بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زندگی مو پای کسی گذاشتم که ارزش یه ساعت دلتنگی رو نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ، خيلى چيزهاى مشترك داشتيم .....!! مثلاً .............. من او را دوست داشتم ؛ او هم خودش را دوست داشت ..............!!!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مٌردم وقتی دوستم عکستو نشون داد و گفت  عشقمه هاااا خوشگله؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو می رفتم می رفتم تنهای تنها و صبوری مرا کوه تحسین میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا با منه تا تو با من عجینی کی میگه بده عشق پاک زمینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی..........خیلی دلم گرفته اینجاهمه ازشکست های عشقیشون میگن امامن ازدلتنگی یه خواهرازبرادرش میگم بااینکه 6ساله که تنهام گذاشته ولی داغونم ازعشقی که زیرخاک دارم داداشی دوست دارم کاش بودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه گرم تو به اون غریبه از زندگی سردم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی...دلم خواست بایکی حرف بزنم اماکسی نیست مثل همیشه فقط یه سنگ قبرخیس وسرد یه عصرپنج شنبه دلگیر یه عکس که همیشه میخنده یه صداکه هنوزتوگوشمه یه بغض که داره خفم میکنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر ز هجر تو کمر راست کنم بار دگر غیر بار غم عشقت نکشم بار دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیز فکر کرده ام ... بیشتر به تو ... ومیدانم که خوابی!! قبل ازبسته شدن چشم هایت... به همه چیز فکر کرده ای ... به جز من!! من بیخیال خواب  توبیخیال .........بخواب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیاط خوبی است خدا اما دل مرا  به عمد یا به سهو...نمیدانم.شاید بی هوا "تنگ" به سینه ام کوک زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـلـاش بـرای زنـده کـردن یـه رابـطــه از دسـت رفـتـه ، مـثـل ایـنـه کـه بـخـوای چــای سـرد شـده رو دوبـاره بـا ریـخـتـن آب جــوش گـرم کـنـی، کـمـرنـگ مـیـشـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب من سر شد من چه بی صدا و تلخ میخندم ارمغان توست دلتنگی با کدام شور و حال دل بندم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی...خیلی سخته کنارکسی باشی که عشقش نیستی...هرروزتنهاتر...هرروزداغونتر...حتی عزیزترین آدمای زندگیت هم تنهات بذارن....دلتنگیاتون باخداپرکنیدچون خیلیاارزش اینکه عاشق شون بشین وندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زخم زبان ، فوق تخصص دارد یکریز ، کنایه بر سرت می بارد او جز خود احمقش ، کسی دیگر را یک آدم ساده هم نمی پندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زندگی مو پای کسی گذاشتم که ارزش یه ساعت دلتنگی رو نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ، خيلى چيزهاى مشترك داشتيم .....!! مثلاً .............. من او را دوست داشتم ؛ او هم خودش را دوست داشت ..............!!!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مٌردم وقتی دوستم عکستو نشون داد و گفت  عشقمه هاااا خوشگله؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو می رفتم می رفتم تنهای تنها و صبوری مرا کوه تحسین میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا با منه تا تو با من عجینی کی میگه بده عشق پاک زمینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی..........خیلی دلم گرفته اینجاهمه ازشکست های عشقیشون میگن امامن ازدلتنگی یه خواهرازبرادرش میگم بااینکه 6ساله که تنهام گذاشته ولی داغونم ازعشقی که زیرخاک دارم داداشی دوست دارم کاش بودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه گرم تو به اون غریبه از زندگی سردم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی...دلم خواست بایکی حرف بزنم اماکسی نیست مثل همیشه فقط یه سنگ قبرخیس وسرد یه عصرپنج شنبه دلگیر یه عکس که همیشه میخنده یه صداکه هنوزتوگوشمه یه بغض که داره خفم میکنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر ز هجر تو کمر راست کنم بار دگر غیر بار غم عشقت نکشم بار دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیز فکر کرده ام ... بیشتر به تو ... ومیدانم که خوابی!! قبل ازبسته شدن چشم هایت... به همه چیز فکر کرده ای ... به جز من!! من بیخیال خواب  توبیخیال .........بخواب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیاط خوبی است خدا اما دل مرا  به عمد یا به سهو...نمیدانم.شاید بی هوا "تنگ" به سینه ام کوک زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـلـاش بـرای زنـده کـردن یـه رابـطــه از دسـت رفـتـه ، مـثـل ایـنـه کـه بـخـوای چــای سـرد شـده رو دوبـاره بـا ریـخـتـن آب جــوش گـرم کـنـی، کـمـرنـگ مـیـشـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب من سر شد من چه بی صدا و تلخ میخندم ارمغان توست دلتنگی با کدام شور و حال دل بندم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی...خیلی سخته کنارکسی باشی که عشقش نیستی...هرروزتنهاتر...هرروزداغونتر...حتی عزیزترین آدمای زندگیت هم تنهات بذارن....دلتنگیاتون باخداپرکنیدچون خیلیاارزش اینکه عاشق شون بشین وندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زخم زبان ، فوق تخصص دارد یکریز ، کنایه بر سرت می بارد او جز خود احمقش ، کسی دیگر را یک آدم ساده هم نمی پندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند