بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خري تو را بوسه كند بهتر از آن است كه بوسه اي تو را خر كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیینه بهترین دوستمه چون وقتی‌ گـریـه می‌کنم ، نمی خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم!  مرا پريشاني موهــــــآيت نـــــه !!!  مرا تـــه ريـــش خستـــه ات ديوانـــه ميكند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آیینه ها هم اعتماد ندارم!!!!!!!!!!!!!! کلاهی که سرم گذاشتی رو نشون نمیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه زخـم هـایم مـی نـگری ؟ درد نـدارد دیـگر روزی کـه رفـتی مـرگ تـمام دردهـایم را بـا خـودش بـرد مـرده ها درد نـمی کـشند ...! از تـو خـواهشـی دارم بـرنـگرد دیـگر زنـده ام نـکن !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نکرده... خوده خودشه.... فقط اونی که داره باهاش قدم میزنه.... من نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم انقدر از زمین میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم . . . ! آرام و آسوده . . . مثل ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم...دلتنگ آنروزها که نمیدانم محبت هایش توهم من بود یا ترحم او..؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سنگدلی و بیرحمی  احساسم را دار زدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستانت در دست من نباشد دست را میبازم حتی اگر تمام حکم های دل در دست من باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مرا به جان تو قسم میدهند میبینی  فقط من نیستم که رفتنت را باور نکرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي وقتايي جواب همه دلتنگيات و نگرانيات ميشه ي جمله ك ميكوبند تو صورتت... "بهم گير نده،حوصله ندارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـِـﮧ سـَـخــتــهــ ؛ وقـــتــْے لازمِه به یه کَسے فَقط بِگے : دلــَـم تـــنــگهـــ ! امـــّـــا . . . هـــیــچــکــَـس نــبــاشـِـهـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای كسی تنگ است كه گمان میكردم می آید ... می ماند ... و به تنهاییم پایان میدهد! آمد ... رفت ... و به زندگی ام پایان داد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـدای زندگی را میشنـوم... همــه جــا... فـرا می خـــوانـد مــا را... تــــو را! بـرای در آغــوش کشیــــدن معـشـوقت... مـــرا! بــرای در آغـوش کشیــدن زانــوی غـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خوشبختی هم مثل مرگ حق بود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خري تو را بوسه كند بهتر از آن است كه بوسه اي تو را خر كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیینه بهترین دوستمه چون وقتی‌ گـریـه می‌کنم ، نمی خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم!  مرا پريشاني موهــــــآيت نـــــه !!!  مرا تـــه ريـــش خستـــه ات ديوانـــه ميكند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آیینه ها هم اعتماد ندارم!!!!!!!!!!!!!! کلاهی که سرم گذاشتی رو نشون نمیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه زخـم هـایم مـی نـگری ؟ درد نـدارد دیـگر روزی کـه رفـتی مـرگ تـمام دردهـایم را بـا خـودش بـرد مـرده ها درد نـمی کـشند ...! از تـو خـواهشـی دارم بـرنـگرد دیـگر زنـده ام نـکن !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نکرده... خوده خودشه.... فقط اونی که داره باهاش قدم میزنه.... من نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم انقدر از زمین میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم . . . ! آرام و آسوده . . . مثل ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم...دلتنگ آنروزها که نمیدانم محبت هایش توهم من بود یا ترحم او..؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سنگدلی و بیرحمی  احساسم را دار زدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستانت در دست من نباشد دست را میبازم حتی اگر تمام حکم های دل در دست من باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مرا به جان تو قسم میدهند میبینی  فقط من نیستم که رفتنت را باور نکرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي وقتايي جواب همه دلتنگيات و نگرانيات ميشه ي جمله ك ميكوبند تو صورتت... "بهم گير نده،حوصله ندارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـِـﮧ سـَـخــتــهــ ؛ وقـــتــْے لازمِه به یه کَسے فَقط بِگے : دلــَـم تـــنــگهـــ ! امـــّـــا . . . هـــیــچــکــَـس نــبــاشـِـهـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای كسی تنگ است كه گمان میكردم می آید ... می ماند ... و به تنهاییم پایان میدهد! آمد ... رفت ... و به زندگی ام پایان داد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـدای زندگی را میشنـوم... همــه جــا... فـرا می خـــوانـد مــا را... تــــو را! بـرای در آغــوش کشیــــدن معـشـوقت... مـــرا! بــرای در آغـوش کشیــدن زانــوی غـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خوشبختی هم مثل مرگ حق بود.