بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچیم نیست، حالم خوبه، گول این اشکها رو نباید خورد، میدونی که واسم مهم نیستی، اینا از شادی ان که داری میری از پیشم، بیا اینم عکسات و خاطراتت... بی معرفت تو همه ی دنیای من بودی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلی بی بهانه نمیگريد. نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــاکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت! عـــــــــــــــــــمراً ... بفهمند داری جان میکنی تا حرمـــــــتهـا را نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاتو گذاشتی رو قلبم و با خنده رفتی ولی یادت باشه دنیا هنوز به آخر نرسیده یه روزم یکی پاشو میزاره رو دل خودت و با خنده میره اونوقت تو میمونی با یه عکسو یه عالمه تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر که گشتم با تو شبی هم آغوش زنگ صدای قلبت قرنیست مانده در گوش اکنون من و سراب و سیگار نیمه خاموش حرفی دگر نمانده ، یادم تو را فراموش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشییع جنازش با اول محرم یکی بود. دلم خیای براش تنگ میشه. خیلی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارفتن توشکستم عزیزم تنهایی بازشدخدایانسیبم دل عاشق تومیمونه همیشه قلبم که این حرفاحالیش نمیشه من توخیالم واست بهترینم تو میری بازم من عاشق ترینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجاکه هستم تا آنجاکه هستی وجب به وجب دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...هماننددلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : یه شب دلت بمونه رو دستت و نفهمی چطور می تونی ، بدون اون آرومش کنی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنهابدون من... دیدی که صبح میشود تنهابدون من... این نبض زندگی بی وقفه میزند،فرقی نمیکندبا من یابدون من.. دیروز گرچه سخت بود،امروز هم گذشت طوری نمیشود فردا بدون من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکهایم که سرازیر میشوند...... دیری نمی پایدکه قندیل می بندد... عجیب سرد است هوای نبودنت... دلم خیلی برات تنگ شده...خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه هی چوبی درب حیاطمان اگرچه کهنه اندوجیرجیرمی کنندولی خوش بحالشان که لنگه ی همند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفتر خاطره دارم ..... در تک تک صفحه هایش نام تو در آن هست ... فقط نمیدانم چرا تو در هیچ کدام از آن لحظه ها با من نبودی ! یک لحظه به خودم آمدم ، دیدم دارم با "یاد تو" "زندگی" میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختی که امروز صبح خالی شد و قلبی که دیگر روی تکرار نیست و هوادارانی که دیگر نگرانت نمیشوند و صدایی که همیشه جاودانه است مرتضی پاشایی عزیز روحت شاد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچیم نیست، حالم خوبه، گول این اشکها رو نباید خورد، میدونی که واسم مهم نیستی، اینا از شادی ان که داری میری از پیشم، بیا اینم عکسات و خاطراتت... بی معرفت تو همه ی دنیای من بودی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلی بی بهانه نمیگريد. نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــاکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت! عـــــــــــــــــــمراً ... بفهمند داری جان میکنی تا حرمـــــــتهـا را نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاتو گذاشتی رو قلبم و با خنده رفتی ولی یادت باشه دنیا هنوز به آخر نرسیده یه روزم یکی پاشو میزاره رو دل خودت و با خنده میره اونوقت تو میمونی با یه عکسو یه عالمه تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر که گشتم با تو شبی هم آغوش زنگ صدای قلبت قرنیست مانده در گوش اکنون من و سراب و سیگار نیمه خاموش حرفی دگر نمانده ، یادم تو را فراموش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشییع جنازش با اول محرم یکی بود. دلم خیای براش تنگ میشه. خیلی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارفتن توشکستم عزیزم تنهایی بازشدخدایانسیبم دل عاشق تومیمونه همیشه قلبم که این حرفاحالیش نمیشه من توخیالم واست بهترینم تو میری بازم من عاشق ترینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجاکه هستم تا آنجاکه هستی وجب به وجب دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...هماننددلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : یه شب دلت بمونه رو دستت و نفهمی چطور می تونی ، بدون اون آرومش کنی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنهابدون من... دیدی که صبح میشود تنهابدون من... این نبض زندگی بی وقفه میزند،فرقی نمیکندبا من یابدون من.. دیروز گرچه سخت بود،امروز هم گذشت طوری نمیشود فردا بدون من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکهایم که سرازیر میشوند...... دیری نمی پایدکه قندیل می بندد... عجیب سرد است هوای نبودنت... دلم خیلی برات تنگ شده...خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه هی چوبی درب حیاطمان اگرچه کهنه اندوجیرجیرمی کنندولی خوش بحالشان که لنگه ی همند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفتر خاطره دارم ..... در تک تک صفحه هایش نام تو در آن هست ... فقط نمیدانم چرا تو در هیچ کدام از آن لحظه ها با من نبودی ! یک لحظه به خودم آمدم ، دیدم دارم با "یاد تو" "زندگی" میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختی که امروز صبح خالی شد و قلبی که دیگر روی تکرار نیست و هوادارانی که دیگر نگرانت نمیشوند و صدایی که همیشه جاودانه است مرتضی پاشایی عزیز روحت شاد..