بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده ام... مثل درختی در پاییز...... وقتی تمامِ برگ هایش را باد برده باشد! تلخ آرام شده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یعنی این دل آنقدر کوچک شده که جای هیچ حس تازه ای به جز تو را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش یک درخت تنومند اما پیر را بازی میکنم، نمیدانم منتظر آمدن بهارم باشم  . . . . . یا هیزم شکن پیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــمام غصـــه هایی را کــه برایتــــ خوردم بالا آوردم... طـــعـــم بیهـــودگی میـــداد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمونا ابرین ... چیزی نمونده ک بادبونا زخمیشن بریدم دیگه... مثل ناخدا ک ی قدمیش کوهه یخ دیده همه چی تموم شد دلم تنگه بدون تو زمستونا چقد سرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستین، خیـــــــلی وقته دلـــــــــــــم یه گازه گنــــــــــــــــده از خوشبخــــــــــــــتی می خواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم باز بگویم "گذرد " وای از این عمر که باهر "گذرد" می گذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیر گفتی دوسم نداری... انقد دیر که با خودم گفتم اشکال نداه عاشقم نیست حداقل عادت که میتونه بهم بکنه....میبینی من برای با تو بودن ب عادت هم راضیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!دلــم که میگیــرد کودک میشوم! دستانی میخواهم که آرامم کنند مهربانی که به فکر دلتنگی هایم باشد ولی هیچ کس نمیداند که بجر تو هیچ نمیخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدايا از تو معجزه مي خواهم؛ معجزه اي بزرگ در حد خدا بودنت... تو خود بهتر مي داني، معجزه اي كه اشك شوقم را جاري كند. نا اميد نيستم  فقط دلتنگم...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد اون لحظه بخیر ک با یه اخم کوچیکم خودتو ب زمینو زمان میزدیو گریت بند نمیومد برعکس این اخرین روزا که دیگه گریه های شبانمم ب حساب بچه بودنم گذاشتی....تو عوض شدی یا احساسات من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــآهی شَهـــری رآ آرآم دِلـــــی رآ رآبِـــــــطه ای رآ . . . گــــآهی هَمـــه چیز رآ . . . بِـ هَـــــم میــریزَنــــد ایـــن "غَــــریبه" هـــآی لَــــعنَتـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی جملات هستند که رفته رفته تبدیل به دروغ میشوند... مثل جمله "پنیر تازه رسید"  روی شیشه بعضی بقالی ها یا مثل "دوستت دارم" از دهان بعضی ها!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش نه عشق است نه علاقه نه حتی عادت ! حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش باتو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه سخته خودتو مشغول کنی یادش نیفتی... کتاباتو تو مرتب میکنی ...لا به لای کتابا یه چیزی ازش میبینی..و دوباره یادت میاد که بودنش نیست :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تلخ است! باور نبودن آنها كه... مي توانستند باشند و رفتند! و تلخ تر است امروز... باور آنها كه ادعاي ماندن دارند...!"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده ام... مثل درختی در پاییز...... وقتی تمامِ برگ هایش را باد برده باشد! تلخ آرام شده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یعنی این دل آنقدر کوچک شده که جای هیچ حس تازه ای به جز تو را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش یک درخت تنومند اما پیر را بازی میکنم، نمیدانم منتظر آمدن بهارم باشم  . . . . . یا هیزم شکن پیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــمام غصـــه هایی را کــه برایتــــ خوردم بالا آوردم... طـــعـــم بیهـــودگی میـــداد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمونا ابرین ... چیزی نمونده ک بادبونا زخمیشن بریدم دیگه... مثل ناخدا ک ی قدمیش کوهه یخ دیده همه چی تموم شد دلم تنگه بدون تو زمستونا چقد سرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستین، خیـــــــلی وقته دلـــــــــــــم یه گازه گنــــــــــــــــده از خوشبخــــــــــــــتی می خواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم باز بگویم "گذرد " وای از این عمر که باهر "گذرد" می گذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیر گفتی دوسم نداری... انقد دیر که با خودم گفتم اشکال نداه عاشقم نیست حداقل عادت که میتونه بهم بکنه....میبینی من برای با تو بودن ب عادت هم راضیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!دلــم که میگیــرد کودک میشوم! دستانی میخواهم که آرامم کنند مهربانی که به فکر دلتنگی هایم باشد ولی هیچ کس نمیداند که بجر تو هیچ نمیخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدايا از تو معجزه مي خواهم؛ معجزه اي بزرگ در حد خدا بودنت... تو خود بهتر مي داني، معجزه اي كه اشك شوقم را جاري كند. نا اميد نيستم  فقط دلتنگم...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد اون لحظه بخیر ک با یه اخم کوچیکم خودتو ب زمینو زمان میزدیو گریت بند نمیومد برعکس این اخرین روزا که دیگه گریه های شبانمم ب حساب بچه بودنم گذاشتی....تو عوض شدی یا احساسات من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــآهی شَهـــری رآ آرآم دِلـــــی رآ رآبِـــــــطه ای رآ . . . گــــآهی هَمـــه چیز رآ . . . بِـ هَـــــم میــریزَنــــد ایـــن "غَــــریبه" هـــآی لَــــعنَتـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی جملات هستند که رفته رفته تبدیل به دروغ میشوند... مثل جمله "پنیر تازه رسید"  روی شیشه بعضی بقالی ها یا مثل "دوستت دارم" از دهان بعضی ها!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش نه عشق است نه علاقه نه حتی عادت ! حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش باتو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه سخته خودتو مشغول کنی یادش نیفتی... کتاباتو تو مرتب میکنی ...لا به لای کتابا یه چیزی ازش میبینی..و دوباره یادت میاد که بودنش نیست :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تلخ است! باور نبودن آنها كه... مي توانستند باشند و رفتند! و تلخ تر است امروز... باور آنها كه ادعاي ماندن دارند...!"