بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگئ واقعئ با تنها دیدن آدم آروم نمیکنه بلکه دوست دارئ اونیکه دل تنگشئ محکم بغلش کنئ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کَـــــــم کَــــــم دآرَم عـــــــآدَت میـــــــکُنَـــــــم بِـــــ "نَبــــــــودَنَـــــت" ، ، ، وَ ایـــــــن یَعنـــــــــی : "اوجِ فـــــــــآجِــعـــــــه" . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"يادم مي آيد گفته بودي ساده و كوتاه نويسي را دوست دارم تقديم به تو ساده و كوتاه ، تنها همين دو كلمه: برگرد.........دلتنگم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ... حالا که دلتنگتم زمان ایستاده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در انتهای جاده آغوشش را برای تو باز نگه میدارد و این شب های تو را از یادت خواهد برد... و جای تمام زخمهایت رافرشتگان بوسه خواهندزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است و این را تو ندانی غمم را از دو چشم من نخوانی  دل بی اختیارم را ، زعشقت به دنبالت به هر سو می کشانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری هق هق زدم صدام زخمیه این اون دردی که نمیفهمیه یه دفعه پرپر شد پر پروازمون گرفته س چقدر دل آسمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین خاطره دنیا باشی مال من نباشی زهر میشوی به کامم بدجووووووووور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ! ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺩ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِـبیــــــــن !! مَـــــــن دِلتَنــــــــــگِتَــــم . . . قبــــــــــول !! اَمــــــآ ایــــــن بـــی تَفـــــــآوتــــی تــــــوســت کِــــــ مَــــرآ میـــرَنجـــــــــآنَــد . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتست حقیقت تلخ ! او مرا دوست ندارد او لحظه ای در دلش احساسی بنام  دلتنگ شدن وجود ندارد .................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی همین که عصر جمعه باشد تو نباشی من هم گاه در خودم گاه در هوای تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نقطه که هیچ ... اگر تمام دلم را نقطه چین کنم باز برای ابراز ( دلتنگی ام ) جا تنگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حالمو ببین... فقط ببین... گفتنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز،میمیرم وزنده میشوم! وقتی که شیپور دلتنگی تو به صدا در می اید ودر دلم قیامتی به پا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شونه آدم که هیچی شونه تخم مرغم پیدا نمیشه،سرمونو بذاریم روش،گریه کنیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگئ واقعئ با تنها دیدن آدم آروم نمیکنه بلکه دوست دارئ اونیکه دل تنگشئ محکم بغلش کنئ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کَـــــــم کَــــــم دآرَم عـــــــآدَت میـــــــکُنَـــــــم بِـــــ "نَبــــــــودَنَـــــت" ، ، ، وَ ایـــــــن یَعنـــــــــی : "اوجِ فـــــــــآجِــعـــــــه" . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"يادم مي آيد گفته بودي ساده و كوتاه نويسي را دوست دارم تقديم به تو ساده و كوتاه ، تنها همين دو كلمه: برگرد.........دلتنگم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ... حالا که دلتنگتم زمان ایستاده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در انتهای جاده آغوشش را برای تو باز نگه میدارد و این شب های تو را از یادت خواهد برد... و جای تمام زخمهایت رافرشتگان بوسه خواهندزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است و این را تو ندانی غمم را از دو چشم من نخوانی  دل بی اختیارم را ، زعشقت به دنبالت به هر سو می کشانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری هق هق زدم صدام زخمیه این اون دردی که نمیفهمیه یه دفعه پرپر شد پر پروازمون گرفته س چقدر دل آسمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین خاطره دنیا باشی مال من نباشی زهر میشوی به کامم بدجووووووووور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ! ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺩ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِـبیــــــــن !! مَـــــــن دِلتَنــــــــــگِتَــــم . . . قبــــــــــول !! اَمــــــآ ایــــــن بـــی تَفـــــــآوتــــی تــــــوســت کِــــــ مَــــرآ میـــرَنجـــــــــآنَــد . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتست حقیقت تلخ ! او مرا دوست ندارد او لحظه ای در دلش احساسی بنام  دلتنگ شدن وجود ندارد .................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی همین که عصر جمعه باشد تو نباشی من هم گاه در خودم گاه در هوای تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نقطه که هیچ ... اگر تمام دلم را نقطه چین کنم باز برای ابراز ( دلتنگی ام ) جا تنگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حالمو ببین... فقط ببین... گفتنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز،میمیرم وزنده میشوم! وقتی که شیپور دلتنگی تو به صدا در می اید ودر دلم قیامتی به پا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شونه آدم که هیچی شونه تخم مرغم پیدا نمیشه،سرمونو بذاریم روش،گریه کنیم