بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا!! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مٖاهی ام اما بـه سـرم شـور نهنگ است این برکه ی بی حوصله اندازه ی من نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــــم بـرای بــودنــت تـنـگ شــده... امــــــــــا بـــه نبــودنـت دیــگه عـادت کــردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او رفت . . آرام روبرگرداندم ! گمان کرد منتظر رفتنش بوده ام !! ولی حقیقت این بود : من تاب دیدن آن صحنه رانداشتم .. باهربارمرورش نفس کم میاورم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس نیست در این گوشه فراموش تر از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسری که عرضه نداره اخمتو وا کنه  انتظار نداشته باش  بختت را وا کنه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ… ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ… ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪ… ﻣﻬﺮ ﺷﺪ… ﮔﺮﻡ ﺷﺪ… ﻋﺸﻖ ﺷﺪ… ﯾﺎﺭ ﺷﺪ… ﺗﺎﺭ ﺷﺪ… ﺑﺪ ﺷﺪ… ﺭﺩ ﺷﺪ… ﺳﺮﺩ ﺷﺪ… ﻏﻢ ﺷﺪ… ﺑﻐﺾ ﺷﺪ… ﺍﺷﮏ ﺷﺪ… ﺁﻩ ﺷﺪ… ﺩﻭﺭ ﺷﺪ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شبایی هست خودتی و خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى” حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبد ، چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا تو این عالم / میون این همه آدم ببین من دل به کی دادم / به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه دلش سنگه / واسه سنگه دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد  که بر نمی گردی تو هیچوقت  نمی خواهمم داشته باشمت،نترس فقط بیا  در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت  دلم برای راه رفتنت تنگ شده است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام : موردی برای نمایش نیست فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که همسایه ی اشکیم ولی با دل تنگ . گر لبی خنده زند یاد شما می افتیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا!! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مٖاهی ام اما بـه سـرم شـور نهنگ است این برکه ی بی حوصله اندازه ی من نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــــم بـرای بــودنــت تـنـگ شــده... امــــــــــا بـــه نبــودنـت دیــگه عـادت کــردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او رفت . . آرام روبرگرداندم ! گمان کرد منتظر رفتنش بوده ام !! ولی حقیقت این بود : من تاب دیدن آن صحنه رانداشتم .. باهربارمرورش نفس کم میاورم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس نیست در این گوشه فراموش تر از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسری که عرضه نداره اخمتو وا کنه  انتظار نداشته باش  بختت را وا کنه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ… ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ… ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪ… ﻣﻬﺮ ﺷﺪ… ﮔﺮﻡ ﺷﺪ… ﻋﺸﻖ ﺷﺪ… ﯾﺎﺭ ﺷﺪ… ﺗﺎﺭ ﺷﺪ… ﺑﺪ ﺷﺪ… ﺭﺩ ﺷﺪ… ﺳﺮﺩ ﺷﺪ… ﻏﻢ ﺷﺪ… ﺑﻐﺾ ﺷﺪ… ﺍﺷﮏ ﺷﺪ… ﺁﻩ ﺷﺪ… ﺩﻭﺭ ﺷﺪ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شبایی هست خودتی و خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى” حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبد ، چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا تو این عالم / میون این همه آدم ببین من دل به کی دادم / به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه دلش سنگه / واسه سنگه دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد  که بر نمی گردی تو هیچوقت  نمی خواهمم داشته باشمت،نترس فقط بیا  در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت  دلم برای راه رفتنت تنگ شده است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام : موردی برای نمایش نیست فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که همسایه ی اشکیم ولی با دل تنگ . گر لبی خنده زند یاد شما می افتیم