بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه رفتم تو لاک خودم .... نه اینکه قهرباشم .........ک اصن بلد نیسم قهر کنم نه اینکه بخام نازمو بکشن .....ک انقد بی تفاوت شدم...  فقط جایی ک حس مزاحم بودن بهم دست بده....موندنم عذابم میده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با دستهای نوازشگر و آغوش مهربون تو آروم میشم اما تو با قلیون و رفیقات چرا نمیزاری من آرامشت باشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوریت زمستانی دیگر است ، کمتر از من دور شو ، باز سرما خورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ساحل خسته را تو پیدا کردی / این موج نشسته را تو برپا کردی من خاموش و خسته، خفته بودم ای یار / مرداب دل مرا تو دریا کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آسمان پر از ابرهای دلگیرم اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم  من آن طبیب زمین گیر زار و بیمارم که هر چه زهر به خود می دهم نمی میرم ........ مردن دست من نیس وگرنه گفتی برو بمیر میمردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباهی کردم که دل به تو سپردم این دل ناکامم را به کام تو سپردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عاشـــق باشد و نتوانـــد به هيـــچ كس بگويـــد... غم انگيـــز نيست....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهایی یـعـنــی.... بـاران بـبـارد و تـو قــدر دو نـفـر تـنـها قـدم بــزنـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔☜اگر آمدى… ↯به دلت بد راه نده… ⇦شهر همان شهر است…⇨ ⇦کوچه همان کوچه…⇨ ⇦و خانه همان خانه…♡⇨ فقط✘ #من کمى//مرده ام -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته شدم .... به کلاغ ها زیر میزی می دهم تا قصه ام را تمام کنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سر می چرخانم و به گذشته نگاه میکنم چقدر خستگی پشت سرم جا مانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا آدما خسته ان میفهمی؟ خسته ان. بعضی وقتام خیلی خیلی خسته ان. چقدر خسته ام. کاش تو هم زودتر خسته شی. کاش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ، ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ.. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﮐﻦ! ﺑﻌﺪﻫﺎ.. ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَمـــان اَز فصل پـــایـــیـــز کـــه هـــرشـــب چـــنـــد دقـــیـــقـــه بـــه تـــنـــهـــایـــی اَم اِضـــافـــه مـــیـــکـــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكـــي كه به پلك مـــرد مي آويزد... قانـــون غرور را بر هم مـــي زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦﻣﺎﻧﺪم  و  ﯾﮏ ﻃﻨﺎب... ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪی ﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻣﺎن ﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ دور ﮔﺮدﻧﻢ ..!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه رفتم تو لاک خودم .... نه اینکه قهرباشم .........ک اصن بلد نیسم قهر کنم نه اینکه بخام نازمو بکشن .....ک انقد بی تفاوت شدم...  فقط جایی ک حس مزاحم بودن بهم دست بده....موندنم عذابم میده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با دستهای نوازشگر و آغوش مهربون تو آروم میشم اما تو با قلیون و رفیقات چرا نمیزاری من آرامشت باشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوریت زمستانی دیگر است ، کمتر از من دور شو ، باز سرما خورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ساحل خسته را تو پیدا کردی / این موج نشسته را تو برپا کردی من خاموش و خسته، خفته بودم ای یار / مرداب دل مرا تو دریا کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آسمان پر از ابرهای دلگیرم اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم  من آن طبیب زمین گیر زار و بیمارم که هر چه زهر به خود می دهم نمی میرم ........ مردن دست من نیس وگرنه گفتی برو بمیر میمردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباهی کردم که دل به تو سپردم این دل ناکامم را به کام تو سپردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عاشـــق باشد و نتوانـــد به هيـــچ كس بگويـــد... غم انگيـــز نيست....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهایی یـعـنــی.... بـاران بـبـارد و تـو قــدر دو نـفـر تـنـها قـدم بــزنـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔☜اگر آمدى… ↯به دلت بد راه نده… ⇦شهر همان شهر است…⇨ ⇦کوچه همان کوچه…⇨ ⇦و خانه همان خانه…♡⇨ فقط✘ #من کمى//مرده ام -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته شدم .... به کلاغ ها زیر میزی می دهم تا قصه ام را تمام کنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سر می چرخانم و به گذشته نگاه میکنم چقدر خستگی پشت سرم جا مانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا آدما خسته ان میفهمی؟ خسته ان. بعضی وقتام خیلی خیلی خسته ان. چقدر خسته ام. کاش تو هم زودتر خسته شی. کاش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ، ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ.. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﮐﻦ! ﺑﻌﺪﻫﺎ.. ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَمـــان اَز فصل پـــایـــیـــز کـــه هـــرشـــب چـــنـــد دقـــیـــقـــه بـــه تـــنـــهـــایـــی اَم اِضـــافـــه مـــیـــکـــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكـــي كه به پلك مـــرد مي آويزد... قانـــون غرور را بر هم مـــي زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦﻣﺎﻧﺪم  و  ﯾﮏ ﻃﻨﺎب... ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪی ﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻣﺎن ﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ دور ﮔﺮدﻧﻢ ..!!!