بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم، مثل مادر بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش را بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم . . . بی دعوت می آید  بی منت میماند  بی خبر نمیرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا پی در پی زدند باز هم سکوتم مراخفه میکند و هیچ نمی گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاســت احــساس میکــنم کــر و لال شــدم . . !! این روزها صــدای احــساساتم رو فــقط صــفحه ی کیــــــــبوردم میشــنود . . . !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد دیگر هرگز خاطره هایم را کند و کاو نکنم! مثل آتش زیر خاکستر می ماند... حساب از دستم در رفته... چندمین بار است که با یاد نگاه آخرت آتش می گیرم....؟؟ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تابه جای مرده ها خاکم نکنند این گونه است حال من دیگر چیزی نپرس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی فقط یک اسم مستعار است برای تمام حس هایی که اسمشان را نمی دانیم و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین نقاشی بود که دیدم در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یک نفر کہ باشے تمام تلاشت را بکنے تا خوش بگذرد و لحظہ اے فراموشش کنے فایدہ اے ندارد! تو دلت تنگ است، دلت براے ھمان یک نفر تنگ است، تا نیاید... تا نباشد...تو ھنوز دلتنگے!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار كسی نداند كه چگونه من به جای نوازش شدن، بوسیده شدن،  گزیده شده ام!  بگذار هیچ كس نداند، هیچ كس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو ، یه عکس دونفره، به این دنیا بدهکاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای ازنیمه شبی که بیدارشوم و... تو رابخواهم... وپاکت سیگارم خالی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم.... از هر مسئله ای که تنها راه حلش  گذر زمان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل خوبی دارم . . . ” آدم میکنم و تحویل دیگری میدهم “ . . . صد در صد تضمینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم نمیدانم غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میکوشم غمهایم را غرق کنم,اما بیشرف ها یاد گرفته اند شنا کنند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم، مثل مادر بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش را بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم . . . بی دعوت می آید  بی منت میماند  بی خبر نمیرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا پی در پی زدند باز هم سکوتم مراخفه میکند و هیچ نمی گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاســت احــساس میکــنم کــر و لال شــدم . . !! این روزها صــدای احــساساتم رو فــقط صــفحه ی کیــــــــبوردم میشــنود . . . !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد دیگر هرگز خاطره هایم را کند و کاو نکنم! مثل آتش زیر خاکستر می ماند... حساب از دستم در رفته... چندمین بار است که با یاد نگاه آخرت آتش می گیرم....؟؟ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تابه جای مرده ها خاکم نکنند این گونه است حال من دیگر چیزی نپرس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی فقط یک اسم مستعار است برای تمام حس هایی که اسمشان را نمی دانیم و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین نقاشی بود که دیدم در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یک نفر کہ باشے تمام تلاشت را بکنے تا خوش بگذرد و لحظہ اے فراموشش کنے فایدہ اے ندارد! تو دلت تنگ است، دلت براے ھمان یک نفر تنگ است، تا نیاید... تا نباشد...تو ھنوز دلتنگے!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار كسی نداند كه چگونه من به جای نوازش شدن، بوسیده شدن،  گزیده شده ام!  بگذار هیچ كس نداند، هیچ كس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو ، یه عکس دونفره، به این دنیا بدهکاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای ازنیمه شبی که بیدارشوم و... تو رابخواهم... وپاکت سیگارم خالی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم.... از هر مسئله ای که تنها راه حلش  گذر زمان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل خوبی دارم . . . ” آدم میکنم و تحویل دیگری میدهم “ . . . صد در صد تضمینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم نمیدانم غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میکوشم غمهایم را غرق کنم,اما بیشرف ها یاد گرفته اند شنا کنند