بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا میرفت میرفت میرفت... غافل از دلی که جا مانده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلـــي هستيم كه به نديدنـــا نرسيدنـــا نشدنـــا عــادت داريم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” زیادی ” دوستت داشتم ! میدانی اشتباه از کجاست ؟! از تو نیست ! اشتباه از ” من ” است . . . هر جا رنجیدم به رویت نیاوردم ! ” لبخند ” زدم ! فکر کردی درد ندارم ، ” محکم تر ” زدی . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا شـــهـــامـــت تـــریـــن افـــراد آنـــهـــایـــی هـــســـتـــنـــد کـــه ، پـــایـــیـــز را تـــنـــهـــایـــی مـــیـــگـــذرانـــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نوشته های من مخاطب ندارد" مخاطب نوشته هایم به سادگی یک لبخند رهایم کرد.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل زن پیش قدم برای اشتــــی شود چون مرد هم نیاز دارد بعد از بغض های خفه شـــده  یکی طالب آغوش او باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو چه دیدی شاید با تو باشم... شاید با نگاهت ازین غم رها شم... خدا رو چه دیدی شاید دل سپردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردسرهای ما تفاوت داشت... من سرم گرم پای بستن بود... نقشه ها میکشید چشمانت... چشم ها چشم دل شکستن بود.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کوچه ای که قدم میذارم بوی خاطراتت دیوونم میکنه یادته بهم میگفتی دیوونه ؟؟!!؟؟ هه کجایی ببیبی دیوونه ترینم ... :: با اینکه تنهام !! ولی خداباهامه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــغـــضـــم کـــه مـــیـــگـــیـــره مـــیـــخـــنـــدم... واســـه نـــجـــاتِ کســـی کـــه مـــیـــگـــفـــت اگـــه یـــه روزی بـــفـــهـــمـــم کـــه گـــریـــه کـــردی مـــیـــمـــیـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره دارم نکنه بگی منو نمیخوای دلشوره دارم نکنه دیگه پیشم نیایی دلشوره دارم دل به غریبه بسپاری دلشوره دارم دلمو یه روزی تنها بذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا چلفتی است دل هرلحظه... یادت می افتد.. می شکند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺یــــِــه دَردایـــــــے هَستـــــــــ❔ ⇜ کـِــه هیـــــچ وَقتــــــ تــــــــوی ⇝ بـَــرگـِــه ی آزمـــایـــش نِــوشتـِـه نَشــُـد↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتــــــــر از این نیست که عشق آدم، از قصد فرار کنه از آدم! بابا جان وقتی که میگم دلم گرفته، یعنی بیـــا بغلم کن... خلاصه لعنــــــــت به روزایی مثل امروز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل بـس کـن ! بـه کنج تنهائی بـــرو .. آنــکه آمــدنــی بود، بـــا اوّلـین بـــلیـط .. خـــودش را .. بـه تـــو میـــرســانــد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است که لبریز حقایق شده است زرد است که با درد موافق شده است عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا میرفت میرفت میرفت... غافل از دلی که جا مانده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلـــي هستيم كه به نديدنـــا نرسيدنـــا نشدنـــا عــادت داريم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” زیادی ” دوستت داشتم ! میدانی اشتباه از کجاست ؟! از تو نیست ! اشتباه از ” من ” است . . . هر جا رنجیدم به رویت نیاوردم ! ” لبخند ” زدم ! فکر کردی درد ندارم ، ” محکم تر ” زدی . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا شـــهـــامـــت تـــریـــن افـــراد آنـــهـــایـــی هـــســـتـــنـــد کـــه ، پـــایـــیـــز را تـــنـــهـــایـــی مـــیـــگـــذرانـــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نوشته های من مخاطب ندارد" مخاطب نوشته هایم به سادگی یک لبخند رهایم کرد.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل زن پیش قدم برای اشتــــی شود چون مرد هم نیاز دارد بعد از بغض های خفه شـــده  یکی طالب آغوش او باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو چه دیدی شاید با تو باشم... شاید با نگاهت ازین غم رها شم... خدا رو چه دیدی شاید دل سپردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردسرهای ما تفاوت داشت... من سرم گرم پای بستن بود... نقشه ها میکشید چشمانت... چشم ها چشم دل شکستن بود.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کوچه ای که قدم میذارم بوی خاطراتت دیوونم میکنه یادته بهم میگفتی دیوونه ؟؟!!؟؟ هه کجایی ببیبی دیوونه ترینم ... :: با اینکه تنهام !! ولی خداباهامه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــغـــضـــم کـــه مـــیـــگـــیـــره مـــیـــخـــنـــدم... واســـه نـــجـــاتِ کســـی کـــه مـــیـــگـــفـــت اگـــه یـــه روزی بـــفـــهـــمـــم کـــه گـــریـــه کـــردی مـــیـــمـــیـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره دارم نکنه بگی منو نمیخوای دلشوره دارم نکنه دیگه پیشم نیایی دلشوره دارم دل به غریبه بسپاری دلشوره دارم دلمو یه روزی تنها بذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا چلفتی است دل هرلحظه... یادت می افتد.. می شکند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺یــــِــه دَردایـــــــے هَستـــــــــ❔ ⇜ کـِــه هیـــــچ وَقتــــــ تــــــــوی ⇝ بـَــرگـِــه ی آزمـــایـــش نِــوشتـِـه نَشــُـد↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتــــــــر از این نیست که عشق آدم، از قصد فرار کنه از آدم! بابا جان وقتی که میگم دلم گرفته، یعنی بیـــا بغلم کن... خلاصه لعنــــــــت به روزایی مثل امروز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل بـس کـن ! بـه کنج تنهائی بـــرو .. آنــکه آمــدنــی بود، بـــا اوّلـین بـــلیـط .. خـــودش را .. بـه تـــو میـــرســانــد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است که لبریز حقایق شده است زرد است که با درد موافق شده است عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است