بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"دوستت دارم" رابرای هردویمان فرستادی!! هم من... هم او... خیانت میکردی یا عدالت؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دردو دل نخاهم کرد .درد که از عصب گذشت دیگر درد ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی،، وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــنجر از پشــت مــیزنــند عــجب دوســتان خــجالتی دارم من….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه یک نخ، نه یک پاکت، یک عمرهم که سیگار بکشم فایده ندارد... تاخودم نسوزم، دلم آرام نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن... این که بغل گرفته ام،بعدازتو... زانوی غم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران می ایستم میگویند مد است این روزها... عشق بازی زیر باران با اشک های ابر... دلم برای خودم میسوزد که ازفشار دلتنگی، خیلی وقت است نفسم بریده بریده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد وقتی بعد از این همه سال دوری و جدایی و دلتنگی حسرت......وقتی به عشقم رسیدم برم بزنم رو شونه ی خدا بگم صبرو حال کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوابهـایـم گاهـی... زیباتر از زندگی ام مـی شـونــد... کـاش گـــــاهــی... بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکــــــی... یک نفــــر بــــود کـــه میگـــفت بــــه مــــــن " همـــه ی من .. از آنِ تـــو .. وقتــــی کــه دلت می گیـــــرد " .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا بجز دوری تو چیزی ب من نزدیک نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه کسی رو داشتم/دیگه در به در نبودم/با غم و غربت واندوه/ دیگه همسفر نبودم/اگه زخم نخورده بودم/تو رو باور نمیکردم/پشت این حصار غربت/با غمت سر نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین و دردناک ترین داستان عمر من فقط چندکلمه میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم باکره بود!! این غم ها ونگرانی ها فرزند نامشروع خوابیدن؛ باخیال تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربی لیاقتی تو شکی نیست. دلیل اینجا بودنت،میان بغض هایم خریت خودم است نه لیاقت تو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"دوستت دارم" رابرای هردویمان فرستادی!! هم من... هم او... خیانت میکردی یا عدالت؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دردو دل نخاهم کرد .درد که از عصب گذشت دیگر درد ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی،، وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــنجر از پشــت مــیزنــند عــجب دوســتان خــجالتی دارم من….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه یک نخ، نه یک پاکت، یک عمرهم که سیگار بکشم فایده ندارد... تاخودم نسوزم، دلم آرام نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن... این که بغل گرفته ام،بعدازتو... زانوی غم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران می ایستم میگویند مد است این روزها... عشق بازی زیر باران با اشک های ابر... دلم برای خودم میسوزد که ازفشار دلتنگی، خیلی وقت است نفسم بریده بریده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد وقتی بعد از این همه سال دوری و جدایی و دلتنگی حسرت......وقتی به عشقم رسیدم برم بزنم رو شونه ی خدا بگم صبرو حال کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوابهـایـم گاهـی... زیباتر از زندگی ام مـی شـونــد... کـاش گـــــاهــی... بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکــــــی... یک نفــــر بــــود کـــه میگـــفت بــــه مــــــن " همـــه ی من .. از آنِ تـــو .. وقتــــی کــه دلت می گیـــــرد " .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا بجز دوری تو چیزی ب من نزدیک نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه کسی رو داشتم/دیگه در به در نبودم/با غم و غربت واندوه/ دیگه همسفر نبودم/اگه زخم نخورده بودم/تو رو باور نمیکردم/پشت این حصار غربت/با غمت سر نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین و دردناک ترین داستان عمر من فقط چندکلمه میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم باکره بود!! این غم ها ونگرانی ها فرزند نامشروع خوابیدن؛ باخیال تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربی لیاقتی تو شکی نیست. دلیل اینجا بودنت،میان بغض هایم خریت خودم است نه لیاقت تو...