بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیــچ پــروازی بــخــاطــر ِ دلــتــنــگــی ِ مــســافـــرش لــغـــو نــمــیـــشـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه قدر هم که پولدار نباشم... یه سرمایه ی گرانبها دارم.... یه آغوش گرمی که خیلیا آرزوش رو دارن....................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــي با يكــي كـــات ميكنيــن، يه جا پِـيستش كنيــن ! همينجــوري ولـــــــش نكنـــــيد رو هــــــــوا بدبختـــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده برای حرفای کوتاهش...حتی حتی به یه اس خالی ازطرف اون راضیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدت مبارک....!نه ببخشید پیوندتان....نه یعنی چیزه .....سال نو....نه اصلا بزار راستشو بگم دلم واست تنگ شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زود سهم روزهای خوب زندگی یادش بخیر می شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بدتر از اون شماره ای نیست که تو گوشیت save میمونن فقط برای اینکه اگه یه روزی گوشیت دوباره زنگ خورد, بدونی که نباید جوابشو بدی... :-(((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو از تو کلاهش ۱ دقیقه ای خرگوش در میاره من ۲ ساله نمیتونم یه الاغ رو از تو دلم بیرون بیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه ســــــــرخ و زرد معنــــــــی نداره....ســــــــــردی من از "تو".....ســـــــــردی تو از "من"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهايش را محکم بگير ، بغلش کن و ببوسش روي پاهايش بشين و دستهايت را دور گردنش حلقه کن نميداني دختر تمام با او بودن هايت روياي من است لعنتي... روياي من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلانتی اونی که رفت و تنهام گذاشت ولی هنوزم تاریخ تولدش رمز گوشیمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده تو تنهایی خودت بیخیال نشسته باشی و بعد ببینی یکی داره حرف میزنه که صداش خیلی شبیه صدای اونه؟ میدونم... سرتا پاگوش میشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میرفت؛؛گفتم:کجا؟؟؟؟ گفت:به درک...  منم گفتم:به درک... و این چنین بود که ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو زندگیم بخاطرت عوض شدم میسوزه دلم یه عالمه واسه خودم محبتای من دل تورو زد و دلت با من چرا کنار نیومد و... چی شد که اینجوری ازم بدت میاد؟ بخند... ولی هنوز دیوونتم زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی می گفت: بعضی وقت ها { روزگار} ؛  یکی طوری می سوزونتت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن، بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش اگر تنگ شود زخم میکند،  وای به حال دل:(((((((

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیــچ پــروازی بــخــاطــر ِ دلــتــنــگــی ِ مــســافـــرش لــغـــو نــمــیـــشـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه قدر هم که پولدار نباشم... یه سرمایه ی گرانبها دارم.... یه آغوش گرمی که خیلیا آرزوش رو دارن....................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــي با يكــي كـــات ميكنيــن، يه جا پِـيستش كنيــن ! همينجــوري ولـــــــش نكنـــــيد رو هــــــــوا بدبختـــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده برای حرفای کوتاهش...حتی حتی به یه اس خالی ازطرف اون راضیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدت مبارک....!نه ببخشید پیوندتان....نه یعنی چیزه .....سال نو....نه اصلا بزار راستشو بگم دلم واست تنگ شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زود سهم روزهای خوب زندگی یادش بخیر می شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بدتر از اون شماره ای نیست که تو گوشیت save میمونن فقط برای اینکه اگه یه روزی گوشیت دوباره زنگ خورد, بدونی که نباید جوابشو بدی... :-(((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو از تو کلاهش ۱ دقیقه ای خرگوش در میاره من ۲ ساله نمیتونم یه الاغ رو از تو دلم بیرون بیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه ســــــــرخ و زرد معنــــــــی نداره....ســــــــــردی من از "تو".....ســـــــــردی تو از "من"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهايش را محکم بگير ، بغلش کن و ببوسش روي پاهايش بشين و دستهايت را دور گردنش حلقه کن نميداني دختر تمام با او بودن هايت روياي من است لعنتي... روياي من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلانتی اونی که رفت و تنهام گذاشت ولی هنوزم تاریخ تولدش رمز گوشیمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده تو تنهایی خودت بیخیال نشسته باشی و بعد ببینی یکی داره حرف میزنه که صداش خیلی شبیه صدای اونه؟ میدونم... سرتا پاگوش میشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میرفت؛؛گفتم:کجا؟؟؟؟ گفت:به درک...  منم گفتم:به درک... و این چنین بود که ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو زندگیم بخاطرت عوض شدم میسوزه دلم یه عالمه واسه خودم محبتای من دل تورو زد و دلت با من چرا کنار نیومد و... چی شد که اینجوری ازم بدت میاد؟ بخند... ولی هنوز دیوونتم زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی می گفت: بعضی وقت ها { روزگار} ؛  یکی طوری می سوزونتت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن، بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش اگر تنگ شود زخم میکند،  وای به حال دل:(((((((