بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبورتنهامسافت یک فاصله نیست... میتوانی روی یک نیمکت نشسته باشی اما رفته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونیمو با ضعفم اشتباه نگیر سرد"بشم" حتی اگه خودتو آتیشم بزنی گرم"نمیشم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برام شدی مثل بقیه بااین تفاوت که ازتوبدم میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گلم بودی اینقدر رسیدی به خودت که آخر چیدنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ای آنکه راحت بردی از یاد دمی یادآر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاااااااش فراموشى بگيرم. .... اره خنده داره منم اولاش ميخنديدم  از وقتى فهميدمش داغون شدم دلتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشقمون قسم همون بچه بازیات گرفت جوونی مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـــــ داشتمـــــ تویـــے بـــــود ; شنوایـــــِ چشمهـــــایِ منـــــ ... دریـــــغ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شده ام، حضرت معشوقه کجایی؟  دیوانه شدم در طلبت بس که به دیوان- هی فال زدم،فال زدم.. تا تو بیایى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاده ام میان دو خط،: ماندنم درد دارد...... رفتنم توان میخواهد ومن توان درد ندارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـ روزآ سختـ تر ازونہ کہ بآور کنے مگہ میشہ بآ یہ خآطرهـ سر کنے؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا بودی تو!!!!  هر بار زنگ میزنم صدای خنده هات تو گوشی گوشمو کرد می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه بهم گفت نفس تو بغل کی میزنه آروم آروم نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی کوچکی میخواهم آنقدر کوچک که کسی نخواهد آن را از من  بگیردش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چراولىدیگه بریدم،خسته شدم ازبس دعاکردم ودس خالىبرگشتم،خداجونم ببخش که همه آرزوهام مادیه،براحال دلم که ازهمه چیزوهمه کس بریده دعام کنید،حسرتها کمرمو خم کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند شیرین یا شهرزاد سهم فرهادها همیشه نرسیدن است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبورتنهامسافت یک فاصله نیست... میتوانی روی یک نیمکت نشسته باشی اما رفته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونیمو با ضعفم اشتباه نگیر سرد"بشم" حتی اگه خودتو آتیشم بزنی گرم"نمیشم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برام شدی مثل بقیه بااین تفاوت که ازتوبدم میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گلم بودی اینقدر رسیدی به خودت که آخر چیدنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ای آنکه راحت بردی از یاد دمی یادآر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاااااااش فراموشى بگيرم. .... اره خنده داره منم اولاش ميخنديدم  از وقتى فهميدمش داغون شدم دلتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشقمون قسم همون بچه بازیات گرفت جوونی مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـــــ داشتمـــــ تویـــے بـــــود ; شنوایـــــِ چشمهـــــایِ منـــــ ... دریـــــغ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شده ام، حضرت معشوقه کجایی؟  دیوانه شدم در طلبت بس که به دیوان- هی فال زدم،فال زدم.. تا تو بیایى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاده ام میان دو خط،: ماندنم درد دارد...... رفتنم توان میخواهد ومن توان درد ندارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـ روزآ سختـ تر ازونہ کہ بآور کنے مگہ میشہ بآ یہ خآطرهـ سر کنے؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا بودی تو!!!!  هر بار زنگ میزنم صدای خنده هات تو گوشی گوشمو کرد می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه بهم گفت نفس تو بغل کی میزنه آروم آروم نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی کوچکی میخواهم آنقدر کوچک که کسی نخواهد آن را از من  بگیردش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چراولىدیگه بریدم،خسته شدم ازبس دعاکردم ودس خالىبرگشتم،خداجونم ببخش که همه آرزوهام مادیه،براحال دلم که ازهمه چیزوهمه کس بریده دعام کنید،حسرتها کمرمو خم کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند شیرین یا شهرزاد سهم فرهادها همیشه نرسیدن است