بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی که طولانی میشه معیار دوست داشتن هم عوض میشه: یهو میبینی اون آدم گلدون شمعدونی گوشه اتاقشو با کل دنیا هم عوض نمیکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دادم به او حلالش باد... غیر آن دل که مفت بخشیدم... فروغ فرخزاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیــخـواســتم بــا خــنــده هــات دنـیـامــو بـسـازم نــشـد کـه بــشه... ولــی بــا خـنـده هــات رویــاهــامــو مــیـسـازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــــــه وقتــــــایی  یــــــــــــه لحظــــــاتی در زندگیــــــت پیشـــــــ میــــــاد که یـــــــاد می گیری  دیگــــــه هیچ کسی رو از تـــــــه دلت  دوســــــت نداشـــــــته باشـــــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــــا غـــــــــــــروب سنگ تمام میگذارد برای دلتنگـــــــــــی هــــــــایم....!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر که خـجالت بکشم از خودم که نمی توانم !!! صادقانه می گویم به دلم; دلـــکـــــم...محتاج در آغوش گرفتنش نباش به دلت می ماند هاااا....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانستم رفتنت رنگ می سازد باور نمی کنی ؟؟ ب سپیدی موهایم قسم ...... "دل نوشته"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفت که میشودباخنده میگویم:یادش بخیر،فراموشش کردم امانمیدانندهنوزهم کسی اشتباه تماس میگیرد سست میشوم که نکند توباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حس زندگیمو وقتی احساس کردم که دیدم این همه مدت عاشق کسی بودم که بودنم براش عذابه هییییبببببییی خدآآآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن او پایان زندگی تو نبود آغاز بی لیاقتی او بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلــتــنــگـــــҐ  مثــل مـــاـבر بزرگــــــــ بـے ســواـבے ڪــہ  هـــواے بچـــه اش را ڪــــرבه  ولــے بـــلــב نیستــــــــــ شــماره اش را بـگـیــــرב . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ .... ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓِ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺭﺍﺩﯾﻮ ! "ﺯﻧـﮓ ﺑﺰﻥ " ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﻮﯼ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معناي تنهايي را، کوهي مي‌داند که يک سلام ساده‌ي تو را صد بار پاسخ مي‌گويد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به خود آمدم دیدم روزگارم را در حسرت عشق او گذرانده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⬅ رابــــطـــه بعـضــــیا  عـشـ��ـــق نیـــــ ⛔ ـــست  عـــــ✔ــادته  چیـــز خــاصــ��ــــی نیـــــــ ⛔ ــست  گــــــذر ســـ ⌚ ـــــاعته ➡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَـدتَریں دَرد اینہ کہ (medicine) مخاطَـب هاے گوشیـتو چِک کنے(cellphone) وَ بِخواے با یکے دَرد و دِڷ کنے ولے پیـدا نَکُنے (blue)(no)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی که طولانی میشه معیار دوست داشتن هم عوض میشه: یهو میبینی اون آدم گلدون شمعدونی گوشه اتاقشو با کل دنیا هم عوض نمیکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دادم به او حلالش باد... غیر آن دل که مفت بخشیدم... فروغ فرخزاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیــخـواســتم بــا خــنــده هــات دنـیـامــو بـسـازم نــشـد کـه بــشه... ولــی بــا خـنـده هــات رویــاهــامــو مــیـسـازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــــــه وقتــــــایی  یــــــــــــه لحظــــــاتی در زندگیــــــت پیشـــــــ میــــــاد که یـــــــاد می گیری  دیگــــــه هیچ کسی رو از تـــــــه دلت  دوســــــت نداشـــــــته باشـــــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــــا غـــــــــــــروب سنگ تمام میگذارد برای دلتنگـــــــــــی هــــــــایم....!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر که خـجالت بکشم از خودم که نمی توانم !!! صادقانه می گویم به دلم; دلـــکـــــم...محتاج در آغوش گرفتنش نباش به دلت می ماند هاااا....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانستم رفتنت رنگ می سازد باور نمی کنی ؟؟ ب سپیدی موهایم قسم ...... "دل نوشته"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفت که میشودباخنده میگویم:یادش بخیر،فراموشش کردم امانمیدانندهنوزهم کسی اشتباه تماس میگیرد سست میشوم که نکند توباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حس زندگیمو وقتی احساس کردم که دیدم این همه مدت عاشق کسی بودم که بودنم براش عذابه هییییبببببییی خدآآآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن او پایان زندگی تو نبود آغاز بی لیاقتی او بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلــتــنــگـــــҐ  مثــل مـــاـבر بزرگــــــــ بـے ســواـבے ڪــہ  هـــواے بچـــه اش را ڪــــرבه  ولــے بـــلــב نیستــــــــــ شــماره اش را بـگـیــــرב . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ .... ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓِ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺭﺍﺩﯾﻮ ! "ﺯﻧـﮓ ﺑﺰﻥ " ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﻮﯼ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معناي تنهايي را، کوهي مي‌داند که يک سلام ساده‌ي تو را صد بار پاسخ مي‌گويد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به خود آمدم دیدم روزگارم را در حسرت عشق او گذرانده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⬅ رابــــطـــه بعـضــــیا  عـشـ��ـــق نیـــــ ⛔ ـــست  عـــــ✔ــادته  چیـــز خــاصــ��ــــی نیـــــــ ⛔ ــست  گــــــذر ســـ ⌚ ـــــاعته ➡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَـدتَریں دَرد اینہ کہ (medicine) مخاطَـب هاے گوشیـتو چِک کنے(cellphone) وَ بِخواے با یکے دَرد و دِڷ کنے ولے پیـدا نَکُنے (blue)(no)