم میخواهد ...زیر این باران تنهایی به اشکم خیره شوم....آخر میدانی چیست؟باران هم با دل من در جنگ است......تو چه میدانی .....کاش باران بگیرد... بس دیگر بی رحمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام برم اون هوالی تو اون جاده های شمالی بگم جات خالی نفس میشکم با چه بغضی قدم میزنم با چه حالی فقط جات خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غمی بیشتر از این که تو جایی باشی بشود دور و برت باشم و جرات نکنم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برایت به اندازه تمام لحطه های عمرم که با خواست دیگران بی هدف سر شده دوستت دارم تا ابد نه برای انچه که فکر میکنی برای خودت تنها برای خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر دردناکه دلت رو بشکنه باز دل صاب مرده ت قد یه دنیا براش تنگ شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودت رو 100% خرج کسی نکن ک تا 10 بیشتر بلد نیست بشمره…. . . . . آدم باید همیشه ظرفیت دیگران رو بدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغم فراق توسوختم افسوس که نمی دانی/میسوزم خاکستر میشوم افسوس تو نمیفهمی/پس چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزها برای گرفتن خبری از من عجب صـــــــــــــــــــــبور شده ای ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهونه برای گریه زیاده.......................................................... اما................................................................................ امان ازگریه های بی بهونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺒـــــــــــﻢ ﺧﻨﺪﻭﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ؛ ﺗﻮو ﻗﻠﺒـــــــــﻢ ﮐﻠــــﯽ ﻏــــــــــــــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغــــــــــونمــــــــــ! میدونی داغــــــــــون یعنی چیــــــــــ!؟ یعنیــــــــــ : داغــــــــــِ اونــــــــــ! اما اونــــــــــ داغــــــــــِ بــــــــــا اونــــــــــ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک لحن کمی دور از انتظار یک لحظه دوری میشکند بغضت را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خسته از این روزاهای تکراری خسته از این شبای سرد بیقراری خسته از بی تو بودن در این هوای بارانی خسته از فاصله از این همه بیتابی خسته از این همه دروغ این همه فریب خسته از عشق وادعاهای پوشالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـیـل دلـتـنـگـی مـ ـن، تـنـهـا فـقـط خـود مـنـم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگشم چی کار کنم؟ قرص آرامبخشم جوابگو نیست آخه اون لامصب فقط آرامبخش جسموروانم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید اشکهای قبل از خواب، از ترس تنها بودن یا ترس ِ تنها شدن نیست... اشکهای قبل از خواب، نشانه جاهای خالی بزرگ است.... نشانی از دل تنگی های غریب.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگم که دلم میخواهد ...زیر این باران تنهایی به اشکم خیره شوم....آخر میدانی چیست؟باران هم با دل من در جنگ است......تو چه میدانی .....کاش باران بگیرد... بس دیگر بی رحمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام برم اون هوالی تو اون جاده های شمالی بگم جات خالی نفس میشکم با چه بغضی قدم میزنم با چه حالی فقط جات خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غمی بیشتر از این که تو جایی باشی بشود دور و برت باشم و جرات نکنم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برایت به اندازه تمام لحطه های عمرم که با خواست دیگران بی هدف سر شده دوستت دارم تا ابد نه برای انچه که فکر میکنی برای خودت تنها برای خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر دردناکه دلت رو بشکنه باز دل صاب مرده ت قد یه دنیا براش تنگ شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودت رو 100% خرج کسی نکن ک تا 10 بیشتر بلد نیست بشمره…. . . . . آدم باید همیشه ظرفیت دیگران رو بدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغم فراق توسوختم افسوس که نمی دانی/میسوزم خاکستر میشوم افسوس تو نمیفهمی/پس چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزها برای گرفتن خبری از من عجب صـــــــــــــــــــــبور شده ای ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهونه برای گریه زیاده.......................................................... اما................................................................................ امان ازگریه های بی بهونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺒـــــــــــﻢ ﺧﻨﺪﻭﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ؛ ﺗﻮو ﻗﻠﺒـــــــــﻢ ﮐﻠــــﯽ ﻏــــــــــــــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغــــــــــونمــــــــــ! میدونی داغــــــــــون یعنی چیــــــــــ!؟ یعنیــــــــــ : داغــــــــــِ اونــــــــــ! اما اونــــــــــ داغــــــــــِ بــــــــــا اونــــــــــ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک لحن کمی دور از انتظار یک لحظه دوری میشکند بغضت را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خسته از این روزاهای تکراری خسته از این شبای سرد بیقراری خسته از بی تو بودن در این هوای بارانی خسته از فاصله از این همه بیتابی خسته از این همه دروغ این همه فریب خسته از عشق وادعاهای پوشالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـیـل دلـتـنـگـی مـ ـن، تـنـهـا فـقـط خـود مـنـم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگشم چی کار کنم؟ قرص آرامبخشم جوابگو نیست آخه اون لامصب فقط آرامبخش جسموروانم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید اشکهای قبل از خواب، از ترس تنها بودن یا ترس ِ تنها شدن نیست... اشکهای قبل از خواب، نشانه جاهای خالی بزرگ است.... نشانی از دل تنگی های غریب.