بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داشتی می رفتی گفتی دیگه هیچ کس رو مثه من نمی تونی پیدا کنی! توی دلم گفتم : اتفاقا خوبیش همینه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خبری نیست جز سیر تصاعدی دلتنگی هایم برای....تووو،...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه ی آدم های دنیا کنارت باشن!همیشه دلتنگ اونی میشی که نمیتونی کنارش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت نیست فهمیدنش! بفهم من خیلی... دلتنگتم...برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی!!! اگه دلم تنگ شد چیکار کنم؟؟؟ دیدی هنوزم فراموش نشدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس تو بر عکس تو  مدام در اغوش من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من خندیدی  و تمام حواس من به مردم بود که عاشق"لبخندت" نشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها را شستم .. جور دیگر دیدم .. بازهم سودی نداشت .. تو همان بودی که باید دوست میداشت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دلتنگم، دوباره بیتابم کسی که پیشم نیست… رفته رو اعصابم می دونم باز امشب روی گونه م خیسه یاد تو می افتم… دهنم سرویسه…!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که شبامون به یادشون صبح میشه و صبامون شب و ازش یه ثانیه خبر ندارن..اونایی که هرلحظه فکر و بهونشونو داریم..اونایی که همیشه تو قلبمونن و صاحب قلبمونن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است بدانيم كه گاهي  انچه ميكشيم درد بي او بودن نيست! تاوان انتظار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا............. در اين دنياي نامردان كه مردانش؛ز نامردي عصا از كور مي دزدند....... من از خوش باوري اينجا محبت جست و جو كردم!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــریـــدم پـــای مـــوهــــایـــــم را از خـیــالـــــــت!  بــه دسـتـهـــایـــت کــه نـــه لااقــــــل بــــه شـــانــه هــــایــــم می رسـنــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش به چه باشم؟وقتی  تمام چشم انداز پنجره ام  دیواری ست در انتهای باغچه ای خشکیده  که مرا  از خیابانی  که از آن خواهی آمد  جدا می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستی ؛ چقدر دلم برایت تنگ شده...... با خودت میگفتی : وااااااااااااای چقد دلش برام تنگ شده!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــاد تــحـویـلش بــگـیــری . . . عــاشــق بـی مـحلــی هـای دیــگـران مــیـشـود . . . مــیـدونـی چــرا؟؟ چــون . . . خـوب بــودنِ زیـادی دل نــمـیبـره . . . دل مــیـزنـه .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داشتی می رفتی گفتی دیگه هیچ کس رو مثه من نمی تونی پیدا کنی! توی دلم گفتم : اتفاقا خوبیش همینه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خبری نیست جز سیر تصاعدی دلتنگی هایم برای....تووو،...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه ی آدم های دنیا کنارت باشن!همیشه دلتنگ اونی میشی که نمیتونی کنارش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت نیست فهمیدنش! بفهم من خیلی... دلتنگتم...برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی!!! اگه دلم تنگ شد چیکار کنم؟؟؟ دیدی هنوزم فراموش نشدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس تو بر عکس تو  مدام در اغوش من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من خندیدی  و تمام حواس من به مردم بود که عاشق"لبخندت" نشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها را شستم .. جور دیگر دیدم .. بازهم سودی نداشت .. تو همان بودی که باید دوست میداشت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دلتنگم، دوباره بیتابم کسی که پیشم نیست… رفته رو اعصابم می دونم باز امشب روی گونه م خیسه یاد تو می افتم… دهنم سرویسه…!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که شبامون به یادشون صبح میشه و صبامون شب و ازش یه ثانیه خبر ندارن..اونایی که هرلحظه فکر و بهونشونو داریم..اونایی که همیشه تو قلبمونن و صاحب قلبمونن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است بدانيم كه گاهي  انچه ميكشيم درد بي او بودن نيست! تاوان انتظار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا............. در اين دنياي نامردان كه مردانش؛ز نامردي عصا از كور مي دزدند....... من از خوش باوري اينجا محبت جست و جو كردم!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــریـــدم پـــای مـــوهــــایـــــم را از خـیــالـــــــت!  بــه دسـتـهـــایـــت کــه نـــه لااقــــــل بــــه شـــانــه هــــایــــم می رسـنــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش به چه باشم؟وقتی  تمام چشم انداز پنجره ام  دیواری ست در انتهای باغچه ای خشکیده  که مرا  از خیابانی  که از آن خواهی آمد  جدا می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستی ؛ چقدر دلم برایت تنگ شده...... با خودت میگفتی : وااااااااااااای چقد دلش برام تنگ شده!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــاد تــحـویـلش بــگـیــری . . . عــاشــق بـی مـحلــی هـای دیــگـران مــیـشـود . . . مــیـدونـی چــرا؟؟ چــون . . . خـوب بــودنِ زیـادی دل نــمـیبـره . . . دل مــیـزنـه .