بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا فقیر خواند انکه در راهش کفشهایم پاره شد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... واسه دستاي خاصترين مخاطب زندگيم... واسه وقتايي که موهامو نوازش ميکرد... دلتنگه روزايي ام که مامانم موهامو ميبافت برام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نميدانم ازاين همه دلتنگي چه کنم؟؟؟ دلتنگ که باشي،هرجابروي، هرکاري کني...بازهم نميتواني دلتنگي ات رامداوا کني.....دلتنگي را،،دلتنگ کرده مداواميکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب خدا بگویید:زمستانش هم سرد نبود... جمع کتد تکرار فصل هایش را!!! من در نابستانش هم از بی وفایی دندان ب دندان ساییدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا . . . اين سرنوشتي كه برام بافتي،قسمت يقش يخورده تنكه،قربون دستت شلش كن، دارم خفه ميشم از دل تنگي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حس و حال بدی دارم. از دیروز تا حالا مثل اینکه یه چیزی توو دلم سنگینی میکنه. نه میتونم گریه کنم نه بخندم دوست دارم یه گوشه خلوت باشه و خودم و خدای خودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین رفیق!!! "درد"،همه جوره "درده".... چه از پشت بهم خنجر بزنی... چه دلمو بذاری زیر پات.... "درد"داااااره بفهم لدفن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا به پایم که نیامدی... دست به دستم که ندادی... سر به سرم نگذار که قولش را به بیابان داده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اوج تلاطم قلبم فقط سكوت كردم فقط سكوت نه سيكار نه كريه نه 4جوك !! هيجي آرومم نميكنه جز صداي وز وز دلتنكي هام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار... تسلیـــــمم... سہمم از عشق هم ، برای تــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منتظرشی ... هر یه باری که صفحه گوشیت روشن میشه ... قلبت میریزه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هــــر حســـ ـــی کـهـ دوستـــــ داری بخــــوان‎ ‎ ‎ولی حرمتــــــ نگهـ دار‎ ... ‎ اینجــــا خانه ی دل من استــــ ــ‎ ...‎ تازه واردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حَتے‎ ‎لــوڪ‎ ‎خوش‎ ‎شانس‎ ‎هَم هَمیشـﮧ آخَرش تَنهایے‎...‎ بـﮧ سَمت‎ ‎غُروب‎ ‎میرَفت‎...‎ بـا ایـنـکـﮧ‎ ‎لــــوڪ‎ ‎بـــوב‎...‎ بــا ایـنـکـﮧ‎ ‎خـوش شـانــس‎ ‎بــوב‎ !!...‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای‎ ‎عجیبی‎ ‎شده است‎ . . .  برای‎ ‎دروغ هایمان ،‎  خدا را‎ ‎قسم‎ ‎میخوریم ،‎  و به حرف‎ ‎راست‎ ‎که میرسیم ؛‎  می شود‎ ‎جان ِ تــو‎…‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنارم رد شدی بی محلی اش آزارم نداد اما اذیت شدم وقتی گفت ندیدمت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا فقیر خواند انکه در راهش کفشهایم پاره شد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... واسه دستاي خاصترين مخاطب زندگيم... واسه وقتايي که موهامو نوازش ميکرد... دلتنگه روزايي ام که مامانم موهامو ميبافت برام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نميدانم ازاين همه دلتنگي چه کنم؟؟؟ دلتنگ که باشي،هرجابروي، هرکاري کني...بازهم نميتواني دلتنگي ات رامداوا کني.....دلتنگي را،،دلتنگ کرده مداواميکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب خدا بگویید:زمستانش هم سرد نبود... جمع کتد تکرار فصل هایش را!!! من در نابستانش هم از بی وفایی دندان ب دندان ساییدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا . . . اين سرنوشتي كه برام بافتي،قسمت يقش يخورده تنكه،قربون دستت شلش كن، دارم خفه ميشم از دل تنگي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حس و حال بدی دارم. از دیروز تا حالا مثل اینکه یه چیزی توو دلم سنگینی میکنه. نه میتونم گریه کنم نه بخندم دوست دارم یه گوشه خلوت باشه و خودم و خدای خودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین رفیق!!! "درد"،همه جوره "درده".... چه از پشت بهم خنجر بزنی... چه دلمو بذاری زیر پات.... "درد"داااااره بفهم لدفن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا به پایم که نیامدی... دست به دستم که ندادی... سر به سرم نگذار که قولش را به بیابان داده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اوج تلاطم قلبم فقط سكوت كردم فقط سكوت نه سيكار نه كريه نه 4جوك !! هيجي آرومم نميكنه جز صداي وز وز دلتنكي هام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار... تسلیـــــمم... سہمم از عشق هم ، برای تــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منتظرشی ... هر یه باری که صفحه گوشیت روشن میشه ... قلبت میریزه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هــــر حســـ ـــی کـهـ دوستـــــ داری بخــــوان‎ ‎ ‎ولی حرمتــــــ نگهـ دار‎ ... ‎ اینجــــا خانه ی دل من استــــ ــ‎ ...‎ تازه واردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حَتے‎ ‎لــوڪ‎ ‎خوش‎ ‎شانس‎ ‎هَم هَمیشـﮧ آخَرش تَنهایے‎...‎ بـﮧ سَمت‎ ‎غُروب‎ ‎میرَفت‎...‎ بـا ایـنـکـﮧ‎ ‎لــــوڪ‎ ‎بـــوב‎...‎ بــا ایـنـکـﮧ‎ ‎خـوش شـانــس‎ ‎بــوב‎ !!...‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای‎ ‎عجیبی‎ ‎شده است‎ . . .  برای‎ ‎دروغ هایمان ،‎  خدا را‎ ‎قسم‎ ‎میخوریم ،‎  و به حرف‎ ‎راست‎ ‎که میرسیم ؛‎  می شود‎ ‎جان ِ تــو‎…‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنارم رد شدی بی محلی اش آزارم نداد اما اذیت شدم وقتی گفت ندیدمت!