بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگیهایم را گردن غروبش مى انداختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار حوصله ام بمان !! نباشی دلم که هیچ ، دنیا هم تنگ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر در دفتر خاطراتم چیزی نخواهم نوشت!! حتی از دلتنگی ها... توکه نیستی یادآوری روزهای تلخ تمام تنم را میلرزاند.. کاش بودی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به کدامین دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم ...؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه اون موقع هایی که: با کلی کلک و بهونه تاریخ سفر رفتنامون رو با هم تنظیم میکردیم که مجبور نشیم دوبار دوری هم رو تحمل کنیم حالا چجور باید این دوری رو تحمل کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــم لک زده واسه یه درددل ساده که تهش پشیمونی نباشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موی سپیدو توی آینه دیدم / آهی بلند از ته دل کشیدم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــیـامـتی سـت ! از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود .. از جـــا مــی پَـــرم ! تــا لـحـظه ای کـه .. مــثـل ِ هـمـیـشه .. تــــو نـــیـستـی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ! چه طعم تلخی دارد وقتی آن را با عشق اشتباه میگیری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن بیهوده جان می کَند … باران این سوی شیشه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـــه ی عشقت خواهد گــَندید وقتــی طبق عادتـــــِ همیشــه! تقدیمش میکنــی به غیـــــر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام میزنی که تنهایم را بتکانی؟؟ به چی دلخوشی!!؟؟ تکاندن برف از شانه ی آدم برفی؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خواب هایم سرک نکش وقتی در لحظات بیداری ان حضور نداری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم نگو که تکراریست شاید روی بیاید که نباشم تکرارش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردند !!!! ولی میبخشمشان... یادم نبـــــــــــــــــــود کاکتوس را نباید نوازش کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا از كوچه ات میگذرد,دچشم مپوشان-این مرده همان است ک بیمارتوبود..............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگیهایم را گردن غروبش مى انداختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار حوصله ام بمان !! نباشی دلم که هیچ ، دنیا هم تنگ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر در دفتر خاطراتم چیزی نخواهم نوشت!! حتی از دلتنگی ها... توکه نیستی یادآوری روزهای تلخ تمام تنم را میلرزاند.. کاش بودی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به کدامین دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم ...؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه اون موقع هایی که: با کلی کلک و بهونه تاریخ سفر رفتنامون رو با هم تنظیم میکردیم که مجبور نشیم دوبار دوری هم رو تحمل کنیم حالا چجور باید این دوری رو تحمل کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــم لک زده واسه یه درددل ساده که تهش پشیمونی نباشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موی سپیدو توی آینه دیدم / آهی بلند از ته دل کشیدم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــیـامـتی سـت ! از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود .. از جـــا مــی پَـــرم ! تــا لـحـظه ای کـه .. مــثـل ِ هـمـیـشه .. تــــو نـــیـستـی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ! چه طعم تلخی دارد وقتی آن را با عشق اشتباه میگیری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن بیهوده جان می کَند … باران این سوی شیشه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـــه ی عشقت خواهد گــَندید وقتــی طبق عادتـــــِ همیشــه! تقدیمش میکنــی به غیـــــر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام میزنی که تنهایم را بتکانی؟؟ به چی دلخوشی!!؟؟ تکاندن برف از شانه ی آدم برفی؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خواب هایم سرک نکش وقتی در لحظات بیداری ان حضور نداری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم نگو که تکراریست شاید روی بیاید که نباشم تکرارش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردند !!!! ولی میبخشمشان... یادم نبـــــــــــــــــــود کاکتوس را نباید نوازش کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا از كوچه ات میگذرد,دچشم مپوشان-این مرده همان است ک بیمارتوبود..............