بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس بدی نیست یادگاریست از آنان که دوستشان داریم و از ما دورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم ، عجیب است / پریده بی جهت رنگم ، عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش / برایت باز دلتنگم ، عجیب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چقدر دلتنگم و چقدر تشنه لبخند کسی که باران را میشناسد دریا رامیفهمد و میداند سنگ سنگ است و نباید پرتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست حوصله کسی را نداری که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده شده، فاصله نیست، دنیاییست پر از "دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوار چهار سالگیت رو بپوش ! ببین چقدر تنگ شده برات اندازه همون دلم تنگ شده برات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم ستاره میشود به شوق تپیدن ستاره وجودت کاش میان ستارگان سهیل نمیشدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رانفسی ارزش غم خوردن نیست و دلم بس تنگ است، بیخیالی سپر هردرد است باز هم میخندیم، آنقدر میخندیم که غم از رو برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیالی روانه ی دل دریایت کنم . تا بدانی که چقدر دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یه سر کبریت دلم برایت تنگ شده ، کوچیکه ولی دنیا رو به آتیش میکشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دستِ کم، گاهی، تو را به خواب ببینم! بگذار در خیال تو باشم! بگذار … بگذریم! این روزها، خیلی برای گریه دلم تنگ است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آب می آید ٬ در حوض دلتنگیم چه میشوئی ؟  کمی آهسته تر ... ماهی کوچک دلم را در میان دستانت نمی بینی ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آن روزی که یاری داشتیم / این چنین خوار نبودیم ، اعتباری داشتیم ای که ما را در زمستان دیده ای با پشت خم / این زمستان را نبین ، ما هم بهاری داشتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرهنـگ لـغـتهــا نـیـاز بـه ویــرایــش دارند بـرای مـعنی دلـتـنـگی احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت, دلتنـگی یــعنـــی تـــو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک من جاری شد… جای تو خالی بود جـــــــــای تـــــــــو … عکس تو درطاقچه ی کوچک قلبم خندید شعر دلتنگی من سخت گریست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس بدی نیست یادگاریست از آنان که دوستشان داریم و از ما دورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم ، عجیب است / پریده بی جهت رنگم ، عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش / برایت باز دلتنگم ، عجیب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چقدر دلتنگم و چقدر تشنه لبخند کسی که باران را میشناسد دریا رامیفهمد و میداند سنگ سنگ است و نباید پرتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست حوصله کسی را نداری که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده شده، فاصله نیست، دنیاییست پر از "دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوار چهار سالگیت رو بپوش ! ببین چقدر تنگ شده برات اندازه همون دلم تنگ شده برات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم ستاره میشود به شوق تپیدن ستاره وجودت کاش میان ستارگان سهیل نمیشدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رانفسی ارزش غم خوردن نیست و دلم بس تنگ است، بیخیالی سپر هردرد است باز هم میخندیم، آنقدر میخندیم که غم از رو برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیالی روانه ی دل دریایت کنم . تا بدانی که چقدر دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یه سر کبریت دلم برایت تنگ شده ، کوچیکه ولی دنیا رو به آتیش میکشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دستِ کم، گاهی، تو را به خواب ببینم! بگذار در خیال تو باشم! بگذار … بگذریم! این روزها، خیلی برای گریه دلم تنگ است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آب می آید ٬ در حوض دلتنگیم چه میشوئی ؟  کمی آهسته تر ... ماهی کوچک دلم را در میان دستانت نمی بینی ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آن روزی که یاری داشتیم / این چنین خوار نبودیم ، اعتباری داشتیم ای که ما را در زمستان دیده ای با پشت خم / این زمستان را نبین ، ما هم بهاری داشتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرهنـگ لـغـتهــا نـیـاز بـه ویــرایــش دارند بـرای مـعنی دلـتـنـگی احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت, دلتنـگی یــعنـــی تـــو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک من جاری شد… جای تو خالی بود جـــــــــای تـــــــــو … عکس تو درطاقچه ی کوچک قلبم خندید شعر دلتنگی من سخت گریست