بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نامه نوشتم به تو با این مضمون/من عاشقمو گواه من این دل خون تو ساده و بی تفاوت اما گفتی/از این که به من علاقه داری ممنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن! این که بعد از تو بغل گرفته ام زانوی غـَم اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاضی شهر شده عاشق چشمان زنی چه کند با دل خود، آن زن اگر اعدامیست مانده با این همه تردید چه حکمی بکند بی گمان آخر این قصه فقط بد نامیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بد است وقتی کسی کارش با شما تمام میشود رفتارش با شما تغییر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حمل سلاح سرد عمل مجرمانه شناخته شده به خاطر خودت هم که شده ، آن نگاه‌ها را غلاف کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـرسیـد کـجایـت درد میکنــد؟! بگـو ، ببــوسمـشـ تا زود خـوبـــ شــود و منــ ... عاجز از اینکــه چـگونه مـی شـود محـلِ دقیــقـِ خـاطراتـــــ را  به یکــ نـفـر نـشانـــ داد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی ک چقدر موهایم  نوازش دست های مردانه تو را میخواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِـرا وِلِـش کَـردیـ؟ چـْون دْوسـِش دارَمـ اگـه دْوسـِش داریـ چِـرا بْـاهـاش نَـمونـدی؟ چـْون دْوسـِش دآره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↯تنـــــــهایی یعنی..↯ به جـــای اینکــــــه واســــه اس ام اس هـــات قــفـل بـــذاری... واســه آهنـــگات قفــل بذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که نیستی...کمرنگی..!!! همین جوری بمون...خیلی شیکه رنگ بندیت...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از حسرت های زندگیم.... _تو بابا داری؟؟ من_اره.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقـْــتے گـَنـْـد زَבےْ بہ زنـدِگــــِے طـَــرفْ ، حَـבاقـــْـــل وَقـــْــتِ رَفــــْــتَـטּ ، בَهــــنِتو بــــِــــبنْد ، نَگــــُــو قِسمَــــــتْ نَشــُـــــد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برو من هم برای اینکه راحت تر بروی میگویم رو خیالی نیست  اما کیست که نداند وقتی که بروی تنها چیزی که برایم میماند خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گیرتم اوج پرواز من! بیا آسمونو به دستم بده یه عمری به عشق تن ندادم ولی بیا بایه لبخند شکستم بده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنـــــو ،،، فـرامـوش شـدڹ ⇨  بهتـــــراز مـونـدنـو بــــی ارزش شـــــدنــه ...✘✘✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات چقدر عجیبند..... گاهی گریه میکنیم ب یاد روزهایی ک باهم میخندیدیم.... هیییییییییییییییییی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نامه نوشتم به تو با این مضمون/من عاشقمو گواه من این دل خون تو ساده و بی تفاوت اما گفتی/از این که به من علاقه داری ممنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن! این که بعد از تو بغل گرفته ام زانوی غـَم اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاضی شهر شده عاشق چشمان زنی چه کند با دل خود، آن زن اگر اعدامیست مانده با این همه تردید چه حکمی بکند بی گمان آخر این قصه فقط بد نامیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بد است وقتی کسی کارش با شما تمام میشود رفتارش با شما تغییر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حمل سلاح سرد عمل مجرمانه شناخته شده به خاطر خودت هم که شده ، آن نگاه‌ها را غلاف کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـرسیـد کـجایـت درد میکنــد؟! بگـو ، ببــوسمـشـ تا زود خـوبـــ شــود و منــ ... عاجز از اینکــه چـگونه مـی شـود محـلِ دقیــقـِ خـاطراتـــــ را  به یکــ نـفـر نـشانـــ داد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی ک چقدر موهایم  نوازش دست های مردانه تو را میخواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِـرا وِلِـش کَـردیـ؟ چـْون دْوسـِش دارَمـ اگـه دْوسـِش داریـ چِـرا بْـاهـاش نَـمونـدی؟ چـْون دْوسـِش دآره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↯تنـــــــهایی یعنی..↯ به جـــای اینکــــــه واســــه اس ام اس هـــات قــفـل بـــذاری... واســه آهنـــگات قفــل بذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که نیستی...کمرنگی..!!! همین جوری بمون...خیلی شیکه رنگ بندیت...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از حسرت های زندگیم.... _تو بابا داری؟؟ من_اره.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقـْــتے گـَنـْـد زَבےْ بہ زنـدِگــــِے طـَــرفْ ، حَـבاقـــْـــل وَقـــْــتِ رَفــــْــتَـטּ ، בَهــــنِتو بــــِــــبنْد ، نَگــــُــو قِسمَــــــتْ نَشــُـــــد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برو من هم برای اینکه راحت تر بروی میگویم رو خیالی نیست  اما کیست که نداند وقتی که بروی تنها چیزی که برایم میماند خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گیرتم اوج پرواز من! بیا آسمونو به دستم بده یه عمری به عشق تن ندادم ولی بیا بایه لبخند شکستم بده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنـــــو ،،، فـرامـوش شـدڹ ⇨  بهتـــــراز مـونـدنـو بــــی ارزش شـــــدنــه ...✘✘✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات چقدر عجیبند..... گاهی گریه میکنیم ب یاد روزهایی ک باهم میخندیدیم.... هیییییییییییییییییی