بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه عاشقی ها از اونجایی تلخ میشه که بعد از رفتنش به هیچکسی اجازه نمیدیم نزدیکمون بشه و اونوقت ماهم یکی میشیم شبیه اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکـــــه مدعــی بود ” عاشقَمــه ” ریــــxــــد . . . وای به حال اونکـــــه میگــه دوستـِ معمـو لیِ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فکر میکنن با خیلیام خیلیا فکر میکنن با بعضیام قشنگیش اینه ... خودم موندمو تنهاییام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نعمت "بزرگ" جوونی ،توی صفحه "کوچیک" موبایل گذرونده شه،،، نتیجش، این میشه کهپست های دنیای مجازی اکثرا غمگین شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــُــصـّه دار که ببینــــمت نَـــفَس هَــــــــم به کامَــــــم تلــــخ می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را خیال برداشته . خیال ِ تو . بی‌انصاف برداشته و آورده گذاشته وسط ِ برهوت ِ دل‌تنگی . برهوتی از هرطرف تا هرطرف دل‌تنگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حرفایی هست که هیچ وقت مخاطب خاصت نمی فهمه آخه وقتی نگاش میکنی اینقدر دوسش داری که دلت نمیاد بهش بگی و ناراحتش کنی،ترجیح میدی به جای همه اون حرفا فقط بغلش کنی و بگی:خیلی میخوامت دیوونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یار سخت است گر بدانی# که مردن بهتر است از زندگانی# اگر خواهی کنی نفرین به دشمن# بگو اندر فراق یار بمانی#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم نداره؟ خب نداشته باشه... من خودم ی تنه قد جفتمون دوسش دارم.... دوستت دااااارم***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهران، استانبول، پاریس.. فرقی نمی کند کجا باشی، همه ی شهرها زشت و غم انگیزند به وقت دلتنگی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــ‍ـن روزا درڪ ڪــــردن مـــــن ڪــــار خـــــــــودمــم نــــــیــســـــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر یـک نـفـر هـر آنـچـه کـه  از درونـش بـر مـی آیـد را بـنـویـسـد بـی شـک از درون او کـسـی رفـتـه اسـت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله مثل تَرَک روی شیشه است ... ، هرچقدر هم کم امّا وقتی افتاد دائم هراس شکستن و ریختن داری . پاره‌پاره . تیزتیز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كارناوال عشق، عشق بازي را از قو ياد گرفتم زماني كه جفتش مرد اوج گرفت و به ناگهان يك سقوط آزاد و پايان. شايد وفاداري همين باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم من با مداد سیاه ، دنیا با مداد سفید... من روزهای او را... او موهای مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او كه خود روزي مرا قسم ميداد تنهايش نگذارم حال مرا خالي از بودنش كرده كدام يك را باور كنم  نبودنش را يا  دروغ هايي كه درباره ي ماندن ميگفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه عاشقی ها از اونجایی تلخ میشه که بعد از رفتنش به هیچکسی اجازه نمیدیم نزدیکمون بشه و اونوقت ماهم یکی میشیم شبیه اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکـــــه مدعــی بود ” عاشقَمــه ” ریــــxــــد . . . وای به حال اونکـــــه میگــه دوستـِ معمـو لیِ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فکر میکنن با خیلیام خیلیا فکر میکنن با بعضیام قشنگیش اینه ... خودم موندمو تنهاییام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نعمت "بزرگ" جوونی ،توی صفحه "کوچیک" موبایل گذرونده شه،،، نتیجش، این میشه کهپست های دنیای مجازی اکثرا غمگین شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــُــصـّه دار که ببینــــمت نَـــفَس هَــــــــم به کامَــــــم تلــــخ می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را خیال برداشته . خیال ِ تو . بی‌انصاف برداشته و آورده گذاشته وسط ِ برهوت ِ دل‌تنگی . برهوتی از هرطرف تا هرطرف دل‌تنگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حرفایی هست که هیچ وقت مخاطب خاصت نمی فهمه آخه وقتی نگاش میکنی اینقدر دوسش داری که دلت نمیاد بهش بگی و ناراحتش کنی،ترجیح میدی به جای همه اون حرفا فقط بغلش کنی و بگی:خیلی میخوامت دیوونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یار سخت است گر بدانی# که مردن بهتر است از زندگانی# اگر خواهی کنی نفرین به دشمن# بگو اندر فراق یار بمانی#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم نداره؟ خب نداشته باشه... من خودم ی تنه قد جفتمون دوسش دارم.... دوستت دااااارم***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهران، استانبول، پاریس.. فرقی نمی کند کجا باشی، همه ی شهرها زشت و غم انگیزند به وقت دلتنگی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــ‍ـن روزا درڪ ڪــــردن مـــــن ڪــــار خـــــــــودمــم نــــــیــســـــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر یـک نـفـر هـر آنـچـه کـه  از درونـش بـر مـی آیـد را بـنـویـسـد بـی شـک از درون او کـسـی رفـتـه اسـت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله مثل تَرَک روی شیشه است ... ، هرچقدر هم کم امّا وقتی افتاد دائم هراس شکستن و ریختن داری . پاره‌پاره . تیزتیز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كارناوال عشق، عشق بازي را از قو ياد گرفتم زماني كه جفتش مرد اوج گرفت و به ناگهان يك سقوط آزاد و پايان. شايد وفاداري همين باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم من با مداد سیاه ، دنیا با مداد سفید... من روزهای او را... او موهای مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او كه خود روزي مرا قسم ميداد تنهايش نگذارم حال مرا خالي از بودنش كرده كدام يك را باور كنم  نبودنش را يا  دروغ هايي كه درباره ي ماندن ميگفت