بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هيچ صراطي مستقيم نيست ! دلي که بي تاب ِ نوازش ِ سر انگشتان ِ تـــو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه بگو تا بخوابم... امشب قصه آمدنت را ميخواهم... ميخواني؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ازم ميپرسي كه خوبي و من ميگم اي بد نيستم... يعني بدم..! خيلي هم بدم... پس نگو خدارو شكر..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا زمين است.ساعت به وقت انسانيت خواب است عجب موجود سخت جانيست دل.... هزار بار تنگ ميشود.ميشكند.ميسوزد.ميميرد ولي باز هم ميتپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه بودنت را قدر نميدانند رفتنت را نامردى ميخوانند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "سرفم" میگيره؛ همه با ليوان آب به سراغم ميان.... ((اما وقتی "دلم" میگيره....... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم تو آنقدر نخواستي كه هيج جيز از من نديدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمن آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم تو آنقدر نخواستي كه هيج جيز از من نديدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... از بچگي به من آموختند همه را دوست بدارم، حال كه بزرگ شدم و كسي را دوست ميدارم ميگويند: فراموشش كن... "دكتر شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با همه دنيا قهرم ، اما تو صدايم كني برميگردم! سادگي كودكانه ام را ميبيني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید غرورم را زیر پا گذاشت تا برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یدونی وحشتناک ترین چیز توی دنیا چیه؟ این که از یک کابوس وحشتناک از جا بپری و ببینی زندگیت از اون کابوس وحشتناک تره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جز حضور توهيچ چيزِ اين جهانِ بيكرانه راجدي نگرفته ام حتي عشق را. حسين پناهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو یارم به هم وابسته بودیم / کبوترهای یک گلدسته بودیم به هم بستیم پیمان تا قیامت / نگو که هر دو خالی بسته بودیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است / بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتراست / توی قران خوانده ام یعقوب یادم داده است / دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم را به باران هدیه کردم // تمام زندگی را گریه کردم // نبودی در فراق شانه هایت // به هر خاکی رسیدم تکیه کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هيچ صراطي مستقيم نيست ! دلي که بي تاب ِ نوازش ِ سر انگشتان ِ تـــو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه بگو تا بخوابم... امشب قصه آمدنت را ميخواهم... ميخواني؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ازم ميپرسي كه خوبي و من ميگم اي بد نيستم... يعني بدم..! خيلي هم بدم... پس نگو خدارو شكر..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا زمين است.ساعت به وقت انسانيت خواب است عجب موجود سخت جانيست دل.... هزار بار تنگ ميشود.ميشكند.ميسوزد.ميميرد ولي باز هم ميتپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه بودنت را قدر نميدانند رفتنت را نامردى ميخوانند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "سرفم" میگيره؛ همه با ليوان آب به سراغم ميان.... ((اما وقتی "دلم" میگيره....... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم تو آنقدر نخواستي كه هيج جيز از من نديدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمن آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم تو آنقدر نخواستي كه هيج جيز از من نديدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... از بچگي به من آموختند همه را دوست بدارم، حال كه بزرگ شدم و كسي را دوست ميدارم ميگويند: فراموشش كن... "دكتر شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با همه دنيا قهرم ، اما تو صدايم كني برميگردم! سادگي كودكانه ام را ميبيني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید غرورم را زیر پا گذاشت تا برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یدونی وحشتناک ترین چیز توی دنیا چیه؟ این که از یک کابوس وحشتناک از جا بپری و ببینی زندگیت از اون کابوس وحشتناک تره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جز حضور توهيچ چيزِ اين جهانِ بيكرانه راجدي نگرفته ام حتي عشق را. حسين پناهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو یارم به هم وابسته بودیم / کبوترهای یک گلدسته بودیم به هم بستیم پیمان تا قیامت / نگو که هر دو خالی بسته بودیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است / بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتراست / توی قران خوانده ام یعقوب یادم داده است / دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم را به باران هدیه کردم // تمام زندگی را گریه کردم // نبودی در فراق شانه هایت // به هر خاکی رسیدم تکیه کردم