بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم پراندمت نازنین! وقتی با حرف هایم بهت بال دادم حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که داره با تنهاییش حال میکنه با یه ادم تو دلش داره زندگی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا... . . . ولی هر که را می بینم تویی خوبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بیشتر نبودت رو به رخم میکشه...؟ اینکه بعد از این همه مدت که رفتی..... بقیه باز هم سراغتو از من میگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـکانــی بــهـتـراز "دلــــــم"بــرایــت نـدارمــ  بـــه لــطف خودت تــنگی اش را بـبـخـش.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نمیشود دستانت که به دستانش عادت کرد دلت پر میزند برای گرمایش نه نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـــزی مثـــل یکــ حــادثـــه ی بــُزرگــــ...  مـــثــل نبودنتــ ...  عــَذابــم میدهـــد... مثــل آسمــانی تــیرهـ  که قصد بــاریــدن نــدارد...  " بـــُــغــض " همین است....  بــاور کـــُن .. /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آينده ميترسم! ميترسم كه چيزهايى كه امروز دلتنگشان هستم در اينده نباشم! مثل خنده هاى مادربزرگم لبخند پدربزرگم قصه هاى شب مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ سرخی ﺟﺎﯼ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ... ﺗﺎ ﺑﯽ ﺭﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم خیال کنی از یاد بردمت.... پنهانی دوست داشتنت صفایی دارد که نپرس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اینقدر دلت از یه حرف میشکنه که... حتی نای اعتراضم نداری فقط نگاه میکنی و بی صدا... میشکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به "آدمها" دل نده... تو که از "خدایشان" عاشقتر نیستی... آنها "خدای" خود را به نیمه نانی میفروشند... و تورا به "نیمه شبی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند هایم تمام شده اند.. اما خوابم نمی برد ... دلتنگم... اندازه ی یک گاو دلتنگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دريا ياد گرفتم غرقش كنم… هركسى رو كه از حدش گذشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را برایم دیکته میکند و باز نمره من میشود.......صفر هنوز نبودنت را یاد نگرفتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از همه آدمایی که واسه شهردلشون خدا شدند اما خدایی نکردند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم پراندمت نازنین! وقتی با حرف هایم بهت بال دادم حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که داره با تنهاییش حال میکنه با یه ادم تو دلش داره زندگی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا... . . . ولی هر که را می بینم تویی خوبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بیشتر نبودت رو به رخم میکشه...؟ اینکه بعد از این همه مدت که رفتی..... بقیه باز هم سراغتو از من میگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـکانــی بــهـتـراز "دلــــــم"بــرایــت نـدارمــ  بـــه لــطف خودت تــنگی اش را بـبـخـش.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نمیشود دستانت که به دستانش عادت کرد دلت پر میزند برای گرمایش نه نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـــزی مثـــل یکــ حــادثـــه ی بــُزرگــــ...  مـــثــل نبودنتــ ...  عــَذابــم میدهـــد... مثــل آسمــانی تــیرهـ  که قصد بــاریــدن نــدارد...  " بـــُــغــض " همین است....  بــاور کـــُن .. /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آينده ميترسم! ميترسم كه چيزهايى كه امروز دلتنگشان هستم در اينده نباشم! مثل خنده هاى مادربزرگم لبخند پدربزرگم قصه هاى شب مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ سرخی ﺟﺎﯼ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ... ﺗﺎ ﺑﯽ ﺭﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم خیال کنی از یاد بردمت.... پنهانی دوست داشتنت صفایی دارد که نپرس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اینقدر دلت از یه حرف میشکنه که... حتی نای اعتراضم نداری فقط نگاه میکنی و بی صدا... میشکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به "آدمها" دل نده... تو که از "خدایشان" عاشقتر نیستی... آنها "خدای" خود را به نیمه نانی میفروشند... و تورا به "نیمه شبی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند هایم تمام شده اند.. اما خوابم نمی برد ... دلتنگم... اندازه ی یک گاو دلتنگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دريا ياد گرفتم غرقش كنم… هركسى رو كه از حدش گذشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را برایم دیکته میکند و باز نمره من میشود.......صفر هنوز نبودنت را یاد نگرفتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از همه آدمایی که واسه شهردلشون خدا شدند اما خدایی نکردند…