بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی از زندگی رسیدم که دیگه نه دیدنتو ارزو میکنم نه رفتنت و....فقط میگم هرچی خیرباشه. بدجور سپردیمون دست قسمت بی معرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي رفت گفت شايد برگردم , رفتنش مرا نمي آزارد , شايدش دردناك است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته نامردی یعنی اینکه اسم هوس بازیاتو بذاری حق انتخاب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد. . . وقتی میبینم سهم من از تمام تو. . . از تمام یک عشق. . . فقط چند عکس و چند پیام و  کمی خاطره است . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ترسم از این است که یک شب، بخواهی به خوابم بیایی،! و من، مثل هرشب "بیدار" در ""فکر تو باشم ""....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دل هیچ کس هم سایز دلت نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـت آن كودك كه رهـــا شد در شلوغـــي خيابان هـــا.... طعـــم آن دستـــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میرسه که دیگه از خدا نه پول میخوای نه خونه میخوای و نه … ! یه موقع هایی هست فقط یه دل خوش میخوای ! فقط یه دل خوش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سرای بی کسی پرنده پر نمیزند  به دشت پرملال ما پرنده پر نمیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا همینگونه که هستم دوست داشته باش… نمیتوانی؟؟ من میروم تو هم برو مجسمه ساز شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــاد بِگیــر!اگـــه کســـی بِهـــت گفـــت دوسِـتـــــــ دارَم لـُــزومـــا بـه ایــن مَعنــی نیستـــ کــه کَــس دیگـــه ای رو دوسـتـــ نداره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظـــر من دوست داشتـــن كســـي كه دوستت نداره اضافـــه كاريه^__^ والـــا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که از تنهایی .. .. .. تنها هم دمت بشه مزاحم تلفنیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته خط یعنی وسط تفریح هم حوصلت سربره! می فهمی چی می گم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اکنون می خواهمت ! همچون رگی که خــــون لازم است ، یا قلبــــی کـــه یک شوک کوچک می خواهـــد، تا شاید زنده بماند . . . مــــی آیــــــی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف های مردم کاری نداشته باش… به زیبایی ت ادامه بده میان خیالهای شبانه ام …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی از زندگی رسیدم که دیگه نه دیدنتو ارزو میکنم نه رفتنت و....فقط میگم هرچی خیرباشه. بدجور سپردیمون دست قسمت بی معرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي رفت گفت شايد برگردم , رفتنش مرا نمي آزارد , شايدش دردناك است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته نامردی یعنی اینکه اسم هوس بازیاتو بذاری حق انتخاب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد. . . وقتی میبینم سهم من از تمام تو. . . از تمام یک عشق. . . فقط چند عکس و چند پیام و  کمی خاطره است . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ترسم از این است که یک شب، بخواهی به خوابم بیایی،! و من، مثل هرشب "بیدار" در ""فکر تو باشم ""....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دل هیچ کس هم سایز دلت نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـت آن كودك كه رهـــا شد در شلوغـــي خيابان هـــا.... طعـــم آن دستـــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میرسه که دیگه از خدا نه پول میخوای نه خونه میخوای و نه … ! یه موقع هایی هست فقط یه دل خوش میخوای ! فقط یه دل خوش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سرای بی کسی پرنده پر نمیزند  به دشت پرملال ما پرنده پر نمیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا همینگونه که هستم دوست داشته باش… نمیتوانی؟؟ من میروم تو هم برو مجسمه ساز شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــاد بِگیــر!اگـــه کســـی بِهـــت گفـــت دوسِـتـــــــ دارَم لـُــزومـــا بـه ایــن مَعنــی نیستـــ کــه کَــس دیگـــه ای رو دوسـتـــ نداره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظـــر من دوست داشتـــن كســـي كه دوستت نداره اضافـــه كاريه^__^ والـــا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که از تنهایی .. .. .. تنها هم دمت بشه مزاحم تلفنیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته خط یعنی وسط تفریح هم حوصلت سربره! می فهمی چی می گم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اکنون می خواهمت ! همچون رگی که خــــون لازم است ، یا قلبــــی کـــه یک شوک کوچک می خواهـــد، تا شاید زنده بماند . . . مــــی آیــــــی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف های مردم کاری نداشته باش… به زیبایی ت ادامه بده میان خیالهای شبانه ام …