بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز با تو شروع شد اما هیچ چیز بی تو تمام نمی شود حتی همین دلتنگی های بیهوده من!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی‌هایم را زیر دوش حمام میبرم،بغضم را میان شرشر آب داغ میترکانم،تا همه فکر کنند قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر عکس همه ،تو در عکس هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مطمئــن بـــاش کــه نمــی ریــــزد بعــد تکیـــه کــــن ، هــر کســی واســه آدم تکیــه گـــاه نمــی شــه . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ !! ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ِ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ِ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ! ﻧﯿﺴﺘﯽ ... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ . و ﺗﻮ ﺩﯾﮕﺮ . . ﺧﻮﺏ . . ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومیست "قسمت" گاهی تمام تقصیر های ما را بر عهده میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که بند می آید تازه "خاطره" شروع می کند به "چکه" کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  برای نفسهایت تنگ شده است، کاش.. عکست نفس می کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــگـــــر به تو فکـــــر نمیکُنَم...! گُنـــــآه اَســتـــ ـ ـ ــــ چَــــشــ» داشتَــن به مـــال غَــــریـــبه هآ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی مینویسم از لج تو از لج خودم که یکبارهم سعی نکردیم واقعیش کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اسم خودتم یادت میره بعضی وقتا دلیل گریه هات میشه نبودنش...میشه دلتنگی زیاد... بعضی وقتا فقط خشکت میزنه و تو شوک روزای خوبی که گذشت و آخرش این شد میمونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شعر سراغم را میگیرد؛ گاهی... هوای تو! فرقی نمیکند.... هر دو ختم میشوند به دلتنگی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفریدگارم ...! ایـــــوب را بفرســت تا برایـــش از صبـــــــــر بگویــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من چه ساده دل سپردم.لعنت به من اگر واسش میمردم. دست منو گرفتو بعد ولم کرد.لعنت به اون کسی که عاشقم کرد.... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتم را خالی کرد چرایش را نمی دانم, ولی برایش تکیه گاهی محکم آرزو دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگــــــــــــــــــــــــــــاه" برای ماندن کسی ب او التماس نکنید... اگر شخصی واقعا دوستتان بدارد؛همیشه با شما همقدم خواهد شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز با تو شروع شد اما هیچ چیز بی تو تمام نمی شود حتی همین دلتنگی های بیهوده من!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی‌هایم را زیر دوش حمام میبرم،بغضم را میان شرشر آب داغ میترکانم،تا همه فکر کنند قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر عکس همه ،تو در عکس هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مطمئــن بـــاش کــه نمــی ریــــزد بعــد تکیـــه کــــن ، هــر کســی واســه آدم تکیــه گـــاه نمــی شــه . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ !! ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ِ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ِ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ! ﻧﯿﺴﺘﯽ ... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ . و ﺗﻮ ﺩﯾﮕﺮ . . ﺧﻮﺏ . . ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومیست "قسمت" گاهی تمام تقصیر های ما را بر عهده میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که بند می آید تازه "خاطره" شروع می کند به "چکه" کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  برای نفسهایت تنگ شده است، کاش.. عکست نفس می کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــگـــــر به تو فکـــــر نمیکُنَم...! گُنـــــآه اَســتـــ ـ ـ ــــ چَــــشــ» داشتَــن به مـــال غَــــریـــبه هآ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی مینویسم از لج تو از لج خودم که یکبارهم سعی نکردیم واقعیش کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اسم خودتم یادت میره بعضی وقتا دلیل گریه هات میشه نبودنش...میشه دلتنگی زیاد... بعضی وقتا فقط خشکت میزنه و تو شوک روزای خوبی که گذشت و آخرش این شد میمونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شعر سراغم را میگیرد؛ گاهی... هوای تو! فرقی نمیکند.... هر دو ختم میشوند به دلتنگی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفریدگارم ...! ایـــــوب را بفرســت تا برایـــش از صبـــــــــر بگویــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من چه ساده دل سپردم.لعنت به من اگر واسش میمردم. دست منو گرفتو بعد ولم کرد.لعنت به اون کسی که عاشقم کرد.... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتم را خالی کرد چرایش را نمی دانم, ولی برایش تکیه گاهی محکم آرزو دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگــــــــــــــــــــــــــــاه" برای ماندن کسی ب او التماس نکنید... اگر شخصی واقعا دوستتان بدارد؛همیشه با شما همقدم خواهد شد