بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی در برابر دلگرمی چیزی نیست دلگرمی یک بودن حتی از فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد همه هستی من! زندگیم محتاج نفسهای توست...m

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم از دلتنگی ام ... گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم ...! میفهمی؟!؟! فقط خوابت را ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیرتو نیست حتمأ اشتباه از متصدی آرزوها بوده که تو نصیب دیگری شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نمیکشد هوا .. قدم نمیزند زمین .. سکوت میکند غزل .. بدون ِ تو یعنـی همیـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهایم دفتر دلتنگی ام را خیس میکند هر شب..... اینها که میبینی دلنوشته های خیس روزها و شبهای تکراری من است ..... با اینها عاشقی میکنم .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم با نبودنت كنار می آيم فقط‏;‏ با بودنت كنارش كنار نمی آيد دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آجر می نویسم که دلم برایت تنگ شده است و آجر را پرت می کنم به امید اینکه روی سر تو بیفتد تا بدانی دلتنگ فرد خاصی مثل تو بودن چقدر درد دارد دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دلتنگ نباش..... دلتنگی مثل نوشتنش دل  تنگی خودش را دارد ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجاکه هستم تا آنجاکه هستی وجب به وجب دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...هماننددلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : یه شب دلت بمونه رو دستت و نفهمی چطور می تونی ، بدون اون آرومش کنی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی برای بعضیا از یک روز ، از یکجا ، از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست ! نه روزها ، نه رنگ ها و نه خیابان ها . . . همه چیز میشوند دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفتر خاطره دارم ..... در تک تک صفحه هایش نام تو در آن هست ... فقط نمیدانم چرا تو در هیچ کدام از آن لحظه ها با من نبودی ! یک لحظه به خودم آمدم ، دیدم دارم با "یاد تو" "زندگی" میکنم ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره ی باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده دلم برایت تنگ است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت غم رو با من تنها گذاشت  صداتو تو دل من جا زد و کاشت کجاس اون مرتضی اون مرد صدا ندارم عشقی دیگه جز مرتضی دلتنگت شدم از حالا ....همه عاشقتیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی در برابر دلگرمی چیزی نیست دلگرمی یک بودن حتی از فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد همه هستی من! زندگیم محتاج نفسهای توست...m

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم از دلتنگی ام ... گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم ...! میفهمی؟!؟! فقط خوابت را ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیرتو نیست حتمأ اشتباه از متصدی آرزوها بوده که تو نصیب دیگری شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نمیکشد هوا .. قدم نمیزند زمین .. سکوت میکند غزل .. بدون ِ تو یعنـی همیـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهایم دفتر دلتنگی ام را خیس میکند هر شب..... اینها که میبینی دلنوشته های خیس روزها و شبهای تکراری من است ..... با اینها عاشقی میکنم .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم با نبودنت كنار می آيم فقط‏;‏ با بودنت كنارش كنار نمی آيد دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آجر می نویسم که دلم برایت تنگ شده است و آجر را پرت می کنم به امید اینکه روی سر تو بیفتد تا بدانی دلتنگ فرد خاصی مثل تو بودن چقدر درد دارد دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دلتنگ نباش..... دلتنگی مثل نوشتنش دل  تنگی خودش را دارد ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجاکه هستم تا آنجاکه هستی وجب به وجب دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...هماننددلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : یه شب دلت بمونه رو دستت و نفهمی چطور می تونی ، بدون اون آرومش کنی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی برای بعضیا از یک روز ، از یکجا ، از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست ! نه روزها ، نه رنگ ها و نه خیابان ها . . . همه چیز میشوند دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفتر خاطره دارم ..... در تک تک صفحه هایش نام تو در آن هست ... فقط نمیدانم چرا تو در هیچ کدام از آن لحظه ها با من نبودی ! یک لحظه به خودم آمدم ، دیدم دارم با "یاد تو" "زندگی" میکنم ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره ی باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده دلم برایت تنگ است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت غم رو با من تنها گذاشت  صداتو تو دل من جا زد و کاشت کجاس اون مرتضی اون مرد صدا ندارم عشقی دیگه جز مرتضی دلتنگت شدم از حالا ....همه عاشقتیم