بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتش اینه که حواسم اینجا نیست! راستش اصلا اینجا نیست .... می بینم,می شنوم,بو میکشم و چیزهای دیگه .... همون حرکات معمولی را میکنم .... ولی دلم یه جای دیگه ست .... دلم اصلا اینجا نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته از تمام جهان به خانه بر می گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشد که از دلم جدا کنم تورو نشد،نشد،نشد برو،برو،برو نشد که بی دهن صدا کنم تورو تمومه حرف من برو،برو،برو برو،برو ولی به رسم یادگار شناسنامتو تو خونه جا بذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نخواهم گفت از احساسم همان حسی که تا بیخ گلویم می آید و می شود بغض اما نمی شکند یا نمیداند یا میداند و ککش نمیگزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شد برات بس کن..چقد دعوا و لجبازی من آروم بودم اون روزا..داری از من چی میسازی دلم تنگ شد برات بس کن..مگه قلب تو از سنگه این آدم رو نمیشناسم..دلم واسه خــــــــــــودت تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام اشک میریزم... صدایم گرفته... اما بغض نه... فقط شوق رسیدنت را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسمو کشتم از آن زمان که دیگران حسم را به حساب دیوانگیم گذاشتند اما دیوانه وار زندگی کردن بهتر از زندگی یکنواخت آنها بود من این دیوانگیم را دوست داشتم و خواهم داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو پرسید غم انگیزتر از این که بیای وکسی خوش حال نشه چیه روباه گفت  برسی وکسی متوجه نشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میشود باران ببارد....؟! این بغض به تنهایی.... از گلویم پایین.... نمی آید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر طول میکشد عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت قول میدم سخت نیس لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچکس نمیاد جای تو دلشوره دارم  من واسه فردا تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غريبه با توام ، اهل كجايى؟ به چشم من كه خيلى آشنايى كمى باران چكيده روى پلكت عزيز من تو هم كه مثل مايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~خطرکردی نترسیدی منودلداده کردی توکردی هرچه بااین ساکت افتاده کردی..¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ینی... هرچی مخاطبای گوشیتوبالاپایین کنی؛ بازم کسیونداشته باشی که دردبی درمون توبهش بگی... واین چقدعذاب آوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم درختی که برگ هایش را ریخت تا تو ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی قشنگ من مال شما ایام سپید رنگ من مال شما بابای همیشه خوب من را بدهید این سهمیه های جنگ هم مال شما

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتش اینه که حواسم اینجا نیست! راستش اصلا اینجا نیست .... می بینم,می شنوم,بو میکشم و چیزهای دیگه .... همون حرکات معمولی را میکنم .... ولی دلم یه جای دیگه ست .... دلم اصلا اینجا نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته از تمام جهان به خانه بر می گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشد که از دلم جدا کنم تورو نشد،نشد،نشد برو،برو،برو نشد که بی دهن صدا کنم تورو تمومه حرف من برو،برو،برو برو،برو ولی به رسم یادگار شناسنامتو تو خونه جا بذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نخواهم گفت از احساسم همان حسی که تا بیخ گلویم می آید و می شود بغض اما نمی شکند یا نمیداند یا میداند و ککش نمیگزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شد برات بس کن..چقد دعوا و لجبازی من آروم بودم اون روزا..داری از من چی میسازی دلم تنگ شد برات بس کن..مگه قلب تو از سنگه این آدم رو نمیشناسم..دلم واسه خــــــــــــودت تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام اشک میریزم... صدایم گرفته... اما بغض نه... فقط شوق رسیدنت را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسمو کشتم از آن زمان که دیگران حسم را به حساب دیوانگیم گذاشتند اما دیوانه وار زندگی کردن بهتر از زندگی یکنواخت آنها بود من این دیوانگیم را دوست داشتم و خواهم داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو پرسید غم انگیزتر از این که بیای وکسی خوش حال نشه چیه روباه گفت  برسی وکسی متوجه نشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میشود باران ببارد....؟! این بغض به تنهایی.... از گلویم پایین.... نمی آید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر طول میکشد عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت قول میدم سخت نیس لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچکس نمیاد جای تو دلشوره دارم  من واسه فردا تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غريبه با توام ، اهل كجايى؟ به چشم من كه خيلى آشنايى كمى باران چكيده روى پلكت عزيز من تو هم كه مثل مايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~خطرکردی نترسیدی منودلداده کردی توکردی هرچه بااین ساکت افتاده کردی..¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ینی... هرچی مخاطبای گوشیتوبالاپایین کنی؛ بازم کسیونداشته باشی که دردبی درمون توبهش بگی... واین چقدعذاب آوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم درختی که برگ هایش را ریخت تا تو ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی قشنگ من مال شما ایام سپید رنگ من مال شما بابای همیشه خوب من را بدهید این سهمیه های جنگ هم مال شما