بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایی شمایی که یکی دوستتان دارد..........بله با شما هستم........هیچی فقط خوش به حالتون!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند... لطفأ آتش بس اعلام کنید! به خدا تمام شد دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی و هیچ وقت نیستی! نمی دانم محو بودنت شدم یا دلتنگ نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان میگذرد خاطرات رنگ میبازند  احساسات تغییر میکنند ادمها میروند اما اما دلها هرگز از یاد نخواهند برد! بهانه ها.. رفتن ها... و جدایی ها را... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت چه طعم تلخی است وقتی آن را با عشق اشتباه بگیری! برای دوباره آمدنش دعا نکن،میدونم سخته اما دیگه دعا نکن! شاید وقتی اومد همونی نباشه که رفته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمارشد عاقبت کوه امیدم کاه شد گفته بودی یوسف گم گشته با آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره منم دلم واسش تنگ میشه. واسه گرفتن دستاش واسه بوسیدناش ... ولی نفس میکشم و با یادش زندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـختـه... بـه جـایی بـرسی کـه دیـگه نـه هیـچ اومـدنی آرومـت کنـه ، نـه هیـچ رفتـنی نابـودت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا  کـمـی بـیـا جـلـوتـر مـی خـواهـم در گوشت چـیـزی بـگـویم ...! ایـن یـک اعـتـراف اسـت ... مـن بـی او دوام نـمی آورم حـتـی تـا صـبح فــردا !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـاجـــعـه اینجـاست کـه چشــم هایم دیـگر ، بـا مـن و بغــض هایـم نـمی سـازنـد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربه آخر را خدایم زد! آن زمانکه برای رفتنت استخاره کردی و خوب آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرش را بکن! يک روز مي آيي و مي بيني نه من هستم؛ نه اين کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذتایی که بعد رفتنش دیگه ندارم نفس کشیدنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شودجای آلو راخرمالو می گیردجای دلتنگی را ...دلتنگی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این جمله،عبارت،حرف!! "مگه به من اعتماد نداری که..." از زبان کسی که می گوید دوستت دارم!  جوابش این خواهد بود:آری اعتماد ندارم،نه به خودت،نه به حرفایت،نه به قسم هایت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایی شمایی که یکی دوستتان دارد..........بله با شما هستم........هیچی فقط خوش به حالتون!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند... لطفأ آتش بس اعلام کنید! به خدا تمام شد دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی و هیچ وقت نیستی! نمی دانم محو بودنت شدم یا دلتنگ نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان میگذرد خاطرات رنگ میبازند  احساسات تغییر میکنند ادمها میروند اما اما دلها هرگز از یاد نخواهند برد! بهانه ها.. رفتن ها... و جدایی ها را... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت چه طعم تلخی است وقتی آن را با عشق اشتباه بگیری! برای دوباره آمدنش دعا نکن،میدونم سخته اما دیگه دعا نکن! شاید وقتی اومد همونی نباشه که رفته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمارشد عاقبت کوه امیدم کاه شد گفته بودی یوسف گم گشته با آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره منم دلم واسش تنگ میشه. واسه گرفتن دستاش واسه بوسیدناش ... ولی نفس میکشم و با یادش زندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـختـه... بـه جـایی بـرسی کـه دیـگه نـه هیـچ اومـدنی آرومـت کنـه ، نـه هیـچ رفتـنی نابـودت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا  کـمـی بـیـا جـلـوتـر مـی خـواهـم در گوشت چـیـزی بـگـویم ...! ایـن یـک اعـتـراف اسـت ... مـن بـی او دوام نـمی آورم حـتـی تـا صـبح فــردا !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـاجـــعـه اینجـاست کـه چشــم هایم دیـگر ، بـا مـن و بغــض هایـم نـمی سـازنـد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربه آخر را خدایم زد! آن زمانکه برای رفتنت استخاره کردی و خوب آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرش را بکن! يک روز مي آيي و مي بيني نه من هستم؛ نه اين کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذتایی که بعد رفتنش دیگه ندارم نفس کشیدنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شودجای آلو راخرمالو می گیردجای دلتنگی را ...دلتنگی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این جمله،عبارت،حرف!! "مگه به من اعتماد نداری که..." از زبان کسی که می گوید دوستت دارم!  جوابش این خواهد بود:آری اعتماد ندارم،نه به خودت،نه به حرفایت،نه به قسم هایت.