بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند معنی کور شدن را گره ها میفهمند سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستهایش آرزویم بود... . . . . . . . اما از بخت بدم مچش راگرفتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکسته را . . .توان فریادنیست . . .؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هابعد رفتن مرتضی دپرس شدم چندوقته نيومدم ای خداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياچه تخفيفی واسه خطای امثال توداشت برای جرم دل كشی پيگردقانونی نذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی سنگهــــــــــای دنیـــــــــــا نوشتم دلتنگتـــــــــــــــــم... . . . امیدوارم یکیش بخوره تو سرت تا بفهمی یعنی چی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ سلام.. - خداحافظ..!! + قطع نك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... هیچ وقت , هیچ کس , حتی بدترین بنده هات روهم اونقدر دلتنگ نکن ... که دیگه حتی با شیشه عطر یادگاریش هم آروم نگیره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفي از خجالت آّب شد. هنگامي که کودک فقيري به هويج روي صورتش زل زده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم تنگ میشود به تمام دلایلی که تو نیستی ، به اجبار ، آرام میگیرم چه اجبار تلخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه واسه دوست داشتن و دوست داشته شدن،واسه دلهره و عاشقي،واسه بي قراري و انتظار،واسه دلتنگي.......دلم تنگه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی!!!!؟ من را نفس صدا میزدی!؟ حال بدون من.... چگونه نفس میزنی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه لشکری بودم در عشق تو و فک می کردم بازیگر نقش اولم ؛ افسوس …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم برات تنگ نیس .. . . . . . . دروغ گفتم ..!!قلبم بی تاب تویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايت گردنبندی ازاشك ساختم تابدانی تمام گريه هايم گردن توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی بودم به فکر یار خیلی شده جاری ز من از اشک سیلی "اگر بامن نبودش هیچ میلی" چراپست مرازد لایک لیلی؟؟؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند معنی کور شدن را گره ها میفهمند سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستهایش آرزویم بود... . . . . . . . اما از بخت بدم مچش راگرفتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکسته را . . .توان فریادنیست . . .؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هابعد رفتن مرتضی دپرس شدم چندوقته نيومدم ای خداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياچه تخفيفی واسه خطای امثال توداشت برای جرم دل كشی پيگردقانونی نذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی سنگهــــــــــای دنیـــــــــــا نوشتم دلتنگتـــــــــــــــــم... . . . امیدوارم یکیش بخوره تو سرت تا بفهمی یعنی چی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ سلام.. - خداحافظ..!! + قطع نك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... هیچ وقت , هیچ کس , حتی بدترین بنده هات روهم اونقدر دلتنگ نکن ... که دیگه حتی با شیشه عطر یادگاریش هم آروم نگیره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفي از خجالت آّب شد. هنگامي که کودک فقيري به هويج روي صورتش زل زده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم تنگ میشود به تمام دلایلی که تو نیستی ، به اجبار ، آرام میگیرم چه اجبار تلخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه واسه دوست داشتن و دوست داشته شدن،واسه دلهره و عاشقي،واسه بي قراري و انتظار،واسه دلتنگي.......دلم تنگه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی!!!!؟ من را نفس صدا میزدی!؟ حال بدون من.... چگونه نفس میزنی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه لشکری بودم در عشق تو و فک می کردم بازیگر نقش اولم ؛ افسوس …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم برات تنگ نیس .. . . . . . . دروغ گفتم ..!!قلبم بی تاب تویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايت گردنبندی ازاشك ساختم تابدانی تمام گريه هايم گردن توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی بودم به فکر یار خیلی شده جاری ز من از اشک سیلی "اگر بامن نبودش هیچ میلی" چراپست مرازد لایک لیلی؟؟؟!