بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم دلتنگ برادری که تنهام گذاشته خیلی بهش احتیاج دارم کاش یکی برام برادری کنه کاش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات بیان نشده هیچ وقت فراموش نمیشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ نگاه دیگران را نمیخواهم... ‏"همان چشمانی را میخواهم که مرا زنده کرد‏"‏... نه بیشتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غمـــــــی هس کهــ فقط بچه های آخـــــــر درکش میکنن  کـــــــم و کمـــــــتر شدن آدمای سر سفرهــ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توی همه‌ی تنهائی‌های من معلومی . ببین . توی تمام این عکس‌های تک نفره‌‌ آن‌که کنار من نیست توئی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی یه دیوونم... ججوری رفتی تو قلبم نمیدونم نمیدونم... شدم مجنون بی لیلی که بی فکر تو من هرشب یه ولکرد و یه بی خونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است هر روز عاشق تر  هر روز وابسته تر  هر شب بي قرار تر  و هر لحظه تشنه ي حضور كسي باشي كه ميداني براي تو ممنوع ترين ممنوع دنياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه اشک هایم راخواهی دید نه التماس هایم را نه احساسات این دل لعنتی را بجای آن احساسی که کشتی درختی ازغرور کاشتم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگم کـِـ کنـــارم باش↻ حتے نمیگم بااینــ واون نباشــــ!!! فقط میگم اگ یه روزی ➽یکے  دلتوشکستــــ ــــ  ☜بیاد ِکسی کــِـ دلشوشیکوندے باش . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چَند تآ عَکس ِ یآدِگآری ،، بآ یهـ بُغض ُ چَن تآ نآمهـ .. چَن تآ آهَنگـ ِ قَدیمیـ ؛؛ کهـ هَمهـ دِلخوشیـ هآمهـ .. + یآدِگآریـ - قُمیش ـی 3>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نگاه کردنت پرستشو شناختم... خدا رو سجده میکنم از این بتی که ساختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید (صائب تبریزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جـــوری دلــم تنــگ میــشه بـــرات،...  محـــالِ بتونی تصـــور کنــی...  گــمـــونـــم نــمـی تــونی حتــی خــودِت, جــای خالیـــتُ پُــر کنـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی … هنوزم سعی میکنی از توی رفتارش و حرفهاش یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـــی چـــه نـــاقـــص مـــیـــشــــود از نـــبـــودنـــت... کـــامـــل تـــریـــن مـــوجـــود خـــدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشقم پرسیدم تو زیباىى یا من??  گفت من!!! نگاهی کردم و دیدم راست میگوىد!!! من پیر عشقش شدم و او با شور دیگرى جوانی میکند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم دلتنگ برادری که تنهام گذاشته خیلی بهش احتیاج دارم کاش یکی برام برادری کنه کاش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات بیان نشده هیچ وقت فراموش نمیشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ نگاه دیگران را نمیخواهم... ‏"همان چشمانی را میخواهم که مرا زنده کرد‏"‏... نه بیشتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غمـــــــی هس کهــ فقط بچه های آخـــــــر درکش میکنن  کـــــــم و کمـــــــتر شدن آدمای سر سفرهــ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توی همه‌ی تنهائی‌های من معلومی . ببین . توی تمام این عکس‌های تک نفره‌‌ آن‌که کنار من نیست توئی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی یه دیوونم... ججوری رفتی تو قلبم نمیدونم نمیدونم... شدم مجنون بی لیلی که بی فکر تو من هرشب یه ولکرد و یه بی خونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است هر روز عاشق تر  هر روز وابسته تر  هر شب بي قرار تر  و هر لحظه تشنه ي حضور كسي باشي كه ميداني براي تو ممنوع ترين ممنوع دنياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه اشک هایم راخواهی دید نه التماس هایم را نه احساسات این دل لعنتی را بجای آن احساسی که کشتی درختی ازغرور کاشتم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگم کـِـ کنـــارم باش↻ حتے نمیگم بااینــ واون نباشــــ!!! فقط میگم اگ یه روزی ➽یکے  دلتوشکستــــ ــــ  ☜بیاد ِکسی کــِـ دلشوشیکوندے باش . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چَند تآ عَکس ِ یآدِگآری ،، بآ یهـ بُغض ُ چَن تآ نآمهـ .. چَن تآ آهَنگـ ِ قَدیمیـ ؛؛ کهـ هَمهـ دِلخوشیـ هآمهـ .. + یآدِگآریـ - قُمیش ـی 3>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نگاه کردنت پرستشو شناختم... خدا رو سجده میکنم از این بتی که ساختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید (صائب تبریزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جـــوری دلــم تنــگ میــشه بـــرات،...  محـــالِ بتونی تصـــور کنــی...  گــمـــونـــم نــمـی تــونی حتــی خــودِت, جــای خالیـــتُ پُــر کنـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی … هنوزم سعی میکنی از توی رفتارش و حرفهاش یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـــی چـــه نـــاقـــص مـــیـــشــــود از نـــبـــودنـــت... کـــامـــل تـــریـــن مـــوجـــود خـــدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشقم پرسیدم تو زیباىى یا من??  گفت من!!! نگاهی کردم و دیدم راست میگوىد!!! من پیر عشقش شدم و او با شور دیگرى جوانی میکند...