بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو روزا باهامی نه شب ها تو رویامی فک کنم تو هم واسه من تحریم شده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی . . . . اما بدان چیزی عوض نمیشود . . . . پای ما تا ابد گیر است . . . . من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کـه پـیـشـش هـسـتـی ؛ عـشـقـم حـالـیـشـه . . . هـه...امـیـدوارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن بميـــرم هم نمي گويـــم بمان...امـــا بمان...! مثل مـــن حتـــي نديـــدي از خودت مغـــرورتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب وهوای دلم آنقدربارانیست که درخت های دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست، اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرامـوش شـده هـا؛فـرامـوشـکـاران را نـمـی بـخـشـنـد هـرگـز. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف‏!‏ چطور دلت میاد تنهایی غصه بخوری‏?‏ یه لقمه هم به من بده تا شب راحت تربخوابی‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به قلبی که فرق بین محبت و وظیفه رو نفهمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه جـایـی رسـیـدم کـه دیـگـه حـوصـلـه ی آهـنـگ گـوش دادنـم نـدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره... یکی میشه همه زندگیت! ولی...هیچ جای زندگیت حضور نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی:همیشه فرصتی برای از نو شروع کردن هست درخت را که از ته میزنی جوانه ای سبز مزند گفتم:همیشه فرصتی برای دوباره شروع کردن هست به شرطی که ریشه ات را نسوزانده باشند :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرت نمیگم که اون به من خیانت کرد به همه میگم من واسه اون کم‌گذاشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار؛ هر چیز به اندازه اشش خوب است؛ حتی محبت؛ زیادی محبت کنی نمیگویند چه مهربان است؛ میگویند چه هالو و کودنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حال دلم خوبه  سکوتم معجزه کرده وگرنه خوب میدونم که درد از هر طرف درده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تو ای شکسته دل، خدا خدا نمى کنی؟ خدای چاره ساز را، چرا صدا نمی کنی؟ التماس دعا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تارهای مویش.... این بار دوستت دارم هایم را پشت گوشش انداخت و رفت!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو روزا باهامی نه شب ها تو رویامی فک کنم تو هم واسه من تحریم شده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی . . . . اما بدان چیزی عوض نمیشود . . . . پای ما تا ابد گیر است . . . . من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کـه پـیـشـش هـسـتـی ؛ عـشـقـم حـالـیـشـه . . . هـه...امـیـدوارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن بميـــرم هم نمي گويـــم بمان...امـــا بمان...! مثل مـــن حتـــي نديـــدي از خودت مغـــرورتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب وهوای دلم آنقدربارانیست که درخت های دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست، اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرامـوش شـده هـا؛فـرامـوشـکـاران را نـمـی بـخـشـنـد هـرگـز. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف‏!‏ چطور دلت میاد تنهایی غصه بخوری‏?‏ یه لقمه هم به من بده تا شب راحت تربخوابی‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به قلبی که فرق بین محبت و وظیفه رو نفهمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه جـایـی رسـیـدم کـه دیـگـه حـوصـلـه ی آهـنـگ گـوش دادنـم نـدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره... یکی میشه همه زندگیت! ولی...هیچ جای زندگیت حضور نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی:همیشه فرصتی برای از نو شروع کردن هست درخت را که از ته میزنی جوانه ای سبز مزند گفتم:همیشه فرصتی برای دوباره شروع کردن هست به شرطی که ریشه ات را نسوزانده باشند :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرت نمیگم که اون به من خیانت کرد به همه میگم من واسه اون کم‌گذاشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار؛ هر چیز به اندازه اشش خوب است؛ حتی محبت؛ زیادی محبت کنی نمیگویند چه مهربان است؛ میگویند چه هالو و کودنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حال دلم خوبه  سکوتم معجزه کرده وگرنه خوب میدونم که درد از هر طرف درده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تو ای شکسته دل، خدا خدا نمى کنی؟ خدای چاره ساز را، چرا صدا نمی کنی؟ التماس دعا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تارهای مویش.... این بار دوستت دارم هایم را پشت گوشش انداخت و رفت!!!