بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد / عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشد آمدم تا از سر دلتنگی ام گریه تلخی در آغوشت کنم اما نشد نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم سعی کردم فراموشت کنم اما نشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و دیدار تو درمان من است / بی رنگ رخت زمانه زندان من است بر هیچ تنی مباد و بر هیچ دلی / آنچه از غم هجران تو بر جان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و عاشقی کمرنگ شده محبت آهنگ شده ، دوستی تکزنگ شده ، مگه بین من و تو جنگ شده ، نامرد دلم برات تنگ شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم دوست داشتن چیه! اما گاهی احساس میکنم که به حضور و وجودت، سخت محتاجم برای بودن با تو احساس دلتنگی میکنم، به نظرت این چه حسیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دلدار بکرد با دل ما خوش باشد / خوش بسوزد دل ما گر دل او خوش باشد ما که رفتیم ولی یاد دلش در دل ماست / خوش بمانم که اگر بی دل ما خوش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که دلم چون غروب پاییز است،صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است  تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار مثل دریا میمونه هر قدر جلوتر میری عمیق تر میشه مثل انتظار دیدنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را نگه می دارم بعضی وقتها سبک نشوم سنگین ترم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو این فاصله ها طاقت من را برده / ساعتم زنگ زده ، عقربه هایش مرده کاش باور کنی از دوری تو دلتنگم / این دل خسته ام از دوری تو پژمرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم بهانه تو را دارد ، ای زیباترین اشتباه زندگیم! با من بمان ای بهترین بهانه ی زندگیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره ی باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه میکند طلوع دیدن تورا ، تا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تورا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتو بودن همیشه پرمعناست / بی تو روحم گرفته و تنهاست / باتو یک کاسه آب یک دریاست / بی تو دردم به وسعت صحراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن ، کجاست مادر کجاست گهواره من؟ نگو بزرگ شدم نگو گریه به من نمیاد! بیا نوازشم کن دلم آغوش بی دغدغه میخواد ، کجاست مریم ناجی اون مریم پاک؟ چرا به یاد این شکسته دل نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ! یادی بکن از یار خسته / غبار دوریت بر من نشسته دگر تیری نزن بالی ندارم/ وجودم از غمت در هم شکسته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد / عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشد آمدم تا از سر دلتنگی ام گریه تلخی در آغوشت کنم اما نشد نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم سعی کردم فراموشت کنم اما نشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و دیدار تو درمان من است / بی رنگ رخت زمانه زندان من است بر هیچ تنی مباد و بر هیچ دلی / آنچه از غم هجران تو بر جان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و عاشقی کمرنگ شده محبت آهنگ شده ، دوستی تکزنگ شده ، مگه بین من و تو جنگ شده ، نامرد دلم برات تنگ شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم دوست داشتن چیه! اما گاهی احساس میکنم که به حضور و وجودت، سخت محتاجم برای بودن با تو احساس دلتنگی میکنم، به نظرت این چه حسیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دلدار بکرد با دل ما خوش باشد / خوش بسوزد دل ما گر دل او خوش باشد ما که رفتیم ولی یاد دلش در دل ماست / خوش بمانم که اگر بی دل ما خوش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که دلم چون غروب پاییز است،صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است  تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار مثل دریا میمونه هر قدر جلوتر میری عمیق تر میشه مثل انتظار دیدنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را نگه می دارم بعضی وقتها سبک نشوم سنگین ترم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو این فاصله ها طاقت من را برده / ساعتم زنگ زده ، عقربه هایش مرده کاش باور کنی از دوری تو دلتنگم / این دل خسته ام از دوری تو پژمرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم بهانه تو را دارد ، ای زیباترین اشتباه زندگیم! با من بمان ای بهترین بهانه ی زندگیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره ی باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه میکند طلوع دیدن تورا ، تا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تورا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتو بودن همیشه پرمعناست / بی تو روحم گرفته و تنهاست / باتو یک کاسه آب یک دریاست / بی تو دردم به وسعت صحراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن ، کجاست مادر کجاست گهواره من؟ نگو بزرگ شدم نگو گریه به من نمیاد! بیا نوازشم کن دلم آغوش بی دغدغه میخواد ، کجاست مریم ناجی اون مریم پاک؟ چرا به یاد این شکسته دل نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ! یادی بکن از یار خسته / غبار دوریت بر من نشسته دگر تیری نزن بالی ندارم/ وجودم از غمت در هم شکسته