بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که دستانت چتر نمی شوند حالا که نگاهت ستاره نمی بارد حالا که خانه ای برای ما شدن نداریم از کاغذ شعرهایم اتاقی می سازم تا آوار تنهایی بر سرت نریزد و آرامش خیالت،خیس اشکهایم نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا دلت شکست ، خودت شکسته ها رو جمع کن تا هرکسی منت دست زخمشو به رخت نکشه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ دلي بي بهانه نمي تپد نمي دانم بهانه ها دلگيرند يا دلها بهانه گير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای من در برف های زمستان باقی است،حتی بهار هم قندیل های دلم را آب نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیابان عشقت سایبانی نمیبینم ، دارم میسوزم از درد عشقت ، ولی از تو جان رسانی نمیبینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوابـــم نيـــا خوابــــم را رنگـــي ميکنـــي و روزم را سياه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم احساس می کنه این جمله که «گریه مال مرد نیست» رو یه آدم نامرد گفته تا ما رو از درون ویران کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر حس شقایق را نداری هوای قلب عاشق را نداری و از چشمان خونسرد تو پیداست که شور عشق سابق را نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خيال آمدى و آينه قلب شكست ديگر آينه از امروز تماشا دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد ، دراین انبوه ویرانى ، کمى تاقسمتى ابرى و شاید باز بارانى… دمه دلم گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلم نشستم اینجا سر شاه راهی که رفتی ، غربت لحظه ای را دیدم که دستهاشو گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرارت لازم نیست.... گاهی ازسردی یک نگاه.... میتوان آتش گرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیر شدم بسکه سرد و گرم روزگار را چشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هايم ياد تو ميچكد ، اگر بارانش بند آيد، از اين خانه ميروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خدا گريستم، تا نوازشم كند، پرسيد فرزندم حوايت كو؟ اشكهايم را پاك كردم و به او گفتم در آغوش ادم ديگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوايت دستان سنگيني داشت وقتي به سرم زد فهميدم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که دستانت چتر نمی شوند حالا که نگاهت ستاره نمی بارد حالا که خانه ای برای ما شدن نداریم از کاغذ شعرهایم اتاقی می سازم تا آوار تنهایی بر سرت نریزد و آرامش خیالت،خیس اشکهایم نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا دلت شکست ، خودت شکسته ها رو جمع کن تا هرکسی منت دست زخمشو به رخت نکشه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ دلي بي بهانه نمي تپد نمي دانم بهانه ها دلگيرند يا دلها بهانه گير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای من در برف های زمستان باقی است،حتی بهار هم قندیل های دلم را آب نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیابان عشقت سایبانی نمیبینم ، دارم میسوزم از درد عشقت ، ولی از تو جان رسانی نمیبینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوابـــم نيـــا خوابــــم را رنگـــي ميکنـــي و روزم را سياه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم احساس می کنه این جمله که «گریه مال مرد نیست» رو یه آدم نامرد گفته تا ما رو از درون ویران کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر حس شقایق را نداری هوای قلب عاشق را نداری و از چشمان خونسرد تو پیداست که شور عشق سابق را نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خيال آمدى و آينه قلب شكست ديگر آينه از امروز تماشا دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد ، دراین انبوه ویرانى ، کمى تاقسمتى ابرى و شاید باز بارانى… دمه دلم گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلم نشستم اینجا سر شاه راهی که رفتی ، غربت لحظه ای را دیدم که دستهاشو گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرارت لازم نیست.... گاهی ازسردی یک نگاه.... میتوان آتش گرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیر شدم بسکه سرد و گرم روزگار را چشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هايم ياد تو ميچكد ، اگر بارانش بند آيد، از اين خانه ميروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خدا گريستم، تا نوازشم كند، پرسيد فرزندم حوايت كو؟ اشكهايم را پاك كردم و به او گفتم در آغوش ادم ديگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوايت دستان سنگيني داشت وقتي به سرم زد فهميدم...