بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب می آیی و میبینی تمام شده ایم هم من  هم این عاشقانه هایم  هم نفسهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین روزایی کهـ من بی تو تنهام,,,, همهـ یادت شدهـ تسکین غمهام,,,, دلم تنگ توئهـ ای یار شیرین,,,, بیا باهم بشیم شیرین و فرهاد,,,,;-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب، پطرس شهر من خواب است... ........ ....... ........ ....... وقتی چشمانم چکه میکنند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چنین دلبرانه میان دشت قدم نزن . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلم به دست میگیرم و از تو می نویسم ... دلتنگی چه مزه ی شیرینی دارد... خوشحالم که دلتنگنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هاىدنیارامىتوان بایک جمله تحمل کرد خدایا مىدانم که مىبینى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از روشنی صبح فقط لحظه ای را به یاد دارم که تو در آغوشم چشمانت را بازی میکنی... بقیه اوقاتم از شب سیاه تر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن کسے کہ لایق نیست نعمت است نہ فاجعہ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی جایى نوشته بوددلم عجیب یک غیرمنتظریه خوب مىخواهد خداجونم بحق این روزاو شبا بجق اون لباىخشکیده غیرمنتظریه خوب زندگیه ما دلتنگارو نشونمون بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته صبر کنی، برای چیزی که میدونی  ممکنه هیچوقت اتفاق نیوفته... اما سخت تر اینه که رهایش کنی،وقتی می بینی که اون تمام خواسته ی توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گلدان پشت پنجره ات بودم هی زرد می شدم هی غصه ام را میخوردی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت برگشتن اگر راحت نمیبخشیدمت.... انقدرها هم مرا احمق نمیپنداشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تویی که هنوز با یادت بغض میکنم . . . .دلم تنگ شده برات بی معرفت،رفتی ولی مطمئنم یه روز به هم میرسیم.... زمین گرده عشق من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن ،قدرت میخواهد ! و این قدرت را کسی به من داد که روزی می گفت:  ...... ....... ....... تنهایت نمی گذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای روز مبادا کنار بگذار !مثل مسافر خانه ای متروکه ام در جاده ای سوت و کور یک روز خسته از راه می رسی و جز آغوش من برایت پناهی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد بودن در قلب دخترکی که تمام دنیایش حرف های نزده اش است . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب می آیی و میبینی تمام شده ایم هم من  هم این عاشقانه هایم  هم نفسهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین روزایی کهـ من بی تو تنهام,,,, همهـ یادت شدهـ تسکین غمهام,,,, دلم تنگ توئهـ ای یار شیرین,,,, بیا باهم بشیم شیرین و فرهاد,,,,;-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب، پطرس شهر من خواب است... ........ ....... ........ ....... وقتی چشمانم چکه میکنند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چنین دلبرانه میان دشت قدم نزن . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلم به دست میگیرم و از تو می نویسم ... دلتنگی چه مزه ی شیرینی دارد... خوشحالم که دلتنگنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هاىدنیارامىتوان بایک جمله تحمل کرد خدایا مىدانم که مىبینى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از روشنی صبح فقط لحظه ای را به یاد دارم که تو در آغوشم چشمانت را بازی میکنی... بقیه اوقاتم از شب سیاه تر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن کسے کہ لایق نیست نعمت است نہ فاجعہ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی جایى نوشته بوددلم عجیب یک غیرمنتظریه خوب مىخواهد خداجونم بحق این روزاو شبا بجق اون لباىخشکیده غیرمنتظریه خوب زندگیه ما دلتنگارو نشونمون بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته صبر کنی، برای چیزی که میدونی  ممکنه هیچوقت اتفاق نیوفته... اما سخت تر اینه که رهایش کنی،وقتی می بینی که اون تمام خواسته ی توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گلدان پشت پنجره ات بودم هی زرد می شدم هی غصه ام را میخوردی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت برگشتن اگر راحت نمیبخشیدمت.... انقدرها هم مرا احمق نمیپنداشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تویی که هنوز با یادت بغض میکنم . . . .دلم تنگ شده برات بی معرفت،رفتی ولی مطمئنم یه روز به هم میرسیم.... زمین گرده عشق من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن ،قدرت میخواهد ! و این قدرت را کسی به من داد که روزی می گفت:  ...... ....... ....... تنهایت نمی گذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای روز مبادا کنار بگذار !مثل مسافر خانه ای متروکه ام در جاده ای سوت و کور یک روز خسته از راه می رسی و جز آغوش من برایت پناهی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد بودن در قلب دخترکی که تمام دنیایش حرف های نزده اش است . . . .